Mám nějakou šanci na přiznání invalidity?

Obsah článku:
1. Kdy myslet na sociální zabezpečení?
2. Mám nějakou šanci na přiznání invalidity?
3. Co když neuspějete, i přes doložení závažnosti dopadu onemocnění na vaší schopnost soustavné výdělečné činnosti?
4. Mám přiznaný invalidní důchod 1. či 2. stupně, ale nejsem zdravotně schopný vůbec pracovat a příjmy mi nevystačí k udržení chodu domácnosti. Mám se pokusit o zvýšení stupně invalidity?

1.Kdy myslet na sociální zabezpečení?

Jste na tom stále špatně, a ačkoliv si nejvíc ze všeho přejete vrátit se do práce, nejde to? Ani po dlouhodobé pracovní neschopnosti (několik měsíců) se zdravotní stav nelepší, spíše naopak? I na cestu k lékaři potřebujete odvoz a někdo z blízkých vám musí dělat doprovod, protože sotva ujdete pár kroků po bytě?

Nikdo z nás si nepomyslel, že bude nucen se spoléhat na sociální dávky, ale ME/CFS nedává mnohým jinou možnost. Proto není žádná ostuda udělat to, co je nutné, abychom mohli žít. Požádejte o podporu, na níž máte nárok, pokud je to pro vážnost vašeho postižení nutné učinit. Nadměrné odkládání může vést k nebezpečné finanční zranitelnosti, také nároky nemusí být [úřady] plněny tak rychle, jak potřebujeme, a tak je lepší zažádat dříve. Je dobré se také poohlédnout, jestli je poblíž dostupný právní servis. Můžete se obrátit o pomoc na občanskou poradnu ve vašem okolí. Kontakty najdete zde.

O podmínkách přiznání invalidity, a jak správně postupovat, se informujte přímo na České správě sociálního zabezpečení, která má informace rovněž uvedené na svých stránkách zde.

2. Mám nějakou šanci na přiznání invalidity na ME/CFS?

Upřímně, nepíše se to snadno, ale pravdou je, že úspěšnost žadatelů s ME/CFS je nízká. Ze zkušeností ostatních lidí s těžkou ME/CFS víme, že pokud se u nich rozvinuly vedle ME/CFS i další nemoci (dost časté), tak spíš dostanou úředně důchod na souběžné onemocnění, i když je jejich nejvíce zneschopňujícím problémem právě ME/CFS. Zařadit podle posudkových tabulek souběžné onemocnění (např. těžkou osteoporózu, rakovinu) je pro posudkového lékaře daleko jednodušší, než všeobecně neuznávanou ME/CFS. (Z těchto skutečností vyplývá, že odpadá oblíbený úřednický argument o nebezpečí zneužívání invalidních dávek na diagnózu ME/CFS. Reálně je tato nemoc pro jakékoliv účelové předstírání naprosto nevhodná. Na to existují daleko zneužitelnější diagnózy, ale nebudeme zde jmenovat.)

Někdy však lidem postiženým těžkou formou ME/CFS nezbývá, než se pokusit o přiznání invalidity na tuto diagnózu. Zkrátka neumožňuje-li vám vaše situace jinak, zabojujte o svá práva a o svůj život. K posudkovému řízení si zajistěte zprávu od odborného lékaře podloženou objektivními nálezy. To je nejtěžší část celého procesu – zajistit si dostatečné podklady v podobě lékařských zpráv, které se jasně vyjadřují o vašem špatném zdravotním stavu a o potřebě klidového a bezzátěžového režimu. Rozhodující diagnóza pro posouzení invalidity musí totiž mít posudkově významný dopad na celkovou výkonnost organismu posuzované osoby! (Samotné stanovení diagnózy není dostačující pro získání statusu zdravotního postižení u nás, ani jinde!)

Pokud máte vstřícného ošetřujícího lékaře, který ale neví, jak vám nejlépe pomoci, můžete mu zkusit vytisknout (nebo poslat e-mailem) tento článek: http://me-cfs.eu/jak-muze-osetrujici-lekar-podporit-pacienta-s-mecfs/ Jsou v něm uvedené také dva důležité odkazy, které poskytují lékařům návod, jak objektivizovat tuto nemoc pro potřeby invalidního řízení (pochopitelně vzhledem k některým rozdílům zdravotní péče nelze použít úplně vše):

  1. Disabilita u ME/CFS – zde
  2. Hodnocení pojišťovacích nároků souvisejících s chronickým únavovým syndromem (CFS) v USA – zde
    (oba materiály jsou bohužel dostupné pouze v angličtině, ale lékař jim bude rozumět, i kdyby jeho angličtina nebyla dokonalá.)

3. Co když neuspějete, i přes doložení závažnosti dopadu onemocnění na vaši schopnost soustavné výdělečné činnosti?

Neztrácejte odvahu. Jsou tu opravné prostředky. Pokud to je nezbytné, můžete podat námitku.

Úřední proces je zdlouhavý a pro vážně nemocné lidi také vyčerpávající, ale pokuste se zapojit někoho blízkého, kdo si tím projde s vámi a pomůže jak prakticky, tak svou přítomností a podporou. Zdroje informací jsou k dispozici zde:

  • Zkušenosti z posudkového řízení od pacientky s ME/CFS najdete zde.
  • Informace o invalidním důchodu hledejte zde: https://bit.ly/2JvtAt4
  • Článek s názvem Posudkový lékař ME/CFS vůbec neuznává – co dělat? najdete zde.
  • Rozsudky týkající se ID naleznete zde: http://www.nssoud.cz/ (návod na hledání najdete v kap. 4. níže)
  • Pokud potřebujete právní pomoc, můžete se obrátit sem: https://www.pacienti.cz/pravni-pomoc
  • Poradny pro zdravotně postižené navštivte na odkazech níže:

http://ferovanemocnice.cz/pravni-poradna/
http://www.ferovanemocnice.cz/pravni-poradna/lekarske-posudky-a-neschopenky-47/
http://www.pecujdoma.cz.2010.archiv.diakonie.cz/poradna/poradna-socialne-pravni/
http://www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/poradna-nrzp-cr-v-regionech.html
http://www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/poradna-nrzp-cr-v-regionech/182-poradenstvi-prostrednictvim-internetu.html
http://www.vaclavkrasa.cz/poradna.html

Upozornění: Před položením dotazu nejprve pročtěte předchozí odpovědi, protože se dotazy často opakují.

4. Mám přiznaný invalidní důchod 1. či 2. stupně, ale nejsem schopný vůbec pracovat a příjmy mi nevystačí k udržení chodu domácnosti. Mám se pokusit o zvýšení stupně invalidity?

Zde je bohužel každá rada drahá. V první řadě si zkuste zjistit na jaké sociální dávky máte nárok. Pro základní informaci vám může pomoci sociální kalkulačka: https://portal.mpsv.cz/soc/poradce. Potřebné informace pak získáte přímo na úřadech, popř. se můžete obrátit na bezplatnou občanskou poradnu na internetu nebo ve vašem okolí. Seznam poraden je k dispozici zde: http://www.obcanskeporadny.cz/

S dosažením vyššího stupně invalidity, jak asi tušíte, to není snadné. Bohužel nestačí to, že je člověk tak nemocný, že nemůže chodit do práce. Špatný zdravotní stav, na jehož základě pak posudkový lékař stanoví procentní míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti, musí být zdokumentován lékařem. A to je kámen úrazu, protože je těžké najít lékaře, který těmto zdravotním postižením rozumí a ví, jak je pro posudkové lékaře objektivně doložit.

Podle zákona máte nárok kdykoliv požádat o změnu stupně invalidity. Ovšem žádost bez doložení, že se váš stav zhoršil, nemá šanci uspět. Takže zde je potřeba začít. Požádejte lékaře, aby na základě vyšetření vystavil zprávu, která podloží subjektivní informaci o vašem zhoršení zdravotním stavu, a na jejímž základě odůvodníte žádost o změnu (zvýšení) invalidního důchodu. Mít takovou zprávu lékaře je klíčové, protože výsledkem posouzení žádosti o změnu výše invalidity může být i snížení stupně či oduznání invalidity. I taková je bohužel praxe. Proto vám nikdo zodpovědně neporadí, zda si o změnu žádat či ne. Žádostí zkrátka jdete do rizika, že přijdete i o to málo, které nyní máte.

Základní informace o žádostech o změnu výše invalidního důchodu najdete např. zde:

Podívejte se také, zda by vám nepomohly některé z informací na odkazech u kap. 3 výše. Při zorientování se v dané problematice je důležitým studijním materiálem seznámení se soudními rozhodnutími ve věci invalidních důchodů. Rozsudky naleznete zde: http://www.nssoud.cz/

Postup vyhledávání: Ve formuláři (rozšířený formulář)  stačí v poli Oblast úpravy: zvolit možnost Důchodové pojištění – invalidní důchody, do okna Hledání v textuSlova v textu ještě můžete vložit frázi např. zamítnutí zvýšení invalidity a dále stačí kliknout na tlačítko Hledat. Dole se načtou rozsudky o invaliditě.

Je to nejlepší zdroj informací o tom, jak posudkové komise a soudy rozhodují, jaké důkazy zohledňují, a jaké nikoliv. Takové, které nezohledňují, jsou často právě ty, o které nemocní lidé opírají své nároky z prosté logiky věci. Ovšem u soudu v praxi mnohdy nejde o logiku a spravedlnost, ale vítězí úředně zdatnější strana. Soudní rozhodnutí nejsou snadné ke čtení (a navíc jsou poměrně frustrující), ale můžete se přesně dozvědět, s čím lze u posudkových komisí (potažmo v námitce, či žalobě) uspět a s čím ne, v čem může posudkový lékař nejčastěji pochybit atd. Musíme si ale uvědomit, že posudkový lékař je profesionál, zatímco nemocný je často naprostý laik. Dokázat proto pochybení profesionála je z podstaty věci nelehké. Přesto to není nemožné (za předpokladu, že jste v právu a uděláte to správně). Opět je důležité, aby vypomohl někdo ze zdravých členů rodiny. Když jsou na to nemocní sami, není v jejich silách se správně o těchto principech informovat a na právníky, kteří by se o to za ně postarali, zase nemají většinou peníze.

Přejeme vám takový zdravotní stav, abyste tyto informace potřebovali co nejméně. Hodně štěstí.

Autor článku: Redakce ME/CFS.cz


© ME/CFS.cz

Upozornění: Informace poskytované v tomto článku v žádném případě nenahrazují odbornou právní, zdravotní ani sociální pomoc! Slouží výhradně jako zdroj informací v oblasti ME/CFS a lidská podpora v nelehké životní situaci. Použití informací je na vlastní zodpovědnost. Pro osobní potřebu lze obsah použít bez omezení (§ 30 autorského zákona), jiné použití pouze s písemným souhlasem redakce ME/CFS.cz. Od písemného souhlasu redakce je osvobozeno nekomerční použití textů za účelem osvěty. Podmínkou je zveřejnit zdroj Klub pacientů s ME/CFS a příslušný odkaz!  
Označeno s:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*