Imunologické abnormality jako potencionální biomarkery u syndromu chronické únavy

Abstrakt

Úvod
Syndrom chronické únavy/myalgická encefalomyelitida (CFS/ME) je charakterizován těžkou prolongovanou únavou a poklesem kognitivních a dalších fyziologických funkcí, což vede k závažné ztrátě kvality života, obtížnému klinickému ošetření a vysokým nákladům na systém zdravotní péče. Dodnes není prokázán pato-mechanismus uspokojivě vysvětlující tuto nemoc. Studie identifikovaly abnormality v imunitní funkci, ale tyto údaje nejsou konzistentní. Zkoumali jsme profil ukazatelů imunitní funkce (včetně nových markerů) u pacientů s CFS/ME.

Metody
Do naší studie jsme zahrnuli 95 pacientů s CFS/ME a 50 zdravých lidí (kontrolní skupina). U všech účastníků jsme hodnotili cytotoxickou aktivitu přirozených zabíječských buněk (NK buněk – natural killer cells) a CD8+T buněk, profil cytokinů Th1 a Th2 z CD4+T buněk, expresi receptoru 2 vazoaktivního intestinálního peptidu (VPACR2), hladiny NK fenotypů (CD56bright a CD56dim) a regulačních T buněk, které exprimují transkripční faktor FoxP3.

Výsledky
Ve srovnání se zdravými jedinci, pacienti s CFS/ME zobrazili významné zvýšení u IL-10, IFN-gama, TNF-alfa, CD4+CD25+ T buněk, expresi FoxP3 a VPACR2. Cytotoxická aktivita NK a CD8+T buněk a NK fenotypů, zvláště NK buněk CD56bright, byla výrazně snížená u pacientů s CFS/ME. Navíc exprese granzymu A a granzymu K byla snížená, zatímco úrovně exprese perforinu byly signifikantně vyšší u populace s CFS/ME ve srovnání s kontrolní skupinou. Tyto údaje naznačují závažné dysregulace imunitního systému u pacientů s CFS/ME.

Závěry
Naše studie zjistila imunologické abnormality, které mohou sloužit jako biomarkery u pacientů s CFS/ME s potenciálem pro použití jako diagnostický nástroj.

Zdroj:
Ekua W Brenu, Mieke L van Driel, Don R Staines, Kevin J Ashton, Sandra B Ramos, James Keane, Nancy G Klimas a Sonya M Marshall-Gradisnik, Journal of Translational Medicine 2011, 9:81 doi:10.1186/1479-5876-9-81
https://doi.org/10.1186/1479-5876-9-81

Publikováno 28. května 2011

Překlad pro ME/CFS.cz: RoTa

Označeno s: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*