Zánět nervové tkáně u pacientů s ME/CFS

Vydáno: 18. 03. 2015
Překlad: PaD

Zánět nervové tkáně u pacientů s CFS/ME
Studie 11C-(R)-PK11195 PET

24. 3. 2014

Nakatomi Y1, Mizuno K2, Ishii A3, Wada Y3, Tanaka M3, Tazawa S3, Onoe K4, Fukuda S3, Kawabe J5,Takahashi K3, Kataoka Y3, Shiomi S5, Yamaguti K6, Inaba M7, Kuratsune H8, Watanabe Y9.
J Nucl Med. 2014 Mar 24;55(6):945-950. [Epub ahead of print]

OBSAH
Syndrom chronické únavy/myalgická encefalomyelitida (CFS/ME) je onemocnění charakterizované chronickou, pronikavou, silně omezující a nevysvětlenou únavou. Ačkoliv existuje hypotéza, že v patofyziologii CFS/ME hraje roli zánět mozku, neexistuje žádný přímý důkaz o zánětu nervové tkáně (v orig. neuroinflammation) u pacientů s CFS/ME. Aktivace mikroglií nebo astrocytů má vztah k zánětu nervové tkáně. 11C-(R)-(2-chlorophenyl)-N-methyl-N-(1-methylpropyl)-3-isoquinoline-carboxamide (11C-(R)-PK11195) je ligand pozitronové emisní tomografie (dále PET) pro transfokátorový protein, který je exprimován aktivovanými mikrogliemi nebo astrocyty. Pro zkoumání existence zánětů nervové tkáně u pacientů s CFS/ME jsme použili 11C-(R)-PK11195 a PET.

METODY
Devět pacientů s CFS/ME a deset zdravých kontrolních osob prošlo 11C-(R)-PK11195 PET a vyplnilo dotazníky týkající se únavy, pocitů únavy, kognitivních poruch, bolesti a deprese. Pro měření hustoty transfokátorového proteinu byly určeny hodnoty vázacího potenciálu („nondisplaceable binding potential“) BPND s použitím lineární grafické analýzy s referenční oblastí cerebellum (malý mozek).

VÝSLEDKY
BPND hodnoty týkající se 11C-(R)-PK11195 v oblastech limbická kůra, hipokampus, amygdala, thalamus, střední mozek a Pons Varoli (Varolův most) byly o 45%-199% vyšší u pacientů s CFS/ME, než u zdravé kontrolní skupiny. U pacientů s CFS/ME hodnoty týkající se 11C-(R)-PK11195 v oblastech amygdala, thalamus a střední mozek kladně korelovaly s hodnotou skóre kognitivní poruchy, hodnoty BPND v oblastech limbická kůra a thalamus kladně kolerovaly s hodnotou skóre bolesti, hodnota BPND v oblasti hipokampus kladně kolerovala s hodnotou skóre deprese.

ZÁVĚR
Záněty nervové tkáně jsou u pacientů s CFS/ME rozšířeny v (různých) oblastech mozku a byly spojeny se závažností neuropsychologických symptomů. Vyhodnocení zánětů nervové tkáně u pacientů s CFS/ME může být zásadní pro pochopení hlavní patofyziologie, pro vývoj objektivních diagnostických kritérií a efektivní lékařské péče.

© 2014 by the Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Inc.

KLÍČOVÁ SLOVA

11C-(R)-PK11195; chronický únavový syndrom (chronic fatigue syndrome (CFS)); myalgická encefalomyelitida (ME); zánět; pozitronová emisní tomografie (PET)

Zdroj: http://jnm.snmjournals.org/content/55/6/945

Překlad pro ME/CFS: PaD

Pozn. red. ME/CFS.cz: Než mohou být nové poznatky přijaty do praxe, musí projít procesem ověření v jiných laboratořích s jinými (a většími) skupinami pacientů.

O zánětu nervové tkáně

Předpokládá se, že zánět nervové tkáně – neuroinflammation – se může podílet na vzniku závažných onemocnění, jako jsou Alzheimerova a Parkinsonova choroba nebo amyotrofická latelární skleróza. Také u chronických bolestivých stavů vyvolaných postižením nervové soustavy, například neuropatické bolesti navozené poškozením nervu, po pásovém oparu nebo u diabetu, se tyto zánětlivé změny v nervovém systému podílejí na vzniku dlouhodobých změn vedoucích k bolesti. Akutní zánět nervového sytému vzniká především po nějakém poškození a dochází při něm k aktivaci zejména mikrogliových buněk v CNS, které mohou vylučovat různé mediátory, jako jsou cytokiny a chemokiny. Tyto změny mohou následně přejít do chronického stadia a dlouhodobě negativně ovlivňovat funkci nervové soustavy.

Zdroj: MUDr. Jiří Paleček, CSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., http://www.avcr.cz/press/

Zdroj úvodního obrázku: Image courtesy of jscreationzs at FreeDigitalPhotos.net

Označeno s:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*