Archiv pro štítek: Viry

Covid-19 vede u části lidí k následkům trvajícím minimálně několik měsíců. Únava, ponámahová nevolnost, či „brain fog“ jsou jedny z nejčastějších přetrvávajících příznaků, a to i u pacientů s lehkým průběhem nemoci. U pacientů s dlouhotrvajícími následky covid-19 tak je podstatné zvažovat diagnózu myalgické encefalomyelitidy/syndromu chronické únavy (ME/CFS). I když lze u většiny osob s přetrvávajícími příznaky čekat plné či částečné uzdravení, existuje riziko dlouhodobé invalidity části pacientů, na které by se Česká republika měla připravit…

Označeno s: ,

Dnešní den, tedy 12. květen, je mezinárodním dnem tzv. postvirového syndromu chronické únavy (ME/CFS). I když toto onemocnění dokáže nemocným zásadně změnit život, a to po všech jeho stránkách, stálo až dosud na okraji zájmu. Díky pandemii se však této nemoci začíná dostávat pozornosti…

Označeno s: , , , ,

Tento článek přináší kromě obecně známých faktů o novém koronaviru a doporučení orgánů veřejného zdraví také konkrétní rady pro nemocné s ME. Je potřeba se řídit podle zdravého rozumu; každý, kdo má oslabený imunitní systém, tedy i lidé s ME, by měl být obzvláště opatrný…

Označeno s: ,

Je 182. den poté, co byl Charlie Russell nakažen koronavirem a stále ještě nemůže dělat stejné věci jako ostatní sedmadvacetiletí lidé. Neběhá 5 km třikrát týdně, jako běhal předtím. Nechodí do hospody. Nepracuje. A neuzdravuje se. „Kdybych býval věděl, že budu takhle nemocen, bral bych v březnu všechno mnohem vážněji,“ říká Russell. „Ale tehdy nám tvrdili, že když se nakazíte a jste mladý, nejpravděpodobněji nebudete mít vůbec žádné příznaky. Anebo onemocníte na čtrnáct dní a to bude celé.“ Namísto toho …

Označeno s: ,

„V séru pacienta něco je“ – to říká dr. Bhupesh Prusty. Vědec z univerzity ve Würzburgu byl počátkem dubna 2019 pozván americkým Národním ústavem zdraví NIH do Spojených států, aby představil na velké biomedicínské konferenci věnované ME/CFS svůj výzkumný projekt…

Označeno s: , , , ,

Ampligen je imunomodulační lék, který je za účelem léčby syndromu chronické únavy (CFS) studován více než dvacet let. Kdyby byl nyní schválen, stal by se historicky prvním lékem na CFS.
Aktualizace jsou seřazené podle data vydání tiskové zprávy sestupně od nejnovějších k nejstarším.

Označeno s: , ,

Syndrom chronické únavy/myalgická encefalomyelitida (CFS/ME) je vysilující onemocnění často charakterizované paralyzující duševní a fyzickou únavou, která nemizí ani po odpočinku na lůžku a kombinací symptomů podobných chřipce [1-3]. Klinické testy fáze III pacientů s těžkou formou CFS/ME prokázaly významné zlepšení v primárním koncovém bodě, toleranci vůči zátěži (TZ), po systémovém podávání Rintatolimodu

Označeno s: , , , ,

I když je etiopatogeneze navržena jako multifaktoriální, významná je hypotéza o spuštění nemoci virovou infekcí. Byla zkoumána celá řada virů a dalších infekčních agens, například Epstein-Barrové virus, Lidský herpesvirus -6 a 7, Enterovirus, Cytomegalovirus, Lentivirus, Chlamydie a Mycoplasmy. Nálezy jsou smíšené a neexistuje přesvědčivá podpora pro jediný patogen jako příčinu vzniku nemoci. V r. 2009/2010 došlo k obratu, kdy dvě nezávislé studie odhalily možnost spojení CFS s infekcí myším retrovirem…

Označeno s: , ,

Vědci zkoumali u 138 zdravých kontrol a 118 pacientů s pozitivním XMRV a potvrzenou diagnózou syndromu chronické únavy (CFS) hladiny různých cytokinů. Jejich cílem bylo zhodnotit rozdíly v profilech cytokinů a chemokinů mezi těmito skupinami subjektů. Studie zjistila, že…

Označeno s: , , ,

Ve svých e-mailech se nás ptáte, co je nového ve výzkumech spojení retrovirů se syndromem chronické únavy (CFS). Pravidelní čtenáři našich stránek si všímají, že jsme v poslední době přestali přinášet zprávy o výsledcích dalších studií týkajících se XMRV. Důvodem je, že jsme se rozhodli počkat, než se vědcům podaří uspokojivěji vyřešit rozpory ve výsledcích výzkumů…

Označeno s: , ,

Dr. Michael Snyderman, který je pozitivní na retrovirus XMRV, trpí jak ME/CFS, tak chronickou lymfocytickou leukémií (CLL), jež se u pacientů s ME/CFS vyskytuje poměrně často. Vykazuje ji přibližně 5 % pacientů s ME/CFS ve srovnání s 0,02 % celkové populace…

Označeno s: , , ,

I. mezinárodní workshop o retroviru XMRV: Patogeneze, klinické dopady a dopady na veřejné zdraví se konal ve dnech 7. – 8. září 2010 v Národním ústavu zdraví (dále NIH) v Bethesda, ve státě Maryland v USA…

Označeno s: , ,

Místní rodina má pocit zadostiučinění díky průlomovému výzkumu Poznámka redaktora: Počátkem tohoto roku jsme informovali o zkušenosti rodiny z Black Mountain po té, co byli Lisa a Rodney Baldwin obviněni nejmenovaným zdrojem ze zanedbání lékařské péče o svého jediného syna Ryana …

Výzkum retroviru XMRV již nyní pomáhá nemocným s CFS Read More »

Označeno s: , , , , ,

MUDr. Jacob Teitelbaum
Problematika XMRV a jeho možné souvislosti se syndromem chronické únavy se opět objevuje na scéně. Zájem médií pramení z několika nedávných studií, které, jak se zdá, došly k rozdílným názorům ohledně skutečnosti, zda existuje souvislost mezi XMRV a CFS či nikoli.

Označeno s: ,

Belgická televize VTM odvysílala krátký rozhovor s profesorem Kenny De Meirleirem MD, PhD., předním světovým odborníkem na myalgickou encefalomyelitidu/syndrom chronické únavy (ME/CFS ) z Vrije Universiteit Brussel a pacientkou Mariskou Pluister, kterou experimentálně léčí antivirotiky na retrovirus XMRV prokázaný z krve.

Označeno s: ,

Dne 23. srpna 2010 byla publikována studie, která dokumentuje silné spojení syndromu chronické únavy s viry příbuznými virům myší leukémie (MLV). Syndrom chronické únavy (CFS) je vleklé závažné multisystémové onemocnění, jehož rozvoji nejčastěji předchází výskyt akutní infekce.

Označeno s: ,

Trápení zpěvačky způsobené virem Epsteina Barrové (EBV) bylo v průběhu let dobře zdokumentované a pop diva nikdy svůj stav netajila. V roce 1992 přerušila kariéru a oznámila, že důvodem je právě EBV.

Označeno s: , , , ,

Vědci z FDA (The Food and Drug Administration) a NIH (National Institutes of Health) uzavřeli svůj výzkum tak, že se XMRV nachází v krvi pacientů se syndromem chronické únavy (Alter H, Proceedings of the National Academy of Sciences, nepublikováno). Ve své prezentaci na setkání v chorvatském Záhřebu o bezpečnosti krevních zásob uvedl Harvey Alter, specialista na infekční choroby, že jeho tým potvrdil výsledky studie Lombardi a kol.

Označeno s: ,

1. dubna 2010 – Vědci z Univerzity v Utahu a Emory Univerzity / Veterans Affair Medical Center (VA) v nové studii ukazují, že některé léky používané v boji proti HIV rovněž inhibují retrovirus XMRV nedávno sdružený s rakovinou prostaty a syndromem …

Léky na HIV inhibují virus XMRV související s rakovinou prostaty a CFS Read More »

Označeno s: ,

Nová německá studie neprošetřovala výskyt XMRV u pacientů se syndromem chronické únavy (CFS) a nestudovala, jako všechny předchozí, XMRV v krvi ani v tkáních nádorů prostaty. Místo toho výzkumníci pomocí PCR testovali sekrety z dýchacích cest od 62 zdravých kontrol, tedy od osob, které neměly známky infekce dýchacích cest ani žádného jiného známého onemocnění a od 267 pacientů s infekcí dýchacích cest (RTI)…

Označeno s: ,
Top