Filmy o ME/CFS

Film LEFT OUT

Dokumentární film o myalgické encefalomyelitidě/“chronickém únavovém syndromu“ (ME/CFS), který pochází z Norska. Film popisuje zápas několika pacientů s tímto těžkým fyzickým onemocněním. Příběhy dětí i dospělých se prolíná klinická studie RituxME, která probíhala v pěti nemocnicích v Norsku pod vedením MUDr. Øysteina Flugeho. K této ojedinělé studii, jež zkoumala možnost léčby ME/CFS, se celosvětově upínala pozornost vědců a lékařů z této oblasti, nemocných a jejich rodin. V případě úspěchu by tento výzkum přepsal smutnou historii ME/CFS. Snímek věrně zachycuje, že touha porazit nemoc je silnější nad všechny překážky.

Odkaz na film zde: https://youtu.be/JEQjjYVZzxk (s českými titulky)

Pokud se české titulky nespustí, lze je zapnout kliknutím na ozubené kolečko „Natavení“ ve videu)

Snímek je velmi cenný z hlediska umění přiblížit naši nemoc všem, pro které je její pochopení obtížné. Jeho sledování je zdarma a trvá přibližně 45 minut. Dosud jej zhlédlo přes 11 000 diváků. Vyroben byl v roce 2020. Za české titulky děkujeme paní Janě Matějů.


Film UNREST

Dokument je osobním příběhem Jennifer Brea, která natočila naprosto upřímný portrét o svých zkušenostech s nemocí ME a zkušenostech dalších čtyř rodin, které trpí podobně. Prostřednictvím svého filmu žádá společnost, aby přehodnotila stigma kolem nemoci, jež postihuje miliony lidí. Světová premiéra snímku se konala na filmovém festivalu Sundance 2017, kde získal zvláštní cenu poroty. Diváci film ocenili potleskem vestoje. Film nyní putuje po filmových festivalech celého světa, přitahuje pozornost médií a zvyšuje informovanost veřejnosti o této doposud nesprávně chápané nemoci.

Stránky filmu: http://www.unrest.film

Vzdělávání pro poskytovatele zdravotní péče

Poskytovatelé zdravotní péče v USA (lékaři, zdravotní sestry a sociální pracovníci) mohou získat kredit CME sledováním Unrestu online. Více zde: https://www.unrest.film/cme/
Tato stránka také obsahuje odkazy na další vzdělávací zdroje.

Promítání filmu na akreditované a bezplatné vzdělávací akci v USA

Akci uspořádala americká vládní agentura Centrum pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC) dne 30. 11. 2017 pod názvem Americká skrytá zdravotní krize: Co lékaři a ostatní potřebují vědět o ME / CFS – jak dokumentuje oceněný film a diskutují odborníci 
Obsahem bylo promítání filmu Unrest a diskuse s odborníky na téma ME/CFS. Akce byla určena pro lékaře i ostatní veřejnost. Celý program je zveřejněn zde: https://www.cdc.gov/…/healthcare-provi..

Nominace na Oscara

Film Unrest byl vybrán pro Oskarovou nominaci a zařadil se tak mezi 15 nejlepších dokumentárních snímků roku:

Oscars: Documentary Feature Shortlist Cuts Field To 15

Premiéra filmu v České republice

Více viz: http://me-cfs.eu/tag/unrest/

Film s českými titulky online

Unrest lze zhlédnout na Vimeo za 2,99 dolarů (tedy cca 67 Kč) s českými titulky, za které děkujeme všem zúčastněným dobrovolníkům. Více zde.

Odkaz na film s českými titulky zde:
https://vimeo.com/ondemand/unrest

Trailer s titulky v češtině


Film FORGOTTEN PLAGUE 

Dokument udržuje v rovnováze vědecké údaje s osobním vyprávěním a socio – historickým kontextem, který poskytují dojemné příběhy zasažených lidí a moderní informace o ME/CFS.  Snímek nabízí okno k nahlédnutí do života Ryana Priora, autora snímku, který ale není sám. Jsou zde i další rozhovory s velmi nemocnými lidmi. Tento dokument je zásadní pro zvýšení povědomí veřejnosti o ME / CFS. Dokument získal cenu Southeast Emmy Award.  Vyroben byl v roce 2015.

Stránky filmu: http://www.forgottenplague.com/

Trailer


Film VOICES FROM THE SHADOWS 

Dokument se zabývá životními osudy několika pacientů, kteří trpí velmi těžkou formou neurologické nemoci myalgická encefalomyelitida a jejich blízkých. Příběhy se prolínají se slovy specialistů a výzkumníků této nemoci. Jedná se o příběhy, které se skutečně staly a stále stávají i ve vyspělé společnosti. Film měl premiéru v roce 2011 na festivalu Mill Valley v Kalifornii, kde vyhrál cenu publika za nejlepší mezinárodní dokumentární film. Film má několik jazykových verzí. Připravili jsme české titulky a název jsme přeložili jako Nevyslyšené hlasy. Autoři uvádějí, že film není vhodný pro těžce nemocné a děti. Primárně byl natočen pro vzdělávání těch, kteří nejsou s nemocí a problémy, které ji obklopují, obeznámeni.

Stránky filmu: voicesfromtheshadowsfilm.co.uk

Promítání filmu v parlamentu v Severním Irsku

Dne 18. února 2013 proběhlo promítání filmu ve Stormontu (v Belfastu), sídle parlamentu Severního Irska. Akci zorganizovala organizace ME Support Northern Ireland. Promítání se konalo v historické Dlouhé galerii (Long Gallery), kterou v minulosti navštívili například dva prezidenti Spojených států. Na promítání přišli pacienti s ME a jejich rodiny a také osm poslanců parlamentu Severního Irska. Po dobu promítání filmu bylo naprosté ticho a všichni poslanci zůstali po dobu promítání celého filmu. Jim Wells, zvolený ministr zdravotnictví a místopředseda komise pro zdraví a sociální péči parlamentu Severního Irska s politováním odsoudil zastaralý přístup k ME a řekl:

„Jsme přesvědčeni. ME není psychiatrická nemoc.“

Více informací zde: http://voicesfromtheshadowsfilm.co.uk/2013/great-success-at-stormont/ a zde: http://www.oneagleswings.me.uk/Voices-Stormont-Newsletter-18-02-13.pdf

Pomůže film změnit názory na nemoc také v ČR?

Určitě bychom to všichni velmi uvítali. Proto jsme film na DVD věnovali:

Ing. Miloši Zemanovi a Ivaně Zemanové, prezidentovi ČR a první dámě
JUDr. Pavlu Varvařovskému, veřejnému ochránci práv
MUDr. Aleně Šteflové, Ph.D., vedoucí kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkanovi 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

a dalším 40 osobnostem spjatým s medicínou.

Trailer s českými titulky


Autor filmového souhrnu: Redakce ME/CFS.cz
Datum: 15. 5. 2017
Poslední aktualizace: 23. 2. 2020

Top