Archiv pro štítek: Krevní test

„V séru pacienta něco je“ – to říká dr. Bhupesh Prusty. Vědec z univerzity ve Würzburgu byl počátkem dubna 2019 pozván americkým Národním ústavem zdraví NIH do Spojených států, aby představil na velké biomedicínské konferenci věnované ME/CFS svůj výzkumný projekt…

Označeno s: , , , ,

Výzkumu se zúčastnilo 20 pacientů se středně těžkou a těžkou formou ME/CFS a 20 zdravých lidí. Testování jejich krve poskytlo přesné výsledky. Spolehlivě určilo všechny pacienty s chronickým únavovým syndromem a nemělo žádné falešně pozitivní ani falešně negativní výsledky. Test, který je stále ve své pilotní fázi…

Označeno s: , , ,

Syndrom chronické únavy/myalgická encefalomyelitida (CFS/ME) je charakterizován těžkou prolongovanou únavou a poklesem kognitivních a dalších fyziologických funkcí, což vede k závažné ztrátě kvality života, obtížnému klinickému ošetření a vysokým nákladům na systém zdravotní péče. Dodnes není prokázán pato-mechanismus uspokojivě vysvětlující tuto nemoc. Studie identifikovaly abnormality v imunitní funkci, ale tyto údaje nejsou konzistentní. Zkoumali jsme profil ukazatelů imunitní funkce…

Označeno s: , , ,

V roce 1993 prof. Suhadolnik odhalil, že se u pacientů s ME/CFS objevuje také atypická podoba molekuly RNázy L, která způsobuje defekt v antivirovém obranném systému. Další výzkum ukázal, že vyšší množství této atypické formy koreluje s větší závažností klinických příznaků ME/CFS, a že dokonce může odlišit pacienty s ME/CFS od zdravých lidí, ale také od pacientů s nemocemi jako je fibromyalgie, roztroušená skleróza, rakovina, AIDS a deprese.

Označeno s: , , , , ,

5. července 2007 Tým z Univerzity Nového Jižního Walesu v Sydney (UNSW) vedený profesorem Andrew Lloydem prověřil více než šest miliónů částí DNA informací ze vzorků krve od 15 pacientů s infekční mononukleózou, včetně těch, u nichž se rozvinul postinfekční …

Australští výzkumníci identifikovali skupinu genů spojených s CFS – studie Dubbo Read More »

Označeno s: , , ,

Zpráva z ImmuneSupport.com upozorňuje na nedávnou žádost, kterou podal Dr. John Gow a jeho spolupracující výzkumník na University of Glasgow Dr. Abhijit Chaudhuri, k Evropskému patentovému úřadu (European Patent Office) o patent na “diagnostický nástroj pro chronický únavový syndrom.” “Vynález,” který chtějí patentovat, zahrnuje “materiály a …

Dr. John Gow a dr. Abhijit Chaudhuri podali žádost o patent na diagnostiku CFS Read More »

Označeno s: , , ,

Tým ověřil předpovídací (prediktivní) věrohodnost výsledného modelu na 54 skrytých (zamaskovaných) případech ve zdravé kontrolní skupině a 45 případech ve skupině s CFS. PCA byla úspěšná u všech skrytých vzorků, model SIMCA byl stoprocentně úspěšný u zdravých dárců a u vzorku s CFS vykázal přesnost 93.3%.

Označeno s: , , ,

Nedávné pokroky v analýze lidského genomu vyústily ve větší porozumění našeho ustrojení pro život a možností vypuknutí nemocí a stavů zapříčiněných přítomností určitých spouštěčů. Tyto znalosti umožnily odhalit abnormalitu genů, která je spojena s ME, což naopak umožňuje vývoj jak laboratorního PCR diagnostického testu, tak jednoduššího, na protilátkách založeného ELISA testu pro nalezení tohoto genu spojeného s ME a tím pomoc při přesnějším diagnostikování.

Označeno s: , , , ,

Úvod redakce ME/CFS.cz: V Belgii sídlí R.E.D. laboratoře. Jedná se o biotechnologickou společnost, která vyvíjí klinické diagnostické testy pro chronické imunitní nemoci jako jsou chronický únavový syndrom (CFS), skleróza multiplex (MS) a rakovina, tedy nemoci, které každoročně ovlivní na celém světě milióny lidí. …

R.E.D. laboratoře provádí test na chronický únavový syndrom Read More »

Označeno s: , , ,

Přeloženo z http://cfidsreport.com Prosinec 2005 Podle autorů studie publikované v časopise Clinical and Experimental Imunology (Klinická a experimentální imunologie) byla u pacientů s chronickým únavovým syndromem (CFS) zjištěna nízká exprese specifické imunitní molekuly. Studie, publikovaná v prosinci 2005, testovala třicet pacientů s CFS na …

Perforin – nový imunitní marker může osvětlit patologii CFS Read More »

Označeno s: , ,

Srpnové číslo prestižního amerického lékařského časopisu Journal of Clinical Pathology přineslo velmi nadějné výsledky porovnání genové exprese v bílých krvinkách u pacientů s CFS a zdravých jedinců, které by mohly vést ke stanovení diagnostického testu na CFS. O výsledcích tohoto výzkumu informoval již v červenci …

Dr. Jonathan Kerr – odhalí genová exprese CFS? Read More »

Označeno s: , ,
Top