Posudkový lékař ME/CFS vůbec neuznává – co dělat?

Situace, se kterými se potýkají žadatelé o invaliditu s ME/CFS: Posudkový lékař neví, že tato nemoc spadá pod diagnózu G 93.3, MKN-10. Diagnózu ME/CFS vůbec neuznává. Tvrdí, že to není nemoc, ale jen únavový stav, který není uveden v příloze k vyhlášce pro posouzení poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti (dále jen PSSVČ). Dále může tvrdit, že podle § 1, odst. 2, vyhl. č. 359/2009 Sb. neexistuje adekvátní choroba, ke které by mohl ME/CFS svým funkčním dopadem přirovnat, takže tento paragraf nelze uplatnit. Popřípadě ME/CFS přirovná k neurastenii, čímž dosáhne stanovení velmi nízkého procentuálního PSSVČ.  Nebo místo ME/CFS přímo stanoví za rozhodující postižení pro posuzování PSSVČ  neurastenii, která má nízké procentuální hodnocení i při těžkém stupni funkčního postižení.

Popsané situace jsou časté, jak vyplývá z e-mailů, které dostáváme od lidí s těžkou ME/CFS. K těmto vyjádřením posudkových lékařů najdete stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) zde. Rozhodující informace jsou v dokumentu podtržené, listujte v dokumentu dolů; upozorňujeme jen na změnu vyhlášky pro posuzování invalidity (od 1. 1. 2010), ale fakta zůstávají stále stejná. Dále najdete stanovisko Ministerstva zdravotnictví, že je ME/CFS uznanou diagnózou zde. Klidně si oba dokumenty celé vytiskněte a přiložte jako důkaz ke své námitce, pokud to bude potřeba. Myslíme si, že je tvrzení některých posudkových lékařů o ME/CFS v mnohém v rozporu s uvedeným stanoviskem MPSV a MZ. Skutečnost, že v českých odborných kruzích není shoda v problematice ME/CFS, nemůže být nijak na újmu právu účastníka řízení na to, aby rozhodnutí orgánu veřejné moci (ať už správního orgánu či soudu) vycházelo jednak ze spolehlivě zjištěného stavu věci a jednak bylo řádně odůvodněno.

Rozhodující diagnóza pro posouzení invalidity musí mít posudkově významný dopad na celkovou výkonnost organismu posuzované osoby! Samotné stanovení jakékoliv diagnózy (tedy i G93.3) není dostačující pro získání statusu zdravotního postižení u nás, ani jinde na světě!

Posudkový lékař nevede diagnostický proces. Ten je v kompetenci odborných lékařů. Vy si musíte zajistit k posudkovému jednání lékařskou zprávu ošetřujícího lékaře, která stanovuje vaše nemoci a způsob léčení. Specialista je v ní oprávněn se vyjádřit k současnému stavu a prognóze. Pokud stanoví diagnózu CFS, navíc s těžkým a progredujícím průběhem, doporučí pokračování klidového bezzátěžového režimu, pak nemůže posudkový lékař tyto závěry měnit a neuznat diagnózu za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a příčinu invalidity. Pokud přesně to udělá, podejte si námitku.

Důležité: Námitky musí mít vždy oporu v zákonném znění a lékařských zprávách! Nestačí například „jen“ to, že jste téměř celodenně upoutáni na lůžko a jdete z jedné infekční nemoci do druhé. Tento stav musí být objektivně zdokumentován lékařem.

  • Zkušenosti z posudkového řízení od pacientky s ME/CFS najdete zde.
  • Informace o invalidním důchodu hledejte zde: https://bit.ly/2JvtAt4
  • Poradny pro zdravotně postižené navštivte zde:

http://ferovanemocnice.cz/pravni-poradna/
http://www.ferovanemocnice.cz/pravni-poradna/lekarske-posudky-a-neschopenky-47/
http://www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/poradna-nrzp-cr-v-regionech.html
http://www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/poradna-nrzp-cr-v-regionech/182-poradenstvi-prostrednictvim-internetu.html
http://www.vaclavkrasa.cz/poradna.html

Upozornění: Před položením dotazu nejprve pročtěte předchozí odpovědi, protože se dotazy často opakují.

Autor článku: Redakce ME/CFS.cz


© ME/CFS.cz

Upozornění: Informace poskytované v tomto článku v žádném případě nenahrazují odbornou právní, zdravotní ani sociální pomoc! Slouží výhradně jako zdroj informací v oblasti ME/CFS a lidská podpora v nelehké životní situaci. Použití informací je na vlastní zodpovědnost. Pro osobní potřebu lze obsah použít bez omezení (§ 30 autorského zákona), jiné použití pouze s písemným souhlasem redakce ME/CFS.cz. Od písemného souhlasu redakce je osvobozeno nekomerční použití textů za účelem osvěty. Podmínkou je zveřejnit zdroj ME/CFS.cz! 
Sdílejte článek pro osvětu:
Označeno s:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*