Imunitní změny u pacientů v časné a pozdější fázi ME/CFS

Chronický únavový syndrom známý také jako myalgická encefalomyelitida (zánět mozku a míchy spojený s bolestí svalů) se často označuje zkratkou ME/CFS. Tým vědců z Centra pro infekce a imunitu Mailmanovy školy veřejného zdraví při Kolumbijské univerzitě identifikoval ve velké studii různé imunitní změny u pacientů diagnostikovaných s ME/CFS. Tyto imunitní podpisy představují první silný fyzický důkaz, že je ME/CFS biologická nemoc, a že má různé fáze.

Vědci zkoumali 51 cytokinů v krvi 298 lidí s ME/CFS a 348 zdravých lidí. Studie odhalila, že imunitní systémy lidí s ME/CFS se liší od zdravých lidí, a pacienti s kratším trváním nemoci mohou být odlišeni od těch, kteří jsou nemocní déle. Pacienti s kratším trváním nemoci (do 3 let včetně) měli zvýšené množství určitých cytokinů, které ovlivňují zánět v těle. Mimořádně silné sdružení našli vědci s interferonem gama, který je spojený s únavou, jež následuje mnoho virových infekcí, včetně EBV (= příčina infekční mononukleózy). Hladiny cytokinů nebyly objasněné závažností příznaků. Pacienti, kteří byli nemocní déle než tři roky, vykazovali pokles cytokinů interpretovaný jako možné známky předčasného stárnutí a vyčerpání imunity. 

Podle rozdílné aktivity imunitního systému v časných a pozdějších fázích choroby by se mohly v budoucnu lišit i léčebné strategie.

Než se budou moci testovat nějaké konkrétní léky v klinické studii, dr. Hornig a její kolegové doufají, že budou replikovat nynější průřezové výsledky v longitudinální studii, ve které budou sledovat pacienty po dobu jednoho roku, aby viděli, jak se hladiny cytokinů u jednotlivých pacientů v průběhu času liší v souvislosti s délkou jejich onemocnění. Brzy také zveřejní práci, která se zaměřuje na cytokiny v mozkomíšním moku.

Výzkumníci šli do hloubky, aby se ujistili o správnosti diagnózy, provedli pečlivé základní vyšetření účastníků studie. Přijali větší množství pacientů s nedávno stanovenou diagnózou. Standardizovali úroveň zátěže pacientů; před každým odběrem krve pacienti vyplňovali standardizované dokumenty částečně za účelem vyvolání únavy. Vědci také kontrolovali faktory, které jak známo ovlivňují imunitní systém, zahrnující denní dobu, roční období a zeměpisnou polohu, kde se vzorky odebíraly, stejně jako věk, pohlaví a etnikum/rasu.

„Nyní máme důkaz, který potvrzuje to, co miliony lidí s tímto onemocněním již vědí, že ME/CFS není psychologická nemoc,“ uvádí vedoucí autorka studie doc. MUDr. Mady Hornig, ředitelka Translačního výzkumu Centra pro infekce a imunitu a docentka Epidemiologie na Mailmanově škole.

„Tato studie přináší to, co nám unikalo po tak dlouhou dobu: jednoznačný důkaz o imunitní dysfunkci u ME/CFS a diagnostické biomarkery pro onemocnění,“ říká prof. MUDr. W. Ian Lipkin, ředitel Centra pro infekce a imunitu. „V paralelním projektu výzkumu mikrobiomu se pokoušíme zaměřit na otázku, co spouští tuto dysfunkci.“

Pozn. red. ME/CFS.cz: Než mohou být nové poznatky přijaty do praxe, musí projít procesem ověření v jiných laboratořích s jinými skupinami pacientů.

Rejstřík pojmů:

* Cytokiny jsou velmi početná skupina látek ovlivňující intenzitu a dobu trvání imunitních a zánětlivých odpovědí. Cytokiny jsou propojené do sítě, která zodpovídá za mezibuněčnou komunikaci v rámci imunitního systému, ale také za výměnu informací mezi imunitním systémem a ostatními systémy organismu.

* Imunitní podpis – výsledek zhodnocení aktivity celé řady cytokinů současně a vytvoření unikátního souboru cytokinů s určitými charakteristickými znaky

* Interferon gama (IFNγ ) – je prozánětlivý cytokin (interferony patří mezi cytokiny), kromě antivirového (zejm. zabraňuje replikaci viru) a antiproliferačního (tlumícího růst buněk) účinku působí zejm. imunostimulačně a imunoregulačně. Zvýšená hladina IFNγ je spojená s rozvojem několika autozánětlivých a autoimunitních nemocí.

Zdroje:

Články:

Překlad: ROTA
Vydáno dne 09. 03. 2015

Označeno s: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*