Dvoudenní workshop NIH o myalgické encefalomyelitidě/syndromu chronické únavy

Ve svých e-mailech se nás ptáte, co je nového ve výzkumech spojení retrovirů se syndromem chronické únavy (CFS). Pravidelní čtenáři našich stránek si všímají, že jsme v poslední době přestali přinášet zprávy o výsledcích dalších studií týkajících se XMRV. Důvodem je, že jsme se rozhodli počkat, než se vědcům podaří uspokojivěji vyřešit rozpory ve výsledcích výzkumů. K ochraně veřejného zdraví byla v zahraničí ustanovena tato základní opatření:
http://me-cfs.eu/pokyny-pro-osoby-s-cfs-pro-bezpecne-darcovstvi-krve/
http://me-cfs.eu/velka-britanie-pacienti-s-me-cfs-nesmi-darovat-krev-od-1-11-2010/

Aktuálně se na dvoudenním workshopu NIH o stavu znalostí z oblasti ME/CFS, který se konal ve dnech 7. a 8. dubna 2011, sešlo 32 výzkumníků z různých vědních oborů, aby diskutovali o vědeckých poznatcích, které o ME/CFS máme, a aby zjistili, kde jsou největší mezery ve znalostech této choroby, a na co je tudíž potřeba se nejvíce zaměřit v dalším výzkumu. Názory na XMRV byly rozdílné.

John Coffin z Tufts univerzity předložil údaje podporující teorii, že nálezy XMRV jsou výsledkem kontaminace v laboratoři. K dalšímu výzkumu XMRV proto zaujal výrazně skeptický postoj.

Judy Mikovitsová z Whittemoreových Petersonova institutu, která je spoluautorkou pilotní studie Lombardiho a kol. (Science, 23. 10. 2009) o spojení XMRV s CFS, prezentovala data ohledně produkce protilátek proti XRMV a toho, jak tento retrovirus zanechává stopy v krvi.

Harvey Alter z NIH, spolumoderátor workshopu, který v srpnu 2010 potvrdil spojení syndromu chronické únavy s retroviry a podpořil stěžejní tvrzení studie Lombardiho a kol. o spojení ME/CFS s XMRV, označil Coffinovy teorie za přesvědčivé, nicméně poukázal na nevyřešenou stěžejní otázku, proč nebyl nikdo schopen najít důkazy o kontaminaci. Harvey Alter (stejně jako Judy Mikovitsová) si je jistý, že bezpečnostní opatření v jejich laboratořích zabránila kontaminaci vzorků krve. Uvedl, že čeká na výsledky rozsáhlé studie sponzorované NIH pod vedením světově proslulého „lovce virů“ prof. Iana Lipkina z Kolumbijské univerzity.

Vlivem sporů předních vědců o roli XMRV u lidských onemocnění zájem ze strany některých dalších výzkumníků slábne. Jiní však nadále logicky považují možnost cirkulace XMRV v lidské populaci za velmi alarmující. Zveřejněné výsledky v Science a PNAS poskytly důkazy o sdružení nejméně podmnožiny případů ME/CFS s retroviry. Proto je nutné pokračovat ve výzkumném úsilí. Na místě je trpělivost, nestrannost a čas pro precizní výzkum. Nervozita je však patrná na všech stranách a je pochopitelná. V sázce je příliš mnoho.

Videa z workshopu jsou nahrána zde:

http://www.youtube.com/user/vikwalk
http://videocast.nih.gov/summary.asp?Live=10098

Výpis studií o XMRV najdete zde:
http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/BloodVaccinesandOtherBiologics/BloodProductsAdvisoryCommittee/UCM234925.pdf (odkaz již není funkční)

Další odkazy k tématu:
– http://www.research1st.com/2011/06/28/meeting-summary-mecfs-state-of-the-knowledge-workshop/ (odkaz již není funkční)
http://forums.phoenixrising.me/content.php?401-XMRV-at-the-SOK-The-Mikovits-%E2%80%93Coffin-Debate-CFS-NIH
http://www.prohealth.com/library/showarticle.cfm?libid=16081

Pro ME/CFS.cz připravil: RoTa

Aktualizace 20. 9. 2012: Závěry očekávané multicentrální studie NIH, která vyřešila rozdílné výsledky studií o XMRV, je k dispozici zde: http://me-cfs.eu/zavery-multicentralni-studie-nih-zadne-spojeni-cfs-s-retroviry-xmrv-a-pmlv/

Označeno s: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*