Abnormality pravého obloukovitého fascikulu u syndromu chronické únavy

MUDr. Michael Zeineh PhD. a jeho kolegové, radiologové ze Stanfordu, našli 3 abnormality mozku, které se vyskytovaly u pacientů se syndromem chronické únavy (CFS), ale nebyly nalezené u zdravých lidí. Ve studii zobrazení mozku radiologové vyšetřili 15 pacientů s CFS a 14 zdravých dobrovolníků bez únavy nebo jiných nemocí. Zjistili tyto abnormality:

  1. Oboustranné snížení objemu bílé hmoty u pacientů s CFS. Tento nález nepředstavuje překvapení a přičítá se chronickému zánětu, který je spojován s CFS. Bohužel atrofii bílé hmoty nelze použít k odlišení pacientů s CFS, protože se vyskytuje i u jiných onemocnění. Je to ale další jasný důkaz organických abnormalit.
  2. Použitím speciální magnetické rezonance – zobrazení difuzních tensorů (diffusion tensor imaging, zkr. DTI) vědci odhalili něco zcela nového. Dá se říct, že DTI znamená převrat ve výzkumu bílé hmoty a zobrazení nervových drah v ní. Vědci zjistili abnormality nervové dráhy v pravé hemisféře, která se nazývá obloukovitý fascikulus (fasciculus arcuatus – obloukovitý svazek nervových vláken) a spojuje čelní a spánkový lalok. Zvýšení frakční anizotropie (FA) pravého předního obloukovitého fascikulu by mohlo v budoucnu sloužit jako biomarker pro CFS. Zvýšení FA odpovídalo závažnosti onemocnění. FA je jeden z nejpoužívanějších DTI indexů odrážející uspořádání a mikroarchitekturu vyšetřované tkáně. O funkci pravého obloukovitého fascikulu zatím věda mnoho neví, ale jeho protějšek v levé hemisféře je dobře prozkoumán. U praváků spojuje dvě hlavní centra řeči – Brocovo motorické centrum a Wernickeovo senzorické centrum řeči, která jsou důležitá pro jazykové vyjádření a pochopení řeči. U leváků není přesná strana umístění center řeči (vlevo nebo vpravo) tak jednoznačná jako u praváků.
  3. Zesílení mozkové kůry v obou místech spojení s koncovými body pravého obloukovitého fascikulu.

Zdroj:

Zde je odkaz na malou japonskou studii mozku (9 pacientů a 10 kontrol), která pomocí PET prokázala neurozánět u pacientů s CFS. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24665088
Český překlad na: http://me-cfs.eu/zanet-nervove-tkane-u-pacientu-s-mecfs/

Obě studie jsou sice malé, ale jasně ukazují směr, kterým je užitečné se zaměřit u CFS. Překážkou pokroku je nedostatečné financování biomedicínského výzkumu. Kvůli jeho podfinancování nedochází k ověřování nadějných vědeckých nálezů ve větších studiích. Je tedy povzbudivé, že na Stanfordu se plánuje větší studie. Zlepšení financování biomedicínského výzkumu je prioritou.

Zdroj úvodního obr.: Wikipedia

Překlad pro ME/CFS.cz: RoTa

Vydáno dne 29. 10. 2014

Upozornění: Článek má výhradně informativní charakter. Každá studie je pouze dílčím poznatkem vědy, a než mohou být nové poznatky přijaty do praxe, musí projít náročným ověřovacím procesem. Věda vyžaduje čas.

Označeno s: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*