„Zánětlivý podpis“ u pacientů se syndromem chronické únavy pozitivních na XMRV

Vědci zkoumali u 138 zdravých kontrol a 118 pacientů s pozitivním XMRV a potvrzenou diagnózou syndromu chronické únavy (CFS) hladiny různých cytokinů. Jejich cílem bylo zhodnotit rozdíly v profilech cytokinů a chemokinů mezi těmito skupinami subjektů. Studie zjistila, že pacienti s CFS mají odlišnou expresi cytokinů, než zdravé kontroly. Vědci určili podpis 10 cytokinů a chemokinů, který správně identifikuje pacienty s XMRV/CFS se senzitivitou 96%. Odlišná hladina cytokinů správně identifikovala 96 % pacientů s CFS. Specificita testu byla 93%. Tyto údaje ukazují imunologický model spojený s XMRV/CFS. Výsledky rovněž podporují zánětlivou podstatu onemocnění CFS. Abnormality cytokinů mají u CFS potenciál stát se biomarkery nebo cíli léčby.

Zdroj: VINCENT C. LOMBARDI, KATHRYN S. HAGEN, KENNETH W. HUNTER, JOHN W. DIAMOND, JULIE SMITH-GAGEN, WEI YANG and JUDY A. MIKOVITS, Whittemore Peterson Institute, University of Nevada, Reno MS 0552, 1664 N. Virginia St. Reno, NV 89557-0552, USA. vclombardi@wpinstitute.org
Publikováno v květnu 2011, In Vivo, May-June 2011, vol. 25, no. 3 307-314
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21576403

Slovníček pojmů:

  • Zánětlivý podpis (Inflammatory Signature) – výsledek zhodnocení aktivity celé řady cytokinů současně a vytvoření unikátního souboru cytokinů s určitými charakteristickými znaky.
  • Cytokiny (Cytokine) – velmi početná skupina látek bílkovinné povahy ovlivňující intenzitu a dobu trvání imunitních a zánětlivých odpovědí.
  • Chemokiny (Chemokine) – řadí se mezi cytokiny. Mají důležité prozánětlivé a regulační aktivity.
  • Specificita (Specificity) – pravděpodobnost, že test je negativní u osob bez nemoci. Je to pravděpodobnost, že v nepřítomnosti nemoci bude mít pacient negativní test. Test tedy správně identifikuje zdravou osobu.
  • Senzitivita (Sensitivity) – pravděpodobnost, že test bude pozitivní u nemocných. Test tedy správně identifikuje nemocnou osobu. (Ideální by byl test, který je 100% specifický a 100% senzitivní.)

Pro ME/CFS.cz připravil: RoTa

Upozornění: Článek má výhradně informativní charakter. Každá studie je pouze dílčím poznatkem vědy, a než mohou být nové poznatky přijaty do praxe, musí projít náročným ověřovacím procesem. Věda vyžaduje čas.

Závěry o spojení ME/CFS s XMRV čtěte zde: http://me-cfs.eu/zavery-multicentralni-studie-nih-zadne-spojeni-cfs-s-retroviry-xmrv-a-pmlv/

Označeno s: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*