ME a roztroušená skleróza – podobnosti a rozdíly

Obě nemoci, roztroušená skleróza mozkomíšní (roztroušená skleróza, dále RS) a benigní myalgická encefalomyelitida (myalgická encefalomyelitida, dále ME), jsou po mnoho desetiletí klasifikovány Světovou zdravotnickou organizací jako organická onemocnění centrálního nervového systému. RS je klasifikována kódem G 35 a ME kódem G 93.3.

Vědecké nálezy naznačují, že ME patří do stejné rodiny onemocnění jako paralytická poliomyelitida nebo RS. Podobnostmi a rozdíly mezi ME a polio jsme se zabývali v článku ZDE. Porovnání ME s RS je cílem tohoto článku.

ME je rozhodně méně fulminantní (prudší) než RS, zato více generalizovaná. Obě nemoci vykazují relaps-remitentní nebo progresivní průběh. Existují pozoruhodné podobnosti v příznacích, imunitních, zánětlivých, oxidativních a nitrosativních drahách, stejně jako podobnosti v autoimunitních odpovědích. U ME i RS byla zdokumentována souvislost s EBV a dalšími specifickými infekcemi. Mitochondriální dysfunkce, včetně snížené hladiny ATP, snížené fosfokreatin syntézy a zhoršené oxidativní fosforylace jsou významně zapojené do patofyziologie jak MS, tak i ME. Skeny mozku pacientů s ME a RS jsou často velmi podobné. Ukazují snížený průtok krve mozkem, atrofii, redukci šedé hmoty, hyperintenzity bílé hmoty, určitý typ mozkové léze (pacienti s RS mají méně mozkových lézí větší velikosti, zatímco ME je spojena s větším množstvím těchto lézí o poněkud menší velikosti), zvýšený mozkový laktát a signalizaci cholinu a snížené hladiny acetyl-aspartátu.

ME a RS jsou lékařsky tak podobné, že jsou někdy zaměněny jejich diagnózy. Názvy používané pro ME a RS také indikují podobnosti mezi těmito dvěma onemocněními. Historicky RS byla poprvé popsána v roce 1868, byla také známa jako „mnohonásobná skleróza“, nebo „encefalomyelitida roztroušená“. Myalgická encefalomyelitida existovala po staletí, ale poprvé byla komplexně vědecky zdokumentována v roce 1934, kdy hromadně propukla v Los Angeles a nejprve byla považována za poliomyelitidu. Termín myalgická encefalomyelitida byl zaveden v roce 1956. Dřívější názvy pro ME obsahovaly označení „atypická obrna“ a „atypická mnohonásobná (roztroušená) skleróza“.

RS a ME jsou rozdílné nemoci, ale v mnoha ohledech jsou lékařsky velice podobné. Avšak navzdory těmto podobnostem je na ně politicky i sociálně nahlíženo zcela rozdílně. Pacienti s ME jsou přes veškerou osvětu ve většině případů odmítáni zdravotním i sociálním systémem, a zatím mohou odbornou péči nemocným s RS jen „závidět.“ (V ČR bylo od roku 1996 založeno 15 center RS a k dispozici jsou i kvalitní diagnosticko-léčebné standardy. ME má standard, ale v ČR se nepoužívá, a nefunguje u nás ani jedno státní centrum.) Přitom pro obě nemoci platí, že pacienti musí po onemocnění získat přístup ke vhodné péči a podpoře, jakmile je to možné, protože to má obrovský dopad na průběh nemoci; mnozí těžce postižení ME by se jimi nemuseli stát, pokud by jim při prvním propuknutí nemoci byla poskytnuta správná péče.

Tabulka 1 – Podobnosti mezi ME a RS (PDF)
Tabulka 3 – Rozdíly mezi ME a RS (PDF)

Zdroje:
1. HFME, http://www.hfme.org/mevsms.htm
2. Morris G, Maes M., Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and encephalomyelitis disseminata/multiple sclerosis show remarkable levels of similarity in phenomenology and neuroimmune characteristics.BMC Med. 2013 Sep 17;11:205. doi: 10.1186/1741-7015-11-205.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24229326
3. Hyde B., The Nightingale Definition of Myalgic Encephalomyelitis (M.E.), The Nightingale Research Foundation, 2007, http://www.me-cfs.cz/prilohy/Nightingale_ME_Def.pdf, str. 16
4. Gambuzza ME, Sofo V, Salmeri FM, Soraci L, Marino S, et al. (2015) A Toll-Like Receptor 3-Agonist as Promising Candidate in Multiple Sclerosis Treatment. J Clin Cell Immunol 6:339. doi:10.4172/2155-9899.1000339, http://www.omicsonline.org/open-access/a-tolllike-receptor-3agonist-as-promising-candidate-in-multiple-sclerosis-treatment-2155-9899-1000339.php?aid=59057
5. Průřez léčbou RS za posledních 15 let, prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., Zdravotnictví a medicína, 23/2011

Překlad pro ME/CFS.cz: PaD

Vydáno dne 17. 09. 2015

Označeno s: , ,