Archiv pro štítek: Imunita

Nová studie ze Stanfordu poskytuje důkaz o tom, že ME/CFS je spojena se zánětem a imunitní poruchou. Testováno bylo celkem 584 lidí, z toho 192 pacientů s ME/CFS a 392 zdravých kontrol. Studie odhalila …

Označeno s: ,

Syndrom chronické únavy/myalgická encefalomyelitida (CFS/ME) je vysilující onemocnění často charakterizované paralyzující duševní a fyzickou únavou, která nemizí ani po odpočinku na lůžku a kombinací symptomů podobných chřipce [1-3]. Klinické testy fáze III pacientů s těžkou formou CFS/ME prokázaly významné zlepšení v primárním koncovém bodě, toleranci vůči zátěži (TZ), po systémovém podávání Rintatolimodu

Označeno s: , , , ,

Naše výsledky svědčí o výrazném narušení imunitního podpisu u mozkomíšního moku u sledovaných případů ME/CFS, což odpovídá imunitní aktivaci v centrálním nervovém systému a posunu k alergickému vzorci nebo vzorci pomocného T lymfocytu typu 2 spojenými s autoimunitou…

Označeno s: , , , , ,

Chronický únavový syndrom známý také jako myalgická encefalomyelitida (zánět mozku a míchy spojený s bolestí svalů) se často označuje zkratkou ME/CFS. Tým vědců z Centra pro infekce a imunitu Mailmanovy školy veřejného zdraví při Kolumbijské univerzitě identifikoval ve velké studii …

Imunitní změny u pacientů v časné a pozdější fázi ME/CFS Read More »

Označeno s: , ,

přehled literatury ukazuje, že nízká cytotoxicita NK buněk (=nízká schopnost usmrtit vlastní buňky infikované viry nebo nádorové buňky) byla konzistentně zaznamenána u pacientů s CFS v porovnání s běžnými kontrolami. V nových laboratorních studiích Ampligenu® (rintatolimodu) bylo zjištěno …

Označeno s: ,

Syndrom chronické únavy/myalgická encefalomyelitida (CFS/ME) je charakterizován těžkou prolongovanou únavou a poklesem kognitivních a dalších fyziologických funkcí, což vede k závažné ztrátě kvality života, obtížnému klinickému ošetření a vysokým nákladům na systém zdravotní péče. Dodnes není prokázán pato-mechanismus uspokojivě vysvětlující tuto nemoc. Studie identifikovaly abnormality v imunitní funkci, ale tyto údaje nejsou konzistentní. Zkoumali jsme profil ukazatelů imunitní funkce…

Označeno s: , , ,

V roce 1993 prof. Suhadolnik odhalil, že se u pacientů s ME/CFS objevuje také atypická podoba molekuly RNázy L, která způsobuje defekt v antivirovém obranném systému. Další výzkum ukázal, že vyšší množství této atypické formy koreluje s větší závažností klinických příznaků ME/CFS, a že dokonce může odlišit pacienty s ME/CFS od zdravých lidí, ale také od pacientů s nemocemi jako je fibromyalgie, roztroušená skleróza, rakovina, AIDS a deprese.

Označeno s: , , , , ,

Lidé s CFS mají imunitní genovou aktivitu, která se podobá chronickému zánětu. Toto pozmění imunitní funkce, a zpětně zase ovlivňuje neuroendokrinní funkce u lidí s CFS. Na základě přezkumu dat z několika systémů těla zároveň jde v tomto případě o první komplexní hodnocení, které demonstruje závažné poruchy různých fyziologických systémů. Tyto fyziologické poruchy pravděpodobně podporují symptomy u CFS.

Označeno s: , , ,

Nejznámějšími laboratořemi, které se zabývají testováním chronického únavového syndromu (CFS), jsou R.E.D. laboratoře v Belgii a ve Spojených státech. Ve svém úsilí však nejsou ojedinělé. Dnes vám představíme Immunosciences Lab.Inc., diagnostické a výzkumné zařízení specializující se na inovační mikrobiologické a imunologické laboratorní testování.

Označeno s: ,

Online vydání Žurnálu klinické patologie   ze dne 13.září 2007 přineslo výsledky studie Dr. Johna Chia, specialisty na infekční choroby, soukromě praktikujícího v kalifornské Torrance. Studie spojuje CFS s enteroviry, jež zapříčiňují akutní respirační a gastrointestinální infekce…

Označeno s: ,

MUDr. J. Montoya také hovořil o změně pohledu na viry. Předpokládalo se, že jeden vir odpovídá jednomu typu nemoci. (Epstein-Barr vir způsobuje mononukleózu). Po mnoha výzkumech virových infekcí, virů obecně a po odhalení nových virů nyní víme, že několik druhů virů nebo jejich kombinací může způsobit velmi podobná onemocnění. Viry mutují a přizpůsobují se svému hostiteli.

Označeno s: , , , ,

Dr. Steven J. Robbins, virolog a generální ředitel společnosti Cryptic Afflictions, LLC, objevil důležitý neuropatogen, identifikovaný jako RNA vir a označený jako kryptovir (tajný vir).
NCF provedla vlastní předběžný výzkum možné role kryptoviru a viru Parainfluenza Virus-5, který se kryptoviru pravděpodobně nejvíce podobá, v onemocnění CFS. Profesor Alan Cocchetto, lékařský ředitel Nadace, uvedl: „Náš výzkum poprvé potvrdil nedostatek životně důležitého proteinu, známého jako Stat-1, v krvi pacientů s CFS. Stat-1 má v imunitě nezbytnou roli.“

Označeno s: , , ,

Přeloženo z http://cfidsreport.com Prosinec 2005 Podle autorů studie publikované v časopise Clinical and Experimental Imunology (Klinická a experimentální imunologie) byla u pacientů s chronickým únavovým syndromem (CFS) zjištěna nízká exprese specifické imunitní molekuly. Studie, publikovaná v prosinci 2005, testovala třicet pacientů s CFS na …

Perforin – nový imunitní marker může osvětlit patologii CFS Read More »

Označeno s: , ,

WebMD.

Dr. A. Martin Lerner je držitelem amerických patentů na diagnostikování ME/CFS v podmnožině chronické mononukleózy za použití 24 hodinového Holterova monitoringu. Tvrdí, že významná část tohoto onemocnění je dlouhodobá chronická mononukleóza následující po nakažení Epstein-Barr herpesvirem (EBV), lidským cytomegalovirem (HCMV), nebo oběma, a/nebo snad lidským herpesvirem 6 (HHV-6). Virová infekce perzistuje

Označeno s: , , ,

naše skupina si myslí, že někteří pacienti s CFS mohou trpět mozkovou dysfunkcí. Pro bližší prozkoumání naší encefalopatické hypotézy jsme provedli lumbální punkci u 31 žen a 13 mužů splňujících definici CFS z roku 1994 a u 8 žen a 5 mužů, kteří posloužili jako zdravá kontrolní skupina. Výsledkem našich měření byl …

Označeno s: , , , ,

V r.1975 byla zaznamenána první epidemie CFIDS (už v roce 1934 nemoc zasáhla 198 lékařů a sester Los Angeleské městské nemocnice a tento výskyt je zapsán pod názvem epidemie atypické poliomyelitidy, po řadu let byla choroba považována za variantu poliomyelitidy, pozn.red.), která …

CFS a mykoplazma: Historické aspekty Read More »

Označeno s: , , ,

Protože jsem před pěti lety měla pozitivní test na nový plíživý patogen pojmenovaný Mykoplazma fermentans incognitus, bylo mi divné, jak a kdy jsem tuto nemoc „chytila.“ Po čtyřech letech na antibioticích jsem skoro v pořádku! Mohl by tento patogen být v mém případě příčinou CFIDS? Věřím tomu. Moje bádání o tomto novém patogenu mě dovedlo k některým zajímavým výsledkům. Nedávný výzkum…

Označeno s: , ,

Celosvětová síť výzkumníků studovala antivirovou dráhu od té doby, kdy bylo zjištěno, že RNáza L není u pacientů s CFS regulovaná. V roce 1993 bylo také zjištěno, že pacienti s CFS mají atypickou molekulu RNázy L. Normální RNáza L váží 80 kDa. CFS pacienti mají jak tuto normální molekulu, tak abnormální molekulu o váze 37 kDa, později nazvanou „málo vážící molekula RNázy L.“ Další výzkum ukázal, že vyšší množství málo vážící molekuly RNázy L koreluje s různými úrovněmi nezpůsobilosti u CFS.

Označeno s: , , ,

Výzkumník amerického CDC Dr.William Reeves šéf výzkumného programu týkajícího se CFS oznámil, že 9,1 miliardy $ z ročních příjmů je v USA ztráta na mzdách a výplatách způsobená pracovní neschopností zapříčiněnou CFS. Pacienti jsou často stejně těžce nebo více postiženi než pacienti se srdečním selháním nebo CHOPN.  

Označeno s: , , , , ,
Top