Publikované studie o spojení XMRV se syndromem chronické únavy

K dnešnímu datu byly publikovány tři studie, které se zabývají spojením XMRV se syndromem chronické únavy (CFS):

Pilotní studie z USA, která našla spojení XMRV s CFS:

1. Detection of an infectious retrovirus, XMRV, in blood cells of patients with chronic fatigue syndrome. Lombardi VC, Ruscetti FW, Gupta JD, Pfost MA, Hagen KS, Peterson DL, Ruscetti SK, Bagni RK, Petrow-Sadowski C, Gold B, Dean M, Silverman RH, Mikovits JA. Science 8 October 2009. 1179052.

Supporting online material for Detection of an infectious retrovirus, XMRV, in blood cells of patients with chronic fatigue syndrome. Lombardi VC, Ruscetti FW, Gupta JD, Pfost MA, Hagen KS, Peterson DL, Ruscetti SK, Bagni RK, Petrow-Sadowski C, Gold B, Dean M, Silverman RH, Mikovits JA. Science 8 October 2009.

Dvě studie z Velké Británie, které nenašly spojení XMRV s CFS:

1. Erlwein O, Kaye S, McClure MO, Weber J, Willis G, Collier D, Wessely S, Cleare A. (2010) Failure to detect the novel retrovirus XMRV in chronic fatigue syndrome. PLoS ONE 5(1):e8519. doi:10.1371/journal.pone.0008519

2. Groom HCT, Boucherit VC, Makinson K, Randal E, Baptista S, Hagan S, Gow JW, Mattes FM, Breuer J, Kerr JR, Stoye JP, Bishop KN. Absence of xenotropic murine leukaemia virus-related virus in UK patients with chronic fatigue syndrome. Retrovirology: 15 February 2010. 10.1186/1742-4690-7-10

Komentář ME/CFS.cz

Za problémy ostrého rozporu mezi výsledky týmů Velké Británie a USA mohou být i následující skutečnosti.

Výzkumné týmy nepoužily stejná diagnostická kritéria pro výběr pacientů s CFS. Vědecký tým Lombardi a kol. z USA používal shodu s FukudovýmiKanadskými kritérii, zatímco autoři studií provedených ve Velké Británii uvádějí jen Fukudova kritéria. Kanadská kritéria jsou považována za spolehlivější.

Jestliže je diagnostika nepřesná, mohou být do britských studií chybně zahrnuti lidé, kteří nemoc CFS nemají. Nepřesnost ve způsobu diagnostiky vede k získání nepoužitelných a matoucích výsledků.

Detekce XMRV je velmi náročná a podle vyjádření Whittemorových-Petersonova institutu (WPI) ani jedna britská studie nebyla provedena stejnými technikami, jaké byly použity v původní studii. Nešlo tedy o replikaci této studie.

Pokud nenastane celosvětově dohoda vědců v zavedení standardizace laboratorní metodiky a přístrojové techniky, vč. výběru a odběru krevních vzorků, nelze se nikdy dobrat jednoznačného prokázání přítomnosti či nepřítomnosti retroviru XMRV u pacientů s CFS.

Debata o spojení XMRV s CFS se zatím ani zdaleka neblíží ke svému konsenzu. Z výsledků dvou týmů z Velké Británie zatím nelze vyvozovat žádné závěry, dokud nebudou publikovány výsledky dalších studií, které se v současné době právě provádějí nebo již byly dokončeny i v jiných zemích.

Mimořádný celosvětový zájem vědců o objevení příčiny této závažné choroby, který odstartovala studie z USA o spojení retroviru s CFS, a současné vložení nových finančních prostředků do výzkumu nemoci, nás naplňuje optimismem v tom, že je možná infekční hrozba rozšíření XMRV (stejně jako kdysi u AIDS) brána světovou vědou vážně a zvyšuje se tím pro pacienty naděje na urychlení vyřešení otázky příčiny vzniku, trvání a léčby této oslabující nemoci.

Důležitá aktualizace ze dne 20. 9. 2012: Závěry multicentrální studie NIH o XMRV k dispozici na http://me-cfs.eu/zavery-multicentralni-studie-nih-zadne-spojeni-cfs-s-retroviry-xmrv-a-pmlv/

Více o XMRV na stránkách ME/CFS.cz: http://me-cfs.eu/tag/xmrv/

Označeno s: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*