Červenec 2010: Výsledky amerických studií o spojení XMRV s CFS

Prezentace Alter H., Záhřeb, Chorvatsko 2010

V současnosti dva americké vědecké týmy federálních institucí vyprodukovaly protichůdné informace o XMRV.

Vědci z FDA (The Food and Drug Administration) a NIH (National Institutes of Health) uzavřeli svůj výzkum tak, že se XMRV nachází v krvi pacientů se syndromem chronické únavy (Alter H, Proceedings of the National Academy of Sciences, nepublikováno). Ve své prezentaci na setkání v chorvatském Záhřebu o bezpečnosti krevních zásob uvedl Harvey Alter, specialista na infekční choroby, že jeho tým potvrdil výsledky studie Lombardi a kol. (https://doi.org/10.1126/science.1179052) a popsal údaje z této studie, publikované na podzim 2009 v prestižním vědeckém časopisu Science, jako „mimořádně silné a pravděpodobně pravdivé navzdory všem polemikám.“

Vědci z CDC (Centers for Disease Control and Prevention) však svůj výzkum uzavřeli s opačným zjištěním, a to že nenašli XMRV u nemocných syndromem chronické únavy (CFS), ani u zdravých kontrol (Switzer W, Retrovirology, 2010, https://doi.org/10.1186/1742-4690-7-57).

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb (DHHS) USA požádalo o „pozdržení vydání“ předmětných článků v obou časopisech, údajně kvůli objasnění rozporů ve výsledcích těchto studií (Wall Street Journal, 30. června 2010). Mnoho pacientů a specialistů na CFS však má obavy, že jde opět o pokusy zarazit přínosný výzkum a brzdit vědecký pokrok v poznání nemoci, zatímco oficiální vysvětlení zní, že federální úředníci chtějí vidět shodu nebo alespoň vysvětlení, proč jsou výsledky studií protichůdné.

Potvrzení souvislosti mezi CFS a XMRV by mohlo způsobit požadování drahých antivirových léků od tisíců pacientů s CFS, což by znamenalo značný problém finanční i odborný. Určité léky používané k léčbě infekce HIV prokázaly při testování v laboratoři účinnost i na XMRV, ale nejsou zatím odzkoušeny v klinických testech.

Každopádně skutečnost je taková, že fakticky bylo pozdrženo pouze zveřejnění studie, která prokázala výskyt XMRV ve vzorcích od pacientů s CFS, zatímco tým z CDC vyrazil již 1. července 2010 se zveřejněním svých negativních zjištění v online vydání časopisu Retrovirology a prezentuje výsledky studie také na svých webových stránkách. Není divu, že tento postup budí pochybnosti veřejnosti. Nicméně ani toto předčasné zveřejnění výsledků studie CDC nepřináší vyjasnění role XMRV u CFS. Dalším faktem je, že na základě výsledků týmů Lombardi a Altera vydala v červnu 2010 Americká asociace krevních bank (AABB) rozhodnutí, že pacienti s CFS nesmí darovat krev ani orgány. O pokynech pro pacienty s CFS ohledně dárcovství krve čtěte více na http://me-cfs.eu/pokyny-pro-osoby-s-cfs-pro-bezpecne-darcovstvi-krve/.

Zdroj:
David Tuller, Delay in Release of Study on Chronic Fatigue Syndrome Prompts an Outcry, New York Times, Health,  July 14, 2010, http://www.nytimes.com/2010/07/14/health/14fatigue.html?_r=4
Amy Dockser Marcus, Chronic-Fatigue Link to Virus Disputed, Wall Street Journal, June 30, 2010 http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703374104575337160225739290.html
Amy Dockser Marcus, Potential XMRV-Chronic Fatigue Syndrome Link Not Easy to Tease Out, WSJ, Jul 15, 2010, http://blogs.wsj.com/health/2010/07/15/potential-xmrv-chronic-fatigue-syndrome-link-not-easy-to-tease-out/
Amy Dockser Marcus, FDA Advisory Committee to Hear About XMRV Working Group’s Research, WSJ, Jul 26, 2010, http://blogs.wsj.com/health/2010/07/26/fda-advisory-committee-to-hear-about-xmrv-working-groups-research/
http://www.cfids.org/xmrv/070110study.asp (stránka již nefunguje)
http://www.drlapp.net/meLetterJul2010.htm (stránka již nefunguje)
Harvey G. Klein, Roger Y. Dodd, F. Blaine Hollinger, Louis M. Katz, Steven Kleinman, K. Kimberly McCleary, Robert H. Silverman, and Susan L. Stramer for the AABB Interorganizational Task Force on XMRV, Xenotropic murine leukemia virus–related virus (XMRV) and blood transfusion: report of the AABB interorganizational XMRV task force, Volume 51, March 2011 TRANSFUSION, s.654-661, http://www.aabb.org/press/Documents/xmrvcommrpt011811.pdf

Pokud byste chtěli vidět výše uvedenou prezentaci dr. Altera z chorvatského Záhřebu, je k dispozici online. K prezentaci se dostanete přes hlavní stránku International Plasma Fractionation Association (IPFA), kliknete na odkaz dole Available Presentations of the IPFA/PEI 17th Workshop on „Surveillance and Screening of Blood Borne Pathogens“, 26 – 27 May 2010, kde jsou k dispozici prezentace. Přejdete na Session 4, zvolíte Alter.pdf a nalistujete stranu 10.

Aktualizace článku 25. 8. 2010:
Studie NIH/FDA: Detection of MLV-related virus gene sequences in blood of patients with chronic fatigue syndrome and healthy blood donors, Alter, 2010 (odeslána k recenzi 23. března 2010 a přijata k publikaci v PNAS 25. května 2010) byla před tištěnou verzí publikována online dne 23. 8. 2010 s téměř tříměsíčním zpožděním kvůli přísnému informačnímu embargu uvalenému vládními úřady USA. Tato studie poskytuje důkaz o silném sdružení CFS s viry příbuznými virům myší leukémie (MLV). Studie prokázala sekvence MLV u 86,5 % pacientů s CFS ve srovnání s 6,8 % u zdravých dárců krve.

Autoři uvádějí: „Naše výsledky jasně podporují stěžejní tvrzení studie Lombardiho a kol., že MLV-příbuzné viry jsou spojené s CFS a jsou přítomné u některých dárců krve.“ Nicméně kmeny MLV zjištěné výzkumným týmem dr. Altera se liší od těch, které našel kolektiv dr. Lombardiho (Science 2009).

XMRV je jednou z více variant retrovirů z rodiny MLV.

Abstrakt:
Syndrom chronické únavy (CFS) je závažné systémové onemocnění neznámé příčiny. Nedávná studie identifikovala DNA viru podobného
xenotropnímu viru způsobujícímu leukémii u myší (XMRV) v mononukleárních buňkách periferní krve (PBMC) u 68 ze 101 pacientů (67 %), ve srovnání s 8 z 218 (3,7 %) zdravých kontrol. Nicméně čtyři následující studie neodhalily genové sekvence virů příbuzných s viry myší leukémie (MLV) v krvi pacientů CFS. Vyšetřili jsme 41 PBMC-vzorků derivované DNA od 37 pacientů diagnostikovaných kritérii pro CFS a našli jsme gag sekvence genu MLV-příbuzných virů u 32 z 37 (86,5 %) pacientů s CFS ve srovnání s pouhými 3 ze 44 (6,8 %) u zdravých dobrovolných dárců krve.

Nebyly zjištěny žádné důkazy o kontaminaci myší DNA v systému testu PCR nebo klinických vzorcích. 7 z 8 pozitivních pacientů bylo znovu pozitivně testováno ze vzorků získaných o téměř 15 let později. Identifikovali jsme geneticky různorodou skupinu MLV-příbuzných virů, na rozdíl od publikovaných nálezů blízké-genetické identity všech XMRV. Gag a env sekvence od pacientů s CFS byly příbuznější polytropním myším endogenním retrovirům než k XMRV a byly dokonce méně příbuzné ekotropním MLV. Je nutné zjistit prostřednictvím dalších studií, zda existuje stejně silná asociace s MLV-příbuznými viry i v jiných skupinách pacientů s CFS, zda tyto viry hrají příčinnou roli v rozvoji CFS, a zda představují hrozbu pro krevní banky.

Zdroj: https://doi.org/10.1073/pnas.1006901107

Více informací shromáždila CFIDS Association of America na http://www.cfids.org/mlv/default.asp (odkaz již nefunguje)

Pro ME/CFS.cz připravil: RoTa

Důležitá aktualizace ze dne 20. 9. 2012: Závěry multicentrální studie NIH o XMRV k dispozici na http://me-cfs.eu/zavery-multicentralni-studie-nih-zadne-spojeni-cfs-s-retroviry-xmrv-a-pmlv/

Více o XMRV na stránkách ME/CFS.cz zde: http://me-cfs.eu/tag/xmrv/

Označeno s: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*