Norští lékaři zkoumají účinnost rituximabu na syndrom chronické únavy

Vydáno: 1. 11. 2011
Poslední aktualizace: 2. 4. 2019
Autor: RoTa

Norští onkologové z fakultní nemocnice v Bergenu (Haukeland University Hospital) pod vedením prof. MUDr. Olava Melly, vedoucího oddělení onkologie, a MUDr. Øysteina Flugeho nedávno zjistili, že z léku proti rakovině rituximabu mají prospěch také pacienti se syndromem chronické únavy (CFS). [1]

Rituximab je monoklonální protilátka zaměřená proti molekule CD20 na B-lymfocytech. Od roku 1997 je rituximab schválen americkým FDA pro léčbu B buněčného non-Hodgkinova lymfomu u pacientů rezistentních na další chemoterapie.  V EU byl pod obchodním názvem MabThera schválen v roce 1998. Jako Rituxan je známý ve Spojených státech, Japonsku a Kanadě. Nyní tvoří součást léčebných protokolů pro řadu B buněčných lymfomů, používá se při léčbě leukémie, myelomů a mnoha autoimunitních onemocnění, včetně revmatoidní artritidy, autoimunitní hemolytické anemie, vaskulitid (například Wegenerovy granulomatózy), diabetu mellitus 1. typu, Sjögrenova syndromu a dalších. [2] [3] [4]

Zájem vědců o možný vliv rituximabu na CFS odstartovala náhoda. Tato léčba odstranila příznaky CFS u pacienta trpícího jak lymfomem tak CFS, který dlouze předcházel před rozvojem rakoviny. [1] [5] [6] [7]

Podle společnosti ESME umírá předčasně jeden z deseti pacientů s CFS v důsledku selhání orgánů, rakoviny, onemocnění srdce nebo sebevraždy. [8] V r. 2006 byla zveřejněna studie Leonarda Jasona, Ph.D. a kol. o chorobnosti a úmrtnosti na CFS. Práce upozorňuje, že průměrný věk úmrtí na rakovinu ve Spojených státech byl 72 let (Reis a kol., 2003). Průměrný věk úmrtí na rakovinu ve vzorku pacientů s CFS byl 47,8 roku. Jak se ukazuje, u CFS stejně jako u lupusu pacienti předčasně neumírají na tuto konkrétní nemoc, ale na její komplikace. [9]

O příčinách CFS existuje několik teorií. Na základě dosavadních výzkumů převažuje představa multifaktoriální příčiny, tedy kombinace několika faktorů, které mají za následek rozvoj CFS jako neuro-zánětlivého onemocnění, jež se projevuje narušením vnitřní homeostázy celého organismu. Zodpovědnost za vznik CFS je připisována spolupůsobení infekce, imunitní deregulace, genetické dispozice a nadměrné zátěže organismu. Dr. Melvin Ramsay, přední odborník na tuto nemoc, k tomu uvádí: „Pravděpodobně není nejdůležitějším etiologickým faktorem druh mikrobiálního agens… Klíč k problému se nejspíše nachází v abnormální odpovědi organismu pacienta.” CFS může být spuštěn a udržován několika chronickými infekcemi, které mají přímý nebo nepřímý vliv na nervový systém, a příznaky jsou odrazem imunitní odpovědi na infekci. Rozpoznání a léčba infekcí již v raném stádiu choroby je důležitá, aby zastavila každou odchylnou imunitní odpověď. [10] [11]

V posledních třech letech se hodně diskutuje možné spojení CFS s retroviry. Norští výzkumníci v této studii s rituximabem zjišťovali přítomnost XMRV. Důkazy o ní nenašli. Otázkou však nadále zůstávalo, zda je prováděné testování na retroviry příbuzné MLV včetně XMRV přesné. [1] [12]

Závěrečnou odpověď přinesla až multicentrální studie amerického Národního ústavu zdraví (NIH). Výsledky studie NIH definitivně popřely existenci vztahu mezi onemocněním ME/CFS (MKN-10 G93.3) a infekcemi XMRV nebo pMLV. Vědci v periferní krvi studovaného vzorku 293 osob nenašli žádné důkazy o infikování retroviry XMRV nebo pMLV. Shodli se rovněž na příčině předchozích rozdílných výsledků. Byla jí stanovena kontaminace vzorků. Nejspíš už se nikdy nedozvíme, jak k ní došlo. Více zde: https://doi.org/10.1128/mBio.00266-12)

Výzkumný tým z Norska zastává názor rozhodujícího vlivu imunity: „Myslíme si, že CFS je autoimunitní nemoc. Imunitní systém zde hraje ústřední roli,“ zaznělo ve vyjádření dr. Melly a Flugeho pro norskou televizi TV 2. Příznaky CFS mohou způsobovat (alespoň u části pacientů) autoprotilátky – protilátky vytvořené v B buňkách, které mylně útočí na tkáně tělu vlastní a udržuje se tak zánětlivý proces. [1] [5] [6]

Dr. Fluge sdělil časopisu New Scientist: „Domníváme se, že když lék ovlivňuje všechny projevy CFS, pak postihuje ústřední mechanismus způsobující nemoc.“ [5]

I když provedená dvojitě slepá placebem kontrolovaná studie (červen 2008 – červen 2010) byla malého rozsahu – 30 osob se středně těžkým CFS, její výsledky jsou velmi nadějné pro další pokrok v poznání CFS. Pro pacienty se zatím nic nemění, protože závěry z jedné studie k přijetí do běžné lékařské praxe samozřejmě nestačí. Každou novou léčbu nejdříve čeká dlouhá cesta přísného ověřování. Léčbu rituximabem pochopitelně provází určitá rizika. Ačkoliv všechny léky mají vedlejší účinky, léky proti rakovině mohou způsobit závažné nežádoucí účinky, dokonce i úmrtí. Povzbudivé je zjištění, že podávání rituximabu nezpůsobilo u pacientů s CFS dle publikovaných údajů žádné závažné nežádoucí účinky. V současnosti se připravuje další studie s rituximabem, které se zúčastní 10 pacientů s těžkým CFS. Má být dokončena v roce 2013. [1] [5] [7]

Zdroj:

[1] Fluge Ø, Bruland O, Risa K, Storstein A, Kristoffersen EK, et al. 2011 Benefit from B-LymphocyteDepletion Using the Anti-CD20 Antibody Rituximab in Chronic Fatigue Syndrome. A Double-Blind andPlacebo-Controlled Study. PLoS ONE 6(10): e26358. doi:10.1371/journal.pone.0026358,http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0026358
[2] Wikipediahttp://en.wikipedia.org/wiki/Rituximab
[3] MabThera.com, http://www.mabthera.com/portal/mabthera/home
[4] Tisková zpráva firmy Roche, Basilej, 31. ledna 2011, http://www.roche.com/media/media_releases/med-cor-2011-01-31.htm
[5] Chronic fatigue syndrome eased by cancer drug (New Scientist, 20. 10. 2011)
[6] Norwegian research breakthrough can solve CFS-mystery  (TV2.no, 20. 10. 2011)
[7] A Drug For ME/CFS? The Rituximab Story  (Cort Johnson, 14. 12. 2010), dostupné rovněž na ESME: http://esme-eu.com/treatment/a-drug-for-me-cfs-the-rituximab-story-article468-110.html
[8] Socio-Economic Impact of ME/CFS on Patients and Society, European Society for ME 2009,http://esme-eu.com/me-facts-and-figures/socio-economic-impact-of-me-cfs-on-patients-and-society-article30-124.html(český překlad: http://www.me-cfs.cz/view.php?cisloclanku=2009080201)
[9] Jason et al., Causes of Death Among Patients With Chronic Fatigue Syndrome, Health Care forWomen International, 27:615–626, 2006, http://www.ncf-net.org/library/CausesOfDeath.pdf
[10] Informace společnosti MESA, Maryann Spurgin Ph.D., 2008http://www.cfids-cab.org/MESA/framework.html (český překlad: http://www.me-cfs.cz/view.php?cisloclanku=2008110801)
[11] Komaroff, ChoRole Infectious Agents & Neurologic DysfunctionSeminars in Neurology, e-pub. Sept. 30, 2011https://www.thieme-connect.de/ejournals/abstract/sin/doi/10.1055/s-0031-1287654
[12] False negative results from using common PCR reagens, Dean J Bacich, Kathryn M Sobek, Jessica L Cummings, Allison A Atwood and Denise S O’Keefe, BMC Research Notes 2011, 4:457,http://www.biomedcentral.com/1756-0500/4/457/abstract

Autor: ROTA
Datum: 1. 11. 2011

Upozornění: Veškeré informace uvedené v tomto článku mají pouze informativní charakter a nejsou návodem k léčbě, ani nenahrazují odbornou pomoc. 

Aktualizace 20. 1. 2015

V Norsku začíná nejdůležitější výzkum všech dob! Lékaři Fluge a Mella testují u pacientů s ME/CFS účinnost léčby lékem Rituximab ve velké placebem kontrolované, dvojitě zaslepené studii, která by měla zahrnout 152 pacientů s ME/CFS diagnostikovaných Kanadskými kritérii (Carruthers a kol., 2003). Více se dozvíte v článku Corta Johnsona zde

Nejdůležitější výzkum ME začíná také díky iniciativě norské lékařky paní Gjerpe. Chceme vyjádřit své velké díky a připomenout, co nové velké studii Rituximabu předcházelo. Na našich stránkách jsme informovali i o crowdfundingové kampani vedené MUDr. Mariou Gjerpe, která tuto kampaň s názvem MEandYou založila poté, co se dozvěděla, že lékaři Fluge a Mella nemohou pokračovat ve výzkumu léčby Rituximabem, protože na výzkum nemají peníze. Rozhovor s paní Mariou ze dne 2. 12. 2014 najdete zde.

Dr. Maria v něm na otázku, proč založila MEandYou, odpověděla:„Protože Norsko má asi 10 000 lidí, kteří trpí ME, a kteří nedostávají žádnou formu léčby, která může obnovit jejich zdraví.
Když jsem si uvědomila, že vědci na Haukeland nebudou schopni pokračovat ve svém výzkumu léku, který mě uzdravil, cítila jsem, že nemohu nečinně přihlížet.
Jsem lékař a zabývám se léčbou založenou na důkazech – a já jsem také pacient, který nemohl zanechat své druhy v utrpení bez výzkumu, diagnostického nástroje a léčby. To prostě nebylo možné.“

Aktualizace 2. 4. 2019

Negativní výsledek norské studie Rituximabu: https://doi.org/10.7326/M18-1451

Závěr: Deplece B-buněk vyvolaná použitím několika infuzí rituximabu po dobu 12 měsíců nebyla spojena s klinickým zlepšením u pacientů s ME/CFS.

Více informací naleznete v prezentaci, kterou na Druhém výročním komunitním sympóziu OMF 2018 přednesl Øystein Fluge:
Klinické studie a metabolické rysy ME/CFS. Boj o energii?, český přepis viz zde: http://me-cfs.eu/wp-content/uploads/2019/02/2-sympozium-omf-2018_cj.pdf

Pro ME/CFS.cz připravil: RoTa

Označeno s: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*