Archiv pro štítek: CNS

Naše výsledky svědčí o výrazném narušení imunitního podpisu u mozkomíšního moku u sledovaných případů ME/CFS, což odpovídá imunitní aktivaci v centrálním nervovém systému a posunu k alergickému vzorci nebo vzorci pomocného T lymfocytu typu 2 spojenými s autoimunitou…

Označeno s: , , , , ,

Záněty nervové tkáně jsou u pacientů s CFS/ME rozšířeny v (různých) oblastech mozku a byly spojeny se závažností neuropsychologických symptomů. Vyhodnocení zánětů nervové tkáně u pacientů s CFS/ME může být zásadní pro pochopení hlavní patofyziologie, pro vývoj objektivních diagnostických kritérií a efektivní lékařské péče …

Označeno s:

MUDr. Michael Zeineh PhD. a jeho kolegové, radiologové ze Stanfordu, našli 3 abnormality mozku, které se vyskytovaly u pacientů s chronickým únavovým syndromem (CFS), ale nebyly nalezené u zdravých lidí. Ve studii …

Označeno s: ,

Nový výzkum odhaluje, že se mozková aktivita mezi lidmi se syndromem chronické únavy, depresemi a zdravými osobami výrazně liší. Studie
zahrnula celkem 632 osob: 390 zdravých lidí, 70 pacientů se syndromem chronické únavy (CFS), 24 se závažnou depresí a 148 s celkovou únavou bez dalších obtíží. Vědci dokázali za pomoci spektrální koherence EEG identifikovat…

Označeno s: , , ,

Dr. Richard Kwiatek, vedoucí lékař této skupiny vědců, říká: „S vědomím, že by naše výsledky měly být nezávisle potvrzeny, tyto ukazují nápadné změny ve středním mozku, který hraje zásadní a prapůvodní regulační role v nervovém systému…

Označeno s: ,

Tento výzkum představuje k dnešnímu datu nejkomplexnější analýzu kompletního proteomu mozkomíšního moku (kolekce proteinů) pro CFS a nPTLS. Než byla publikována tato studie, mnoho vědců věřilo, že CFS je zastřešující kategorie, která zahrnuje nPTLS. Tyto výsledky ovšem předchozí hypotézy zpochybňují…

Označeno s: , , ,

Jonathan Kerr, specialista na CFS z Univerzity sv. Jiří v Londýně říká, že není překvapen nálezem zánětu v míše u člověka s tímto onemocněním, protože je známo, že takový zánět bývá s CFS spojen. Dále říká, že imunitní systém má u lidí s CFS sklon k přílišné aktivitě, což může podmiňovat zánět neurologické tkáně.

Označeno s: , , , , , ,

naše skupina si myslí, že někteří pacienti s CFS mohou trpět mozkovou dysfunkcí. Pro bližší prozkoumání naší encefalopatické hypotézy jsme provedli lumbální punkci u 31 žen a 13 mužů splňujících definici CFS z roku 1994 a u 8 žen a 5 mužů, kteří posloužili jako zdravá kontrolní skupina. Výsledkem našich měření byl …

Označeno s: , , , ,

Jedinečný léčebný protokol/postup pro chronický únavový syndrom a FM ChronicFatiguesupport.com 03-03-2003 Zprac.: John W. Addington Poznámka editora: V dubnu 2003 odešel Dr. Goldstein z lékařské praxe do důchodu. „Denně se stávají zázraky v životech nemocných CFS a FM díky MUDr. …

Seznámení s názory a postupem léčby Jay A. Goldsteina, M.D. Read More »

Označeno s: , ,

Předmluva: Následující článek napovídá, že únavu při CFS/CFIDS* rozhodně nelze považovat za subjektivní pocit srovnatelný s všeobecně rozšířeným chápáním termínu únava, tak jak mu rozumíme např.v souvislosti s adekvátním stavem přicházejícím po prožití náročného pracovního dne či týdne… Odborný popis …

Únava u neurologických onemocnění Read More »

Označeno s: ,

ImmuneSupport.com 12-10-2003 Dr. James Le Fanu Vždy je potěšující, předat čtenářům osobní tipy a návody na léčbu, ale následující informace má úplně jinou váhu – má potenciál transformovat životy tisíců lidí. CFS je jedna z chorob, o kterou se vedou …

Mohou antidepresiva pomoci pacientům s CFS/ME? Read More »

Označeno s: , ,
Top