Německá studie odhalila XMRV – retrovirus spojený s rakovinou prostaty a ME/CFS

Nová německá studie neprošetřovala výskyt XMRV u pacientů se syndromem chronické únavy (CFS) a nestudovala, jako všechny předchozí, XMRV v krvi ani v tkáních nádorů prostaty. Místo toho výzkumníci pomocí PCR testovali sekrety z dýchacích cest od 62 zdravých kontrol, tedy od osob, které neměly známky infekce dýchacích cest ani žádného jiného známého onemocnění a od 267 pacientů s infekcí dýchacích cest (RTI) z těchto tří skupin:

1. Skupina – subjekty, u kterých byly zjištěné nesouvisející RTI,
2. Skupina – subjekty se základní chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) + s příznaky RTI
3. Skupina – subjekty s těžkou RTI na imunosupresivní léčbě po transplantaci.

Specifické sekvence XMRV byly zjištěny u 2 % – 3 % vzorků ze 168 pacientů s normálně fungující imunitou a téměř 10 % vzorků od 161 pacientů s oslabenou imunitou.

Nejvyšší procentní míra výskytu XMRV byla zjištěna u 3. skupiny lidí se suprimovaným imunitním systémem (9,9 %), což naznačuje možnost, že XMRV nemusí být příčinou nemoci, ale může být tím, co se nazývá oportunní infekce (infekce přerůstající díky oslabené imunitě a zhoršující základní onemocnění).

Pozorovaný nárůst výskytu XMRV u imunosuprimovaných pacientů s RTI naznačuje, že by XMRV mohl být reaktivován díky absenci přítomnosti efektivní protivirové obrany imunitního systému. Spolu s dřívějším pozorováním zvýšené replikace XMRV u RNázy L deficientních buněk znamená tento nález, že imunitní systém hraje roli při kontrole replikace XMRV.

XMRV byl původně identifikován v tkáni pacientů s familiární formou karcinomu prostaty s geneticky podmíněnou deficiencí protivirové stezky RNázy L (familiární karcinom prostaty homozygotní pro missense mutaci v genu RNázy L, R462Q – v orig. familial prostate cancer homozygous for a missense mutation in the RNase L gene, R462Q).

U pacientů s ME/CFS je porucha regulace protivirového systému, přehnaná avšak neúčinná aktivita RNázy L, častým nálezem, a proto se o ní zpočátku uvažovalo jako o možném diagnostickém ukazateli. Právě porucha RNázy L vedla americké vědce k myšlence hledat XMRV i u pacientů s ME/CFS.

Nová studie z Německa poskytuje podporu pro výzkum USA a zpochybňuje výsledky evropských studií, kterým se XMRV nepodařilo najít ani ve zdravých kontrolách.

Německá studie objevila XMRV v sekretech z dýchacích cest u 3,2 % pacientů s normální imunitní odpovědí, pacientů „s“ i „bez“ RTI, což je téměř shodný výsledek, který oznámili i výzkumníci z USA (Lombardi a kol.), kteří XMRV zjistili u 3.7 % zdravých kontrol.

Stojí za zamyšlení, proč předchozí evropské studie zaměřené na výzkum XMRV u pacientů s CFS nenalezly retrovirus u zdravých kontrol. Měl být výsledek podporou pro představu ohraničeného výskytu XMRV jen na určité oblasti USA? Jsou ve hře opravdu jen odlišné testovací postupy nebo i etika?

Zřejmě bude ještě nějaký čas trvat, než výzkum odpoví na všechny otázky a objasní, jaká je přesná role XMRV v lidských nemocích a jaký je způsob jeho přenosu.

Zda je možný přenos XMRV dýchacími cestami nelze v tomto okamžiku určit, přestože byl XMRV nalezen v sekretech z dýchacích cest a to i u subjektů se zdravým normálně fungujícím imunitním systémem.

Zdroj: http://www.cdc.gov/eid/content/16/6/pdfs/10-0066.pdf 

Překlad pro ME/CFS.cz: RoTa

Důležitá aktualizace ze dne 20. 9. 2012: Závěry multicentrální studie NIH o XMRV k dispozici na http://me-cfs.eu/zavery-multicentralni-studie-nih-zadne-spojeni-cfs-s-retroviry-xmrv-a-pmlv/

Více informací o XMRV na ME/CFS.cz: http://me-cfs.eu/tag/xmrv/

Označeno s: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*