Ampligen: Charakteristika reakce na Rintatolimod

Úvod

Syndrom chronické únavy/myalgická encefalomyelitida (CFS/ME) je vysilující onemocnění často charakterizované paralyzující duševní a fyzickou únavou, která nemizí ani po odpočinku na lůžku a kombinací symptomů podobných chřipce [1-3]. Klinické testy fáze III pacientů s těžkou formou CFS/ME prokázaly významné zlepšení v primárním koncovém bodě, toleranci vůči zátěži (TZ), po systémovém podávání Rintatolimodu (Rintatolimod je znám jako Ampligen – pozn. red. ME/CFS.cz), selektivní TLR3 dsRNA agonista, dvakrát týdně po dobu 40 týdnů, ve srovnání s placebem. Někteří pacienti reagovali na podávání Rintatolimodu dramaticky (výrazným zlepšením, pozn. red. ME/CFS.cz), zatímco jiní ne. Naší hypotézou bylo, že základní tolerance vůči námaze by mohla být použita k predikci reakce TZ na Rintatolimod. Tato zpráva ukazuje, že post hoc analýza reakce TZ odhaluje rozdílné reakce na Rintatolimod, které jasně identifikují tři třídy pacientů. První z nich je definována výrazným zlepšením v oblasti TZ, jakož i sekundárních koncových bodů. Druhá třída na Rintatolimod nijak významně nereaguje. Třetí třída se po Rintatolimodu zhoršuje, ovšem oproti kontrolní skupině ve snížené míře.

Závěr

Modifikovaný Bruceův protokol TZ umožnil jasnou identifikaci podmnožiny pacientů se závažným CFS/ME syndromem reagující na Rintatolimod. Rintatolimod přinesl významné zvýšení TZ a indikátorů kvality života u pacientů schopných vydržet zátěž delší než 9 minut. Rintatolimod také snížil zhoršení TZ ve srovnání s placebem u pacientů s nejslabší původní TZ. Zátěž trvající více než 9 minut v Bruceově protokolu modifikovaném pro pacienty s CFS/ME je metodou umožňující identifikaci pacientů, kteří budou s největší pravděpodobností reagovat na Rintatolimod.

Zdroj: Strayer DR, Stouch BC, Stevens SR, Bateman L, Lapp CW, et al. (2015) Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis (CFS/ME): Characteristics of Responders to Rintatolimod. J Drug Res Dev 1(1): doi http://dx.doi.org/10.16966/ jdrd.103
http://www.sciforschenonline.org/journals/drug/JDRD-1-103.php

Překlad pro ME/CFS.cz PaD

———————————————————————

 

Vydáno dne 26. 01. 2016

Označeno s: , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*