Účinky léčby hydrobromid galantaminem na hladiny DHEAS a kortizolu u pacientů s CFS

Souhrn
Cíl

Mentální únava, kognitivní poruchy a poruchy spánku, se kterými se setkáváme u syndromu chronické únavy (CFS) mohou být přisuzovány cholinergnímu deficitu. Funkční nedostatek cholinergní neurotransmise může způsobit hypoaktivitu osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny vyskytující se u pacientů s CFS. Proto jsme zkoumali změny stresových hormonů jako je kortizol a dehydroepiandrosteron sulfátu (DHEAS) u pacientů s CFS před a po čtyřtýdenním podávání hydrobromid galantaminu, selektivního inhibitoru acetylcholinesterázy, s cílem zkoumat možné vztahy mezi pravděpodobnými hormonálními změnami a cholinergní léčbou.

Metody

Byly měřeny bazální hladiny kortizolu a DHEAS u 29 neléčených pacientů s CFS, kteří byli diagnostikováni podle kritérií CDC (Centers for Disease Control) a 20 zdravých kontrolních osob. Čtyři týdny po léčbě hydrobromid galantaminem v dávkování 8 mg/den byly u skupiny pacientů měřeny opět hladiny kortizolu a DHEAS. Po léčbě byla skupina 22 pacientů, kteří zůstali ve studijním programu, rozdělena do dvou podskupin, “reagující” a “nereagující,” podle snížení výsledku počítaném podle Newcastle Research Group ME/CFS Score Card (NRG). (Pozn. překl: NRG je dotazník subjektivního měření symptomů.)

Výsledky

Důležitými zjištěními této studie jsou nižší hladiny kortizolu před léčbou i po léčbě u všech pacientů s CFS ve srovnání s kontrolními osobami (F=4.129, p=0.049; resp. F=4.803, p=0.035); vyšší bazální hodnoty DHEAS a vyšší molární poměry DHEAS/kortizol, které byly normalizovány po čtyřtýdenní léčbě hydrobromid galantaminem v dávkování 8 mg/den v léčené “reagující” skupině (F=5.382, p=0.029; resp. F=5.722, p=0.025).

Závěr

Zjištění o snížení hladin bazálního DHEAS a molárního poměru DHEAS/kortizol normalizovaných s galantaminovou léčbou mohou poněkud podpořit hypotézu cholinergního deficitu u pacientů s CFS.

Klíčová slova: syndrom chronické únavy, kortizol, dehydroepiandrosteron sulfát, hydrobromid galantaminu

Tayfun Turan, 1 Hasan Basri Izgi,1 Saliha Ozsoy,1 Fatih Tanrıverdi,2 Mustafa Basturk,1 Akif Asdemir,1 Aslı Beşirli,1 Ertugrul Esel,1 a Seher Sofuoglu1
1Katedra psychiatrie, Erciyes University Medical School, Kayseri, Tureco.
2Katedra endokrinologie, Erciyes University Medical School, Kayseri, Turecko.

Kontaktní osoba.
Kontakt: Tayfun Turan, MD. Katedra psychiatrie, Erciyes University Medical School, 38039 Kayseri, Turecko. Tel +90-352-4375702, Fax +90-352-4375702, Email: tayfunturan@hotmail.com

Přijato 7. května 2009; revidováno 9. června 2009; schváleno 16. června 2009.

Toto je veřejně přístupný článek distribuovaný v rámci licence Creative Commons Attribution License, která dovoluje neomezené užití, distribuci a reprodukci na jakékoliv médium za podmínky správné citace originální práce.

Zdroj: https://doi.org/10.4306/pi.2009.6.3.204

Překlad pro ME/CFS.cz: PaD

Pozn. red. ME/CFS.cz: Než mohou být nové poznatky přijaty do praxe, musí projít procesem ověření v jiných laboratořích s jinými skupinami pacientů a na velkých vzorcích. Na této stránce neposkytujeme žádná doporučení ohledně léčby, ani pacientům v léčbě neradíme. Veškeré publikované příspěvky mají výhradně informativní charakter a nenahrazují odbornou pomoc!

Označeno s: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*