Archiv pro štítek: XMRV

I když je etiopatogeneze navržena jako multifaktoriální, významná je hypotéza o spuštění nemoci virovou infekcí. Byla zkoumána celá řada virů a dalších infekčních agens, například Epstein-Barrové virus, Lidský herpesvirus -6 a 7, Enterovirus, Cytomegalovirus, Lentivirus, Chlamydie a Mycoplasmy. Nálezy jsou smíšené a neexistuje přesvědčivá podpora pro jediný patogen jako příčinu vzniku nemoci. V r. 2009/2010 došlo k obratu, kdy dvě nezávislé studie odhalily možnost spojení CFS s infekcí myším retrovirem…

Označeno s: , ,

Vědci zkoumali u 138 zdravých kontrol a 118 pacientů s pozitivním XMRV a potvrzenou diagnózou syndromu chronické únavy (CFS) hladiny různých cytokinů. Jejich cílem bylo zhodnotit rozdíly v profilech cytokinů a chemokinů mezi těmito skupinami subjektů. Studie zjistila, že…

Označeno s: , , ,

Ve svých e-mailech se nás ptáte, co je nového ve výzkumech spojení retrovirů se syndromem chronické únavy (CFS). Pravidelní čtenáři našich stránek si všímají, že jsme v poslední době přestali přinášet zprávy o výsledcích dalších studií týkajících se XMRV. Důvodem je, že jsme se rozhodli počkat, než se vědcům podaří uspokojivěji vyřešit rozpory ve výsledcích výzkumů…

Označeno s: , ,

Dr. Michael Snyderman, který je pozitivní na retrovirus XMRV, trpí jak ME/CFS, tak chronickou lymfocytickou leukémií (CLL), jež se u pacientů s ME/CFS vyskytuje poměrně často. Vykazuje ji přibližně 5 % pacientů s ME/CFS ve srovnání s 0,02 % celkové populace…

Označeno s: , , ,

I. mezinárodní workshop o retroviru XMRV: Patogeneze, klinické dopady a dopady na veřejné zdraví se konal ve dnech 7. – 8. září 2010 v Národním ústavu zdraví (dále NIH) v Bethesda, ve státě Maryland v USA…

Označeno s: , ,

Místní rodina má pocit zadostiučinění díky průlomovému výzkumu Poznámka redaktora: Počátkem tohoto roku jsme informovali o zkušenosti rodiny z Black Mountain po té, co byli Lisa a Rodney Baldwin obviněni nejmenovaným zdrojem ze zanedbání lékařské péče o svého jediného syna Ryana …

Výzkum retroviru XMRV již nyní pomáhá nemocným s CFS Read More »

Označeno s: , , , , ,

MUDr. Jacob Teitelbaum
Problematika XMRV a jeho možné souvislosti se syndromem chronické únavy se opět objevuje na scéně. Zájem médií pramení z několika nedávných studií, které, jak se zdá, došly k rozdílným názorům ohledně skutečnosti, zda existuje souvislost mezi XMRV a CFS či nikoli.

Označeno s: ,

Belgická televize VTM odvysílala krátký rozhovor s profesorem Kenny De Meirleirem MD, PhD., předním světovým odborníkem na myalgickou encefalomyelitidu/syndrom chronické únavy (ME/CFS ) z Vrije Universiteit Brussel a pacientkou Mariskou Pluister, kterou experimentálně léčí antivirotiky na retrovirus XMRV prokázaný z krve.

Označeno s: ,

Od 1. listopadu 2010 mají být lidé s myalgickou encefalomyelitidou/syndromem chronické únavy (ME/CFS) trvale vyloučeni z dárcovství krve také ve Velké Británii.

Označeno s: ,

Dne 23. srpna 2010 byla publikována studie, která dokumentuje silné spojení syndromu chronické únavy s viry příbuznými virům myší leukémie (MLV). Syndrom chronické únavy (CFS) je vleklé závažné multisystémové onemocnění, jehož rozvoji nejčastěji předchází výskyt akutní infekce.

Označeno s: ,

Vědci z FDA (The Food and Drug Administration) a NIH (National Institutes of Health) uzavřeli svůj výzkum tak, že se XMRV nachází v krvi pacientů se syndromem chronické únavy (Alter H, Proceedings of the National Academy of Sciences, nepublikováno). Ve své prezentaci na setkání v chorvatském Záhřebu o bezpečnosti krevních zásob uvedl Harvey Alter, specialista na infekční choroby, že jeho tým potvrdil výsledky studie Lombardi a kol.

Označeno s: ,

1. dubna 2010 – Vědci z Univerzity v Utahu a Emory Univerzity / Veterans Affair Medical Center (VA) v nové studii ukazují, že některé léky používané v boji proti HIV rovněž inhibují retrovirus XMRV nedávno sdružený s rakovinou prostaty a syndromem …

Léky na HIV inhibují virus XMRV související s rakovinou prostaty a CFS Read More »

Označeno s: ,

Nová německá studie neprošetřovala výskyt XMRV u pacientů se syndromem chronické únavy (CFS) a nestudovala, jako všechny předchozí, XMRV v krvi ani v tkáních nádorů prostaty. Místo toho výzkumníci pomocí PCR testovali sekrety z dýchacích cest od 62 zdravých kontrol, tedy od osob, které neměly známky infekce dýchacích cest ani žádného jiného známého onemocnění a od 267 pacientů s infekcí dýchacích cest (RTI)…

Označeno s: ,

Loni v říjnu američtí vědci představili zásadní objev ve výzkumu syndromu chronické únavy (CFS), který byl publikován v prestižním časopise Science. Nalezli stopy retroviru XMRV v krvi pacientů s CFS. Poté tři skupiny evropských výzkumníků, včetně holandské skupiny z Nijmegenu, nemohly tyto nálezy potvrdit…
Během pražské konference J. Mikovits ještě jednou detailně vysvětlila komplexní metodiku Whittemorových-Petersonova institutu (WPI), Národního centra pro rakovinu (NCI) a Clevelandské kliniky. Tato metodika kultivace viru je naprosto nezbytná, protože XMRV je přítomen pouze ve velmi nízkých koncentracích v periferní krvi.

Označeno s: ,

Výzkumníci z UMC St. Radboud vydali v únoru 2010 prohlášení, že XMRV nebyl nalezen v krvi holandských pacientů s chronickým únavovým syndromem (ME/CFS). Zamlčeli, že američtí výzkumníci našli stopy tohoto retroviru ve vzorcích krve od stejných pacientů, jak zveřejnil časopis Ortho ve své online verzi…

Označeno s: ,

Je mnoho lékařských důvodů, proč by lidé s CFS neměli darovat krev (léky, nízký krevní objem, ortostatická intolerance, latentní a reaktivované virové infekce atd.). CFIDS Association of America (dnes Solve ME/CFS Research) po dlouhou dobu pacientům s CFS nedoporučovala darovat krev, nebo provádět transplantace orgánů. Na setkání federálního poradního sboru CFS (CFS Advisory Committee (CFSAC)) 29. října 2009 ve svém komentáři Dr. Nancy Klimasová, renomovaná expertka na klinický CFS a vědkyně, vybízela, aby pacienti s CFS nedarovali krev a chránili tak zdraví své i ostatních.

Označeno s: ,

Pravděpodobně jste již slyšeli, že dr. Dan Peterson a Whittemorových-Petersonův institut (WPI) oznámili v Science (říjen 2009), že 97 % krevních vzorků uložených z doby epidemií chronického únavového syndromu (CFS) v letech 1984-1986 v Americe bylo pozitivních na nový retrovirus nazvaný XMRV.
Bohužel následné studie nedokázaly najít spojení XMRV s CFS (Erlwein, 2010; Groom, 2010, van Kuppeveld, 2010).
Pomoci rozlousknout tento vědecký oříšek může nová plánovaná studie, kterou financuje farmaceutická společnost Glaxo Smith Kline v Research Triangle Park NC.

Označeno s: ,

Zatím byly publikovány tři studie, které se zabývají spojením XMRV se syndromem chronické únavy (CFS). Dvě jsou negativní.

Označeno s: ,

Dne 14. 1. 2010 vyšel v tištěném Reflexu (č. 2/2010) článek o syndromu chronické únavy a jeho možném spojení s virem XMRV.

Označeno s: ,

Pacienti s HIV, které léčím, jsou plní života díky třem desítkám let intenzivního a skvělého výzkumu a miliardám investovaných dolarů. Mnozí z mých pacientů s CFS jsou naproti tomu velmi nemocní a neschopní pracovat nebo se starat o své rodiny…

Označeno s: , ,
Top