Hypotéza srdeční vady

Americká společnost myalgické encefalomyelitidy
Všechna práva vyhrazena

Hypotéza srdeční vady

Nová výzkumná studie týmu z New Jersey, publikovaná lékaři Arnoldem Peckermanem, Benjaminem Natelsonem a kolektivem spolupracovníků, zjistila u pacientů s myalgickou encefalomyelitidou/chronickým únavovým syndromem (ME/CFS) dysfunkci levé srdeční komory jako následku vypětí a ortostatického stresu. Tisková zpráva a článek jsou k dispozici (v angl. originále) na stránkách WebMD.

Dr. A. Martin Lerner je držitelem amerických patentů na diagnostikování ME/CFS v podmnožině chronické mononukleózy za použití 24 hodinového Holterova monitoringu. Tvrdí, že významná část tohoto onemocnění je dlouhodobá chronická mononukleóza následující po nakažení Epstein-Barr herpesvirem (EBV), lidským cytomegalovirem (HCMV), nebo oběma, a/nebo snad lidským herpesvirem 6 (HHV-6). Virová infekce perzistuje v srdci, zapříčiňuje dysfunkci levé komory a vytváří nesnášenlivost na cvičení. Cvičení naopak srdeční dysfunkci zhoršuje.

Dr. Lerner také předpokládá, že nemoc je časným stádiem dilatační kardiomyopatie, jejímž výsledkem může v pozdějších stádiích být konečný stav progresivní kardiomyopatie, což je typ selhání srdce. Na dilatační kardiomyopatii se někdy pohlíží jako na samostatnou (idiopatickou) chorobu, nazývanou někdy idiopatická dilatační kardiomyopatie (Idiopathic Dilated Cardiomyopathy (IDC)). V komentáři nazvaném „Mikrobiální životnost a idiopatická dilatační kardiomyopatie“ dr. Lerner říká, že herpesviry mohou být původcem choroby. Společnost myalgické encefalomyelitidy to pokládá za velmi vnímavou hypotézu.

Zdroj: M.E. Society of America, https://web.archive.org/web/20140213070948/http://cfids-cab.org/MESA/Lerner.html

Pojmy 1:

dilatace – rozšíření, rozšiřování dutého orgánu v důsledku jeho přetížení
kardiomyopatie – onemocnění srdeční svaloviny, které je způsobeno jejím poškozením infekcemi, toxickými látkami, některými celkovými chorobami, nebo má příčinu neznámou
idiopatický – bez  známé příčiny
ortostatický stres – pokles krevního tlaku po postavení do vzpřímené polohy

MUDr. Paul Cheney Ph.D. nabízí alternativní teorii, že podmnožina pacientů s ME/CFS trpí diastolickou kardiomyopatií, problémem s ventrikulárním plněním v důsledku mitochondriální dysfunkce a nízké energie ATP v srdci.

CFIDS REPORT

Na hlavní straně přinesl smutnou zprávu. Tato tragická událost vedla ke vzniku  krevní a tkáňové banky pro pacienty s ME/CFS.

Nadace Caseyho Fera

Casey Fero, syn známého lídra hnutí CFS ve Wisconsinu Pata Fera, neočekávaně zemřel ve věku 23 let. Pitva prokázala, že Casey zemřel na myokarditis a poškození srdce (kardiomyopatii), zapříčiněnou virovou infekcí srdce. (Celý článek na stránkách CFIDS report uvádí, že Casey měl diagnostikován CFS v 9  a pak znovu v 15 letech.)

Pat Fero vydal toto prohlášení: „Jako stálou připomínku na Caseyho, rodina Feroova, wisconinská asociace CFS (Wisconsin Chronic Fatigue Syndrome Association, Inc.) a Matky proti myalgické encefalomyelitidě založí první všeobecně přístupnou krevní a tkáňovou banku pro pacienty ME-CFS.“ Krevní/tkáňová banka je nepostradatelná, aby měli vědci z mikrobiologického výzkumu přístup k tolik potřebným zdrojům. 

Zdroj:

Wisconsin CFS Association
747 Lois Drive
Sun Prairie, WI 53590

https://www.wicfs-me.org/

Překlad pro ME/CFS.cz: PaD

Pojmy 2:

Myokarditis – zánět srdečního svalu, příč.viry, bakterie, celkové infekce, revmatická horečka (které mohou být myokarditi/dou/s komplikovány). Nápadná bývá často zrychlená srdeční činnost (=tachykardie), jiné příznaky jsou často značně neurčité (celková slabost, dušnost, netypická bolest na hrudi). V těžkých případech může dojít až k srdečnímu selhání.

Zdroj: Praktický slovník medicíny, 7.rozšířené vydání, M.Vokurka, J.Hugo, Maxdorf

Upozornění: Článek má výhradně informativní charakter.

Označeno s: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*