Testy Rnázy L

Zdroj: United States Patent and Trademark Office, www.uspto.gov

V úterý 26. 1. 2016 zemřel ve věku 90 let profesor biochemie Robert J. Suhadolnik, přední průkopník výzkumu imunitní dysfunkce u ME/CFS. Desítky let se věnoval se svými kolegy v laboratoři na oddělení biochemie při fakultě medicíny Temple univerzity analýzám odchylek imunity u ME/CFS a AIDS. Zjistili, že RNáza L je u pacientů s ME/CFS dysregulovaná. Pacienti s ME/CFS mají často vyšší, ale málo efektivní aktivitu tohoto enzymu. V roce 1993 prof. Suhadolnik odhalil, že se u pacientů s ME/CFS objevuje také atypická podoba molekuly RNázy L, která způsobuje defekt v antivirovém obranném systému. Další výzkum ukázal, že vyšší množství této atypické formy koreluje s větší závažností klinických příznaků ME/CFS, a že dokonce může odlišit pacienty s ME/CFS od zdravých lidí, ale také od pacientů s nemocemi jako je fibromyalgie, roztroušená skleróza, rakovina, AIDS a deprese. Prof. Suhadolnik byl vlastníkem amerického patentu na diagnostickou metodu pomocí tohoto imunitního enzymu. Licenci na ni získali RED Laboratories v Belgii, kde jsou dostupné 2 laboratorní testy na RNázu-L. Ty však doposud nejsou samostatně uznané jako diagnostický průkaz ME/CFS. Ve výsledcích získaných z RED Laboratories se proto u těchto dvou testů uvádí poznámka: „Výsledky tohoto testu by měly být brány v úvahu spolu s dalšími výsledky testů před stanovením diagnózy. Tento výsledek slouží pouze pro výzkum.“

Pro oficiální přijetí dysfunkce RNázy-L jako diagnostického biomarkeru pro ME/CFS jsou potřebné další studie na větší populaci pacientů. Proč nebyly doposud provedeny, zůstává otázkou.

Testy Ribonukleázy L dostupné v RED Laboratories:

1) Test na aktivitu RNázy L

RNáza L je enzym, který se aktivuje, když je tělo napadeno infekčním činitelem. Po odeznění infekce se u zdravých lidí tvorba tohoto enzymu „vypne“. Taková je správná funkce zdravého imunitního systému. Vysoká aktivace RNázy L svědčí o chronické aktivaci imunitního systému. Znamená to, že organismus je ve stavu, kdy neustále „bojuje“ s patogeny. Nejedná se tedy o test, který odliší ME/CFS od ostatních nemocí, u kterých se chronická aktivace imunity rovněž vyskytuje.

2) Test na přítomnost RNázy L s nízkou molekulární hmotností

Zjišťuje se (poměrné) množství v krvi. Normální hmotnost molekuly RNase L je 80 kilodalton (kDa). U pacientů s ME/CFS je molekula zkrácená a váží 37 kDa – méně než polovinu své normální váhy. U ME/CFS je nízkomolekulární Ribonuklázy L (Low Molecular Weight RNase L [LMW RNase L]) v krvi příliš velké množství. LMW RNase L je aktivnější, avšak méně efektivní, než zdravá molekula s normální hmotností. Poškozená (= zkrácená) molekula RNase L není schopná zabíjet infekční činitele a nechává poškozené (napadené) buňky živé.

Popis patentu zde.

Výsledky testování RNázy L v RedLabs (Brusel):
1. pacient
2. pacient

Upozornění: Výsledky obou pacientů nesmí být šířeny bez písemného souhlasu redakce webových stránek http://www.me-cfs.cz a http://www.me-cfs.eu. Pokud k takovému souhlasu dojde, smí být použit jen jako celý dokument, tedy včetně tohoto upozornění. Je možné si bez písemného souhlasu vytisknout kopii pro osobní potřebu.

Další informace:

http://www.redlabs.com/
https://paradigmchange.me/me/abnormalities-rnase/
http://www.philly.com/philly/obituaries/20160207_Dr__Robert_J__Suhadolnik__90__Temple_biochemist.html

Vydáno dne 8. 3. 2010
Datum poslední aktualizace 12. 4. 2018

Pozn. redakce ME/CFS.cz: Tímto článkem jsme vás informovali již o druhém patentu na diagnostický test ME/CFS. První najdete zde. Jistě si kladete otázku, když je tak velká poptávka po objektivním testu na tuto nemoc, proč se uvedené testování neprovádí v klinické praxi. Domníváme se, že důvodem je nedostatek finanční podpory pro velké studie, které by prokázaly spolehlivost těchto testů na velkém množství případů. Za zvyšování financování nemocní bojují celá desetiletí a sami též pořádají řadu sbírek na výzkumné projekty. Momentálně největší akcí je globální projekt Millions Missing, do kterého se zapojují i nemocní z ČR – http://me-cfs.eu/tag/Millions-Missing/

Co je patent čtěte zde: http://vynalez-patent.cz/co-je-to-patent

Označeno s: , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*