ME/CFS a FM v klasifikaci Světové zdravotnické organizace

Vydáno dne 03. 10. 2006
Překlad: PaD
Aktualizováno: 24. 9. 2018
Autor aktualizace článku: Redakce ME/CFS.cz

MKN pro ME/CFS a FM

Mezinárodní klasifikace Světové zdravotnické organizace (SZO) pro onemocnění myalgická encefalomyelitida/chronický únavový syndrom (ME/CFS)

Marjorie van de Sande, B Ed, Grad Dip Education
ředitelka pro vzdělávání

Lékaři a právníci reprezentující pojišťovny často agresivně prohlašují, že onemocnění ME/CFS a FM jsou duševní povahy. Je důležité znát klasifikování těchto nemocí Světovou zdravotnickou organizací, protože její informace mohou vyvrátit taková nepravdivá tvrzení.

Fibromyalgie

SZO začlenila fibromyalgii do desáté revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) v roce 1991, revize byla publikována v roce 1992. Fibromyalgii byl přiřazen kód M 79.0 a byla klasifikována jako nekloubní revmatismus. (Aktuálně má fibromyalgie přiřazen kód M 79.7 – Jiná onemocnění měkké tkáně nezařazené jinde, pozn. red. ME/CFS.cz.)

Myalgická encefalomyelitida/syndrom chronické únavy (CFS)

SZO začlenila CFS do desáté revize Mezinárodní klasifikace nemocí v roce 1991, revize byla publikována v roce 1992. Postvirový syndrom únavy je klasifikován jako nemoc nervové soustavy s kódem G93.3. Do této kategorie je začleněna i myalgická encefalomyelitida.

Klamavá tvrzení o ME/CFS

Někteří lékaři ovlivnění psychosomaticko-kognitivně behaviorální školou nepříznivě ovlivnili zdraví mnoha pacientů prohlašováním a publikováním tvrzení, že CFS je zařazen do kategorie neurastenie v kapitole duševní nemoci MKN. Diskuse k tomuto tématu zasáhla 22. ledna 2004 dokonce i britskou Sněmovnu lordů.

Objasnění Světovou zdravotnickou organizací

Dr. B. Saraceno ze SZO 16. října 2001  písemně objasnil klasifikaci.

„Chci objasnit situaci týkající se klasifikace neurastenie, únavového syndromu, postvirového syndromu únavy a myalgické encefalomyelitidy. Chci zřetelně vyjádřit, že Světová zdravotnická organizace od desátého vydání Mezinárodní klasifikace nemocí v roce 1992 a jeho pozdějších verzí nezměnila svůj postoj k těmto onemocněním.“

“Postvirový syndrom únavy zůstává zařazen pod nemocemi nervového systému s kódem G93.3. Do této kategorie je začleněna i myalgická encefalomyelitida.“

„Neurastenie zůstává v kapitole nemoci duševní a poruchy chování s kódem kategorie F48.0. Do této kategorie je zařazen i únavový syndrom (pozor, ne SYNDROM CHRONICKÉ ÚNAVY! – v originále not THE CHRONIC FATIGUE SYNDROME). Postvirový syndrom únavy je však z F48.0 výslovně vyloučen.”

Další objasnění

Andre l’Hours z ústředí SZO podal 23. ledna 2004 další písemné objasnění.

„Potvrzujeme, že podle taxonomických principů, kterými se řídí Desátá revize Mezinárodní klasifikace nemocí a příbuzných zdravotních problémů Světové zdravotnické organizace (MKN-10), není dovoleno zatřídit stejnou chorobu do více než jedné rubriky, neboť to by porušilo zásadu vzájemné výlučnosti (exkluzivity) jednotlivých kategorií a subkategorií.“

Pan l’Hours uvedl, že každá země akceptující směrnice SZO pro názvosloví je povinna přijmout klasifikaci MKN.

 

Zdroj dokumentu:

Překlad pro ME/CFS.cz: PaD

Pozn. red. ME/CFS.cz: Česká MKN-10 je přesným překladem originální ICD-10. Myalgická encefalomyelitida a postvirový syndrom únavy jsou v I. svazku – Tabelární části uvedené pod kódem G93.3. Syndrom chronické únavy (v České republice se originální název chronic fatigue syndrome (CFS) překládá nejčastěji jako chronický únavový syndrom) je uveden rovněž pod kódem G93.3 ve III. svazku – Abecedním seznamu. MKN-10 se skládá ze 3 svazků (II. svazkem je Instrukční příručka). V americké modifikaci je oproti originální ICD-10 provedena úprava a chronic fatigue syndrome (CFS) není uveden v kategorii G 93.3, na rozdíl od evropských implementací, jako je např. německá modifikace ICD-10, kde je CFS zařazen pod kódem G93.3, a to i v Tabelární části.

Česká klasifikace – aktuální verze 2018:

 

Aktualizace 26. 6. 2018: Světová zdravotnická organizace (SZO) vydala dne 18. června 2018 svou novou Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-11)

Z níže uvedeného obrázku, který pochází z oficiálního náhledu MKN-11, je patrné, že SZO nakonec řeší klasifikaci onemocnění ME i CFS stejně jako MKN-10, tj. ponechává chorobu v kapitole Nemoci nervové soustavy, Jiné poruchy nervové soustavy, kde jí náleží kód 8E49. Patří sem Postviral fatigue syndrome. Výslovně jsou pod tento kód zahrnuty i Benign myalgic encefalomyelitis (ME) a chronic fatigue syndrome (CFS).

MKN-11 bude prezentována k přijetí členskými státy na Světovém zdravotnickém shromáždění v květnu roku 2019 a vstoupí v platnost 1. ledna 2022. Zveřejněné vydání MKN-11 je předběžný náhled, který umožní zemím plánovat, jak použít novou verzi, připravit překlady a školení zdravotnických pracovníků.

Důležitost MKN pro pacienty s ME a CFS

Lidé s ME a CFS mají často osobní zkušenost s tím, jak nesprávné používání kódů MKN-10 (která v současnosti platí v ČR) způsobuje problémy. Používání několika různých kódů pro ME/CFS, zejména pak zaměňování správného kódu G93.3 z kapitoly neurologických nemocí za kódy z kapitoly duševních nemocí a poruch chování (např. F48.0), má za následek nesprávnou péči, jako je nabádání pacientů k ignorování příznaků a povzbuzování k nepřiměřeným aktivitám, které mohou vážně zhoršit zdravotní stav. Určitě není zanedbatelné ani to, že nelze vést žádné statistiky o nemoci, pokud se pro ni používají různé kódy. 

Důležitost MKN

MKN je základem pro identifikaci zdravotního vývoje a statistik po celém světě a obsahuje kolem 55 000 unikátních kódů pro úrazy, nemoci a příčiny úmrtí. Poskytuje společný jazyk, který umožňuje zdravotnickým pracovníkům z celého světa sdílení zdravotních informací.

MKN rovněž používají zdravotní pojišťovny, jejichž úhrady závisejí na kódování MKN; národní manažeři programů péče o zdraví; specialisté na sběr dat; a další, kteří sledují pokrok v globálním zdraví a určují rozvržení zdravotních zdrojů.

Správné kódování v MKN má klíčový dopad na léčbu a zdravotní péči, ale i mimo zdravotní péči (např. společenské stigma). Více si přečtěte zde: http://www.who.int/…/international-classification-of-diseas…

Klasifikace je důležitá pro ochranu před nesprávnou diagnózou a nesprávnou zdravotní péčí.

Zdroje:

MKN – 11: https://icd.who.int/
Tisková zpráva SZO k vydání MKN-11: http://www.who.int/…/17-06-2018-who-releases-new-internatio…
ME a CFS ve vývoji ICD-11 podrobně mapuje web: https://dxrevisionwatch.com/…/why-is-this-proposal-for-the…/

Vydáno dne 03. 10. 2006
Aktualizováno: 24. 9. 2018


Dále navštivte naše články:

Označeno s: ,