Archiv pro štítek: patogeny

V roce 1993 prof. Suhadolnik odhalil, že se u pacientů s ME/CFS objevuje také atypická podoba molekuly RNázy L, která způsobuje defekt v antivirovém obranném systému. Další výzkum ukázal, že vyšší množství této atypické formy koreluje s větší závažností klinických příznaků ME/CFS, a že dokonce může odlišit pacienty s ME/CFS od zdravých lidí, ale také od pacientů s nemocemi jako je fibromyalgie, roztroušená skleróza, rakovina, AIDS a deprese.

Označeno s: , , , , ,

MUDr. J. Montoya také hovořil o změně pohledu na viry. Předpokládalo se, že jeden vir odpovídá jednomu typu nemoci. (Epstein-Barr vir způsobuje mononukleózu). Po mnoha výzkumech virových infekcí, virů obecně a po odhalení nových virů nyní víme, že několik druhů virů nebo jejich kombinací může způsobit velmi podobná onemocnění. Viry mutují a přizpůsobují se svému hostiteli.

Označeno s: , , , ,

Dr. Steven J. Robbins, virolog a generální ředitel společnosti Cryptic Afflictions, LLC, objevil důležitý neuropatogen, identifikovaný jako RNA vir a označený jako kryptovir (tajný vir).
NCF provedla vlastní předběžný výzkum možné role kryptoviru a viru Parainfluenza Virus-5, který se kryptoviru pravděpodobně nejvíce podobá, v onemocnění CFS. Profesor Alan Cocchetto, lékařský ředitel Nadace, uvedl: „Náš výzkum poprvé potvrdil nedostatek životně důležitého proteinu, známého jako Stat-1, v krvi pacientů s CFS. Stat-1 má v imunitě nezbytnou roli.“

Označeno s: , , ,

WebMD.

Dr. A. Martin Lerner je držitelem amerických patentů na diagnostikování ME/CFS v podmnožině chronické mononukleózy za použití 24 hodinového Holterova monitoringu. Tvrdí, že významná část tohoto onemocnění je dlouhodobá chronická mononukleóza následující po nakažení Epstein-Barr herpesvirem (EBV), lidským cytomegalovirem (HCMV), nebo oběma, a/nebo snad lidským herpesvirem 6 (HHV-6). Virová infekce perzistuje

Označeno s: , , ,

naše skupina si myslí, že někteří pacienti s CFS mohou trpět mozkovou dysfunkcí. Pro bližší prozkoumání naší encefalopatické hypotézy jsme provedli lumbální punkci u 31 žen a 13 mužů splňujících definici CFS z roku 1994 a u 8 žen a 5 mužů, kteří posloužili jako zdravá kontrolní skupina. Výsledkem našich měření byl …

Označeno s: , , , ,

Studie zkoumající roli tohoto viru u CFS měly po léta protichůdné výsledky. Virus HHV-6 byl objeven na konci osmdesátých let. Varianta B je velice běžná, má ji 95% populace, u dětí způsobuje růžovku (malé červené neohraničené skvrny v obličeji). Méně běžná varianta A bývá spojována s CFS, roztroušenou sklerózou a může urychlit postup HIV. Dr. Ablashi podal zprávu, že při použití korektní testovací metody je silný vztah mezi HHV-6 a CFS.

Označeno s: , ,

V r.1975 byla zaznamenána první epidemie CFIDS (už v roce 1934 nemoc zasáhla 198 lékařů a sester Los Angeleské městské nemocnice a tento výskyt je zapsán pod názvem epidemie atypické poliomyelitidy, po řadu let byla choroba považována za variantu poliomyelitidy, pozn.red.), která …

CFS a mykoplazma: Historické aspekty Read More »

Označeno s: , , ,

Protože jsem před pěti lety měla pozitivní test na nový plíživý patogen pojmenovaný Mykoplazma fermentans incognitus, bylo mi divné, jak a kdy jsem tuto nemoc „chytila.“ Po čtyřech letech na antibioticích jsem skoro v pořádku! Mohl by tento patogen být v mém případě příčinou CFIDS? Věřím tomu. Moje bádání o tomto novém patogenu mě dovedlo k některým zajímavým výsledkům. Nedávný výzkum…

Označeno s: , ,

Výzkumník amerického CDC Dr.William Reeves šéf výzkumného programu týkajícího se CFS oznámil, že 9,1 miliardy $ z ročních příjmů je v USA ztráta na mzdách a výplatách způsobená pracovní neschopností zapříčiněnou CFS. Pacienti jsou často stejně těžce nebo více postiženi než pacienti se srdečním selháním nebo CHOPN.  

Označeno s: , , , , ,
Top