Archiv pro štítek: Biomarker&potencionální diagnostický test

„V séru pacienta něco je“ – to říká dr. Bhupesh Prusty. Vědec z univerzity ve Würzburgu byl počátkem dubna 2019 pozván americkým Národním ústavem zdraví NIH do Spojených států, aby představil na velké biomedicínské konferenci věnované ME/CFS svůj výzkumný projekt…

Označeno s: , , , ,

Výzkumu se zúčastnilo 20 pacientů se středně těžkou a těžkou formou ME/CFS a 20 zdravých lidí. Testování jejich krve poskytlo přesné výsledky. Spolehlivě určilo všechny pacienty s chronickým únavovým syndromem a nemělo žádné falešně pozitivní ani falešně negativní výsledky. Test, který je stále ve své pilotní fázi…

Označeno s: , , ,

Nový důkaz kardio-pulmonálních abnormalit a odchylek autonomní nervové soustavy u lidí s ME/CFS přináší indicie k etiologii jejich intolerance cvičení a naznačuje potenciální léčbu…

Označeno s: , , ,

MUDr. Michael Zeineh PhD. a jeho kolegové, radiologové ze Stanfordu, našli 3 abnormality mozku, které se vyskytovaly u pacientů s chronickým únavovým syndromem (CFS), ale nebyly nalezené u zdravých lidí. Ve studii …

Označeno s: ,

Vědci zkoumali u 138 zdravých kontrol a 118 pacientů s pozitivním XMRV a potvrzenou diagnózou syndromu chronické únavy (CFS) hladiny různých cytokinů. Jejich cílem bylo zhodnotit rozdíly v profilech cytokinů a chemokinů mezi těmito skupinami subjektů. Studie zjistila, že…

Označeno s: , , ,

Účel: Stanovit rozdíly exprese mRNA genů zapojených do signalizace a modulace smyslové únavy a bolesti svalů u pacientů se syndromem chronické únavy (CFS) a fibromyalgickým syndromem (FM) ve výchozím stavu před cvičením a po mírném cvičení.

Označeno s: , , , ,

Nový výzkum odhaluje, že se mozková aktivita mezi lidmi se syndromem chronické únavy, depresemi a zdravými osobami výrazně liší. Studie
zahrnula celkem 632 osob: 390 zdravých lidí, 70 pacientů se syndromem chronické únavy (CFS), 24 se závažnou depresí a 148 s celkovou únavou bez dalších obtíží. Vědci dokázali za pomoci spektrální koherence EEG identifikovat…

Označeno s: , , ,

Syndrom chronické únavy/myalgická encefalomyelitida (CFS/ME) je charakterizován těžkou prolongovanou únavou a poklesem kognitivních a dalších fyziologických funkcí, což vede k závažné ztrátě kvality života, obtížnému klinickému ošetření a vysokým nákladům na systém zdravotní péče. Dodnes není prokázán pato-mechanismus uspokojivě vysvětlující tuto nemoc. Studie identifikovaly abnormality v imunitní funkci, ale tyto údaje nejsou konzistentní. Zkoumali jsme profil ukazatelů imunitní funkce…

Označeno s: , , ,

Dr. Richard Kwiatek, vedoucí lékař této skupiny vědců, říká: „S vědomím, že by naše výsledky měly být nezávisle potvrzeny, tyto ukazují nápadné změny ve středním mozku, který hraje zásadní a prapůvodní regulační role v nervovém systému…

Označeno s: ,

Tento výzkum představuje k dnešnímu datu nejkomplexnější analýzu kompletního proteomu mozkomíšního moku (kolekce proteinů) pro CFS a nPTLS. Než byla publikována tato studie, mnoho vědců věřilo, že CFS je zastřešující kategorie, která zahrnuje nPTLS. Tyto výsledky ovšem předchozí hypotézy zpochybňují…

Označeno s: , , ,

Práce týmu Dr. Jonathana Kerra  z St George’s University v Londýně opět vzbudila pozornost médií. O dalších pokrocích ve výzkumu genové exprese u pacientů s ME/CFS informovaly stránky BBC NEWS.  Na našem webu jsme čtenáře s počátečními nadějnými výsledky z roku 2005 seznamovali článkem Odhalí genová exprese …

Dr. Jonathan Kerr: Sedm genomických subtypů ME/CFS Read More »

Označeno s: ,

5. července 2007 Tým z Univerzity Nového Jižního Walesu v Sydney (UNSW) vedený profesorem Andrew Lloydem prověřil více než šest miliónů částí DNA informací ze vzorků krve od 15 pacientů s infekční mononukleózou, včetně těch, u nichž se rozvinul postinfekční …

Australští výzkumníci identifikovali skupinu genů spojených s CFS – studie Dubbo Read More »

Označeno s: , , ,

Zpráva z ImmuneSupport.com upozorňuje na nedávnou žádost, kterou podal Dr. John Gow a jeho spolupracující výzkumník na University of Glasgow Dr. Abhijit Chaudhuri, k Evropskému patentovému úřadu (European Patent Office) o patent na “diagnostický nástroj pro chronický únavový syndrom.” “Vynález,” který chtějí patentovat, zahrnuje “materiály a …

Dr. John Gow a dr. Abhijit Chaudhuri podali žádost o patent na diagnostiku CFS Read More »

Označeno s: , , ,

Tým ověřil předpovídací (prediktivní) věrohodnost výsledného modelu na 54 skrytých (zamaskovaných) případech ve zdravé kontrolní skupině a 45 případech ve skupině s CFS. PCA byla úspěšná u všech skrytých vzorků, model SIMCA byl stoprocentně úspěšný u zdravých dárců a u vzorku s CFS vykázal přesnost 93.3%.

Označeno s: , , ,

Nedávné pokroky v analýze lidského genomu vyústily ve větší porozumění našeho ustrojení pro život a možností vypuknutí nemocí a stavů zapříčiněných přítomností určitých spouštěčů. Tyto znalosti umožnily odhalit abnormalitu genů, která je spojena s ME, což naopak umožňuje vývoj jak laboratorního PCR diagnostického testu, tak jednoduššího, na protilátkách založeného ELISA testu pro nalezení tohoto genu spojeného s ME a tím pomoc při přesnějším diagnostikování.

Označeno s: , , , ,

Úvod Výzkumný projekt nazvaný CFS Computational Challenge , nebo-li C3 (volně přeloženo „počítačová mise pro CFS“), vedený hlavními vědeckými pracovníky amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Center for Disease Control and Prevention, dále jen CDC) dr. Williamem Reevesem a dr. Suzanne Vernonovou, nesporně …

Polemika k výzkumu CDC Read More »

Označeno s: , , ,

Úvod redakce ME/CFS.cz: V Belgii sídlí R.E.D. laboratoře. Jedná se o biotechnologickou společnost, která vyvíjí klinické diagnostické testy pro chronické imunitní nemoci jako jsou chronický únavový syndrom (CFS), skleróza multiplex (MS) a rakovina, tedy nemoci, které každoročně ovlivní na celém světě milióny lidí. …

R.E.D. laboratoře provádí test na chronický únavový syndrom Read More »

Označeno s: , , ,

Přeloženo z https://www.cdc.gov/media/transcripts/t060420.htm 20. dubna 2006 se uskutečnila tisková konference s představiteli amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Na dotazy odpovídali ředitelka CDC, dr. Julie Gerberding a dva přední výzkumníci CFS u CDC, dr. William Reeves a dr. Suzanne …

Výtah z tiskové konference k výzkumnému projektu CDC o genetických faktorech CFS Read More »

Označeno s: , , , ,

Časopis Pharmacogenomics představil výsledky reprezentativního výzkumu vedeného CDC. Ty poskytly seriozní důkaz o tom, že CFS je podmíněn biologicky, a nikoli psychologicky! Studium ukázalo, že nemoc je způsobena genetickými mutacemi, které poškodí centrální nervovou soustavu a tím schopnost organismu přizpůsobit …

Průlomový výzkumný projekt CFS Computational Challenge (C3) Read More »

Označeno s: , , ,

Přeloženo z http://cfidsreport.com Prosinec 2005 Podle autorů studie publikované v časopise Clinical and Experimental Imunology (Klinická a experimentální imunologie) byla u pacientů s chronickým únavovým syndromem (CFS) zjištěna nízká exprese specifické imunitní molekuly. Studie, publikovaná v prosinci 2005, testovala třicet pacientů s CFS na …

Perforin – nový imunitní marker může osvětlit patologii CFS Read More »

Označeno s: , ,
Top