Proteiny v mozkomíšním moku odlišují syndrom chronické únavy a neurologickou lymeskou boreliózu

Univerzita medicíny a zubní medicíny v New Jersey zveřejnila výsledky výzkumu týkajícího se specifických proteinů nalezených v mozkomíšním moku.

Tisková zpráva

Datum: 23-02-11
Jméno: Jerry Carey or Rob Forman
Telefon: 856-566-6171 or 973-972-7276
Email: careyge@umdnj.edu; formanra@umdnj.edu

NEWARK, NJ – Pacienti trpící syndromem chronické únavy (zkr. CFS) i neurologickou lymeskou boreliózou po proběhnuté léčbě (v orig. Neurologic Post Treatment Lyme disease – zkr. nPTLS) udávají podobné příznaky. Nicméně podle nového výzkumu mohou specifické proteiny objevené v mozkomíšním moku odlišit tyto dvě skupiny od sebe navzájem i od zdravých lidí. Tato zjištění, publikovaná v časopise PLoS ONE (23. února 2011), dále tvrdí, že obě onemocnění postihují centrální nervový systém a že abnormality proteinů v centrálním nervovém systému jsou příčinou anebo následkem obou stavů. Studii uskutečnily týmy pod vedením MUDr. Stevena E. Schutzera z University of Medicine and Dentistry z New Jersey – New Jersey Medical School a Richarda D. Smitha Ph.D. z Pacific Northwest National Laboratory.

Vědci analyzovali mozkomíšní mok tří skupin lidí. Jedna skupina se skládala ze 43 pacientů splňujících klinická kritéria pro CFS. Druhou skupinu tvořilo 25 pacientů, kteří byli diagnostikováni a léčeni na Lymeskou boreliózu, ale po léčbě nedošlo k jejich úplnému zotavení. Třetí skupinu tvořilo 11 zdravých kontrolních subjektů.

„Likvor je jako kapalné okno do mozku,“ říká dr. Schutzer. Tým výzkumníků pracoval s hypotézou, že studium mozkomíšního moku odhalí abnormality, které by mohly být použity jako markery obou nemocí a mohly by vést ke zlepšení diagnostiky a léčby.

Vědci analyzovali likvor pomocí vysoce výkonné hmotnostní spektrometrie a speciální techniky separace proteinů, tj. dříve nedostupných metod pro podrobnou analýzu mozkomíšního moku. Zjistili, že každá skupina měla více než 2.500 zjistitelných proteinů (bílkovin). Výzkumný tým odhalil, že:

1) 738 proteinů bylo zjištěno pouze u CFS, ale ani zdravé kontroly ani u pacientů s nPTLS;
2) 692 proteiny se nacházejí jen u pacientů s nPTLS.

Dříve zde nebyl k dispozici žádný potenciální biomarker, jenž by rozlišoval mezi oběma syndromy, ani přesvědčivé důkazy o tom, že centrální nervový systém je zapojen do těchto onemocnění.

Tento výzkum představuje k dnešnímu datu nejkomplexnější analýzu kompletního proteomu mozkomíšního moku (kolekce proteinů) pro CFS a nPTLS. Než byla publikována tato studie, mnoho vědců věřilo, že CFS je zastřešující kategorie, která zahrnuje nPTLS. Tyto výsledky ovšem předchozí hypotézy zpochybňují.

Podle dr. Schutzera mohou být proteiny mozkomíšního moku použity jako marker onemocnění a tato studie poskytuje výchozí bod pro výzkum v této oblasti. „Dalším krokem bude nalézt nejlepší biomarkery, které budou dávat přesvědčivé možnosti pro diagnostiku,“ říká dr. Schutzer. „Navíc, pokud se zjistí problém s metabolickou cestou u konkrétních proteinů (v orig. protein pathway), která by ovlivňovala obě onemocnění, mohou pak vědci vyvinout cílenou léčbu, která by ovlivňovala konkrétní metabolickou cestu.“

„Novější techniky vyvinuté týmem umožní výzkumníkům proniknout ještě hlouběji a získat více informací o těchto a dalších neurologických
onemocněních,“ říká dr. Smith. „Tyto vzrušující objevy jsou jen špičkou ledovce našeho výzkumu.“

Další autoři: Thomas E. Angel, Tao Liu, Athena A. Schepmoes, Theresa R. Clauss, Joshua N. Adkins a David G. Camp II z PNNL, Bart K. Holland z UMDNJ- New Jersey Medical School, Jonas Bergquist of Uppsala University in Sweden; P.K. Coyle of SUNY-Stony Brook; Brian A. Fallon of Columbia University; Benjamin H. Natelson of UMDNJ, Beth Israel Medical Center and Albert Einstein School of Medicine.

Zdroje financování: National Institutes of Health, NIAID, NIDA, NINDS, the National Center for Research Resources, the Swedish Research Council, Uppsala Berzelii Technology Center for Neurodiagnostics, SciLifeLab-Uppsala, Environmental Molecular Sciences Laboratory, Pacific Northwest National Laboratory. Time for Lyme, Lyme Disease Association, and the Tami Fund.

Citace časopisu: Schutzer SE, Angel TE, Liu T, Schepmoes AA, Clauss TR, et al. (2011) Distinct Cerebrospinal Fluid Proteomes Differentiate Post-Treatment Lyme Disease from Chronic Fatigue Syndrome. PLoS ONE 6(2): e17287. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0017287

Reportáž CBS: http://www.cbsnews.com/stories/2011/02/23/eveningnews/main20035610.shtml
http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7357544n (odkaz již není funkční)
http://video.foxnews.com/v/4555025/study-chronic-fatigue-syndrome-is-actual-disease/
http://blogs.wsj.com/health/2011/02/23/a-step-closer-to-tests-for-chronic-fatigue-syndrome-and-lyme-disease/

Pro ME/CFS.cz připravil: RoTa

Upozornění: Článek má výhradně informativní charakter. Než mohou být nové poznatky přijaty do praxe, musí projít náročným ověřovacím procesem. Věda vyžaduje čas.

Označeno s: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*