Archiv pro štítek: Viry

Se syndromem chronické únavy (CFS) se u nás i ve světě potýkala řada významných osobností. V naší zemi to byl v poslední době úspěšný tenista Radek Štěpánek, který se v těchto dnech vrací zpět na hrací kurty. Z informací, které jsou veřejně dostupné, jsme získali o jeho prodělaných zdravotních potížích následující přehled…

Označeno s: , , , ,

Loni v říjnu američtí vědci představili zásadní objev ve výzkumu syndromu chronické únavy (CFS), který byl publikován v prestižním časopise Science. Nalezli stopy retroviru XMRV v krvi pacientů s CFS. Poté tři skupiny evropských výzkumníků, včetně holandské skupiny z Nijmegenu, nemohly tyto nálezy potvrdit…
Během pražské konference J. Mikovits ještě jednou detailně vysvětlila komplexní metodiku Whittemorových-Petersonova institutu (WPI), Národního centra pro rakovinu (NCI) a Clevelandské kliniky. Tato metodika kultivace viru je naprosto nezbytná, protože XMRV je přítomen pouze ve velmi nízkých koncentracích v periferní krvi.

Označeno s: ,

Výzkumníci z UMC St. Radboud vydali v únoru 2010 prohlášení, že XMRV nebyl nalezen v krvi holandských pacientů s chronickým únavovým syndromem (ME/CFS). Zamlčeli, že američtí výzkumníci našli stopy tohoto retroviru ve vzorcích krve od stejných pacientů, jak zveřejnil časopis Ortho ve své online verzi…

Označeno s: ,

Pravděpodobně jste již slyšeli, že dr. Dan Peterson a Whittemorových-Petersonův institut (WPI) oznámili v Science (říjen 2009), že 97 % krevních vzorků uložených z doby epidemií chronického únavového syndromu (CFS) v letech 1984-1986 v Americe bylo pozitivních na nový retrovirus nazvaný XMRV.
Bohužel následné studie nedokázaly najít spojení XMRV s CFS (Erlwein, 2010; Groom, 2010, van Kuppeveld, 2010).
Pomoci rozlousknout tento vědecký oříšek může nová plánovaná studie, kterou financuje farmaceutická společnost Glaxo Smith Kline v Research Triangle Park NC.

Označeno s: ,

V roce 1993 prof. Suhadolnik odhalil, že se u pacientů s ME/CFS objevuje také atypická podoba molekuly RNázy L, která způsobuje defekt v antivirovém obranném systému. Další výzkum ukázal, že vyšší množství této atypické formy koreluje s větší závažností klinických příznaků ME/CFS, a že dokonce může odlišit pacienty s ME/CFS od zdravých lidí, ale také od pacientů s nemocemi jako je fibromyalgie, roztroušená skleróza, rakovina, AIDS a deprese.

Označeno s: , , , , ,

Zatím byly publikovány tři studie, které se zabývají spojením XMRV se syndromem chronické únavy (CFS). Dvě jsou negativní.

Označeno s: ,

Dne 14. 1. 2010 vyšel v tištěném Reflexu (č. 2/2010) článek o syndromu chronické únavy a jeho možném spojení s virem XMRV.

Označeno s: ,

V úterý 1. 12. 2009 oznámila společnost Hemispherx Biopharma, že obdržela od Amerického úřadu pro potraviny a léčiva (FDA – The Food and Drug Administration) výsledky řízení ve věci NDA (New Drug Application) pro Ampligen.

Označeno s: , ,

Oslovili jsme RNDr. Jiřího Hejnara, CSc. z Ústavu molekulární genetiky AV ČR a zeptali jsme se ho, jak vidí do blízké budoucnosti možnosti testování na retrovirus XMRV v české republice. RNDr. Jiří Hejnar je místopředsedou Rady Ústavu molekulární genetiky a vedoucí oddělení virové a buněčné genetiky. V nedávno otištěném článku v Lidových novinách vyjádřil svoje názory ke studii Whittemore-Peterson Institutu o viru XMRV (Lombardi et al., Science 326: 585-589, 2009) a jeho možné souvislosti s nemocí ME/CFS.

Označeno s: , ,

Virus XMRV navíc patří mezi tzv. retroviry. Jejich nejznámějším zástupcem je virus HIV, jehož účinky na lidský imunitní systém jsou dostatečně známé. Různé složky imunitního systému ostatních živočichů mohou napadat i jiné viry z této skupiny.

Označeno s: ,

Kdo byli pacienti a zdraví lidé (kontrolní vzorky) ve studii o XMRV, nedávno otištěné v Science?

Všichni pacienti, jejichž biologické vzorky byly použité v naší studii (použili jsme vzorky z biologické banky WPI; vzorky byly shromážděny z několika regionálních lékařských praxí), měli lékařem stanovenou diagnózu CFS [syndrom chronické únavy]. Pro další ověření vzorků použil výzkumný tým pro každý případ dobře zavedená kritéria CDC (Centra pro kontrolu nemocí) a Kanadská kritéria. Kontrolní vzorky byly od zdravých lidí, kteří byli u lékaře na běžné prohlídce, nebo z DNA, která byla určená pro rutinní diagnostiku.

Označeno s: ,

Nedávno objevený retrovirus XMRV je podle vědecké studie spojován s nemocí myalgická encefalomyelitita/ syndrom chronické únavy (ME/CFS). Může jít o dlouho hledanou příčinu této vážné neuro-imunitní nemoci…

Označeno s: ,

Anthony Komaroff  MD z Harvardovy univerzity připravil přehledy dvou konferencí (vhodné pro laiky), které jsou v originále dostupné zde: Souhrn 6. mezinárodní konference o HHV-6 a 7, 20. – 23. června  2008 Souhrn:  Viry u CFS, 23.-24. června  2008  Následuje mírně zkrácený překlad souhrnu …

Viry u CFS a post-virová únava – shrnutí konference Read More »

Označeno s: , ,

Online vydání Žurnálu klinické patologie   ze dne 13.září 2007 přineslo výsledky studie Dr. Johna Chia, specialisty na infekční choroby, soukromě praktikujícího v kalifornské Torrance. Studie spojuje CFS s enteroviry, jež zapříčiňují akutní respirační a gastrointestinální infekce…

Označeno s: ,

5. července 2007 Tým z Univerzity Nového Jižního Walesu v Sydney (UNSW) vedený profesorem Andrew Lloydem prověřil více než šest miliónů částí DNA informací ze vzorků krve od 15 pacientů s infekční mononukleózou, včetně těch, u nichž se rozvinul postinfekční …

Australští výzkumníci identifikovali skupinu genů spojených s CFS – studie Dubbo Read More »

Označeno s: , , ,

José Montoya, MD, docent lékařství (v oblasti infekčních onemocnění) a postgraduální vědec Andreas Kogelnik, MD, PhD, použili lék valganciclovir – antivirový prostředek užívaný při nemocech vyvolaných viry HHV (human herpes viruses) – k léčbě malého množství pacientů s CFS.

Označeno s: , ,

Dr. Steven J. Robbins, virolog a generální ředitel společnosti Cryptic Afflictions, LLC, objevil důležitý neuropatogen, identifikovaný jako RNA vir a označený jako kryptovir (tajný vir).
NCF provedla vlastní předběžný výzkum možné role kryptoviru a viru Parainfluenza Virus-5, který se kryptoviru pravděpodobně nejvíce podobá, v onemocnění CFS. Profesor Alan Cocchetto, lékařský ředitel Nadace, uvedl: „Náš výzkum poprvé potvrdil nedostatek životně důležitého proteinu, známého jako Stat-1, v krvi pacientů s CFS. Stat-1 má v imunitě nezbytnou roli.“

Označeno s: , , ,

WebMD.

Dr. A. Martin Lerner je držitelem amerických patentů na diagnostikování ME/CFS v podmnožině chronické mononukleózy za použití 24 hodinového Holterova monitoringu. Tvrdí, že významná část tohoto onemocnění je dlouhodobá chronická mononukleóza následující po nakažení Epstein-Barr herpesvirem (EBV), lidským cytomegalovirem (HCMV), nebo oběma, a/nebo snad lidským herpesvirem 6 (HHV-6). Virová infekce perzistuje

Označeno s: , , ,

naše skupina si myslí, že někteří pacienti s CFS mohou trpět mozkovou dysfunkcí. Pro bližší prozkoumání naší encefalopatické hypotézy jsme provedli lumbální punkci u 31 žen a 13 mužů splňujících definici CFS z roku 1994 a u 8 žen a 5 mužů, kteří posloužili jako zdravá kontrolní skupina. Výsledkem našich měření byl …

Označeno s: , , , ,

Studie zkoumající roli tohoto viru u CFS měly po léta protichůdné výsledky. Virus HHV-6 byl objeven na konci osmdesátých let. Varianta B je velice běžná, má ji 95% populace, u dětí způsobuje růžovku (malé červené neohraničené skvrny v obličeji). Méně běžná varianta A bývá spojována s CFS, roztroušenou sklerózou a může urychlit postup HIV. Dr. Ablashi podal zprávu, že při použití korektní testovací metody je silný vztah mezi HHV-6 a CFS.

Označeno s: , ,
Top