CFS a mykoplazma: Poznatky z osobního výzkumu pacienta

Protože jsem před pěti lety měla pozitivní test na nový plíživý patogen pojmenovaný Mykoplazma fermentans incognitus, bylo mi divné, jak a kdy jsem tuto nemoc „chytila.“ Po čtyřech letech na antibioticích jsem skoro v pořádku! Mohl by tento patogen být v mém případě příčinou CFIDS? Věřím tomu. Moje bádání o tomto novém patogenu mě dovedlo k některým zajímavým výsledkům. Nedávný výzkum mě utvrdil v přesvědčení, že naše nemoc je relativně nová a objevuje se spolu s mnoha jinými jako je Lupus, roztroušená skleróza, reaktivní arthritis, postvirový syndrom, Lymská nemoc, aj.

Můj výzkum mě vedl k termínu „PLÍŽIVÝ PATOGEN“ (STEALTH PATHOGEN (SP)). SP může způsobit nákazu tím, že napadne buňky a tak se skryje před imunitním systémem. Protože SP se skryje v buňkách, laboratorní testování na určování jeho přítomnosti je složité. Obvyklé testy protilátek jsou bezcenné.

Jediný způsob, jak určit SP je kultivací a nebo pomocí PCR (polymerázovou řetězovou reakcí). Často je nutné testovat zvláštní tělní tekutiny nebo tkáňové vzorky (t.j. mozkovou míšní tekutinu, synoviální nebo kloubní tekutinu, kostní dřeň, žlázové biopsie, svalové biopsie, atd.) Chorobný proces postupuje pomalu a je doprovázen střídajícími se útlumy a vzplanutími. Stejně jako Mykoplazma, mohou mutovat do této skupiny i jiné patogeny. Většina z nich je vadnými formami buněčných stěn běžných bakterií (nazývají se L-formy nebo sféroblasty [spheroblasts]), které mohou způsobit vážný chorobný stav.)

Lida Mattmanová, Ph.D., ze státní univerzity ve Wayne, píše o těchto patogenech ve své knize „Vadné formy buněčných stěn: plíživé patogeny“ (Cell Wall Deficient Forms: Stealth Pathogens). Vysvětluje, že obyčejné bakterie a houby jsou schopné měnit formu tak, aby postrádala buněčnou stěnu. Když zmutují do této fáze, začnou být více útočné (vstupují do buněk) a více patogenní. Vysvětluje, že většina nevysvětlených negativních laboratorních kultivací je záležitostí infekcí bakterií s vadnými formami buněčných stěn.

V mém výzkumu mě též zaujal autoimunitní aspekt naší nemoci (i jiných). To je snadné pochopit, pokud porozumíme, jak fungují organismy vadných forem buněčných stěn. Když vstoupí do buňky, přijmou její zdroj buněčné energie a potravu jako svou vlastní. V této době jsou pro imunitní systém neviditelné. V buňce se množí. Mrtvou buňku opustí a pokračují v hledání jiné. Při odchodu s sebou vezmou kus buněčné blány hostitelské buňky.

Během krátké přestávky, kdy SP putuje mimo hostitelskou buňku, imunitní systém rozpozná jak patogen, tak tělní buněčnou blánu a začne se proti oběma bránit. Když patogen vstoupí do další buňky, není již imunitním systémem ovlivněn, ale obranná reakce vůči buněčné bláně dá do pohybu reakci i vůči ostatním buňkám tohoto typu. Proto máme často vlastní protilátky proti našim tkáním jako štítná žláza, srdce, svaly, klouby atp. Tyto protilátky komplikují klinický průběh nemoci.

Při porovnání nemocí způsobených plíživými patogeny (SP) jsem nalezla mnohé podobnosti s CFS. Existuje mnoho překryvných symptomů, stejných abnormalit při laboratorních testech, a pokud je léčba prováděna vhodnými antibiotiky, potom je i stejná rychlost zotavení. Další srovnání je, že se všechny „objevily “ v lékařském světě v tomtéž časovém období – v minulých 20 letech (tj. lupus, roztroušená skleróza, lymeská borelióza, fibromyalgie, syndrom války v zálivu).

Výzkum spolutrpících kolegů Sean a Leslee Dudleyových z registru mykoplazmy mě dovedl k možnému spojení mezi mykoplazmou a CFIDS. Dovedli mě k výzkumníkovi jménem Shyh-Ching Lo, prvnímu, kdo podal patent na mykoplazmu na náš Americký patentový úřad v r.1986. Jeho laboratorní výzkum ho přivedl do Texasu a Marylandu. Studie pokračovaly až do r.1996, kdy byly s konečnou platností uděleny čtyři patenty. Patenty obsahují objev dvou mykoplazem s jedinečnými morfologickými a patobiologickými vlastnostmi. To vysvětluje, že tyto mykoplazmy nejsou příbuzné s žádným jiným druhem mykoplazmy vyskytujícím se u člověka nebo živočichů. Tyto nové mykoplazmy byly pojmenovány Mykoplazma penetrans a Mykoplazma fermentans incognitus.

Patenty dále vysvětlují:

  • „Tyto neobyčejné patogeny jsou schopné způsobit chronické oslabující nemoci, vytvářet různé variace klinických projevů a potlačit mechanismy hostitelovy imunitní obrany.“
  • „Někteří pacienti nakažení Mykoplazma penetrans nebo Mykoplazma fermentans incognitus mohou mít určenou diagnózu HIV nákazy, komplexu diagnóz vztažených k AIDS, CFS, Wegenerovu nemoc, sarkoidózu, syndrom dýchacího distresu, Kibuchiho nemoc a autoimunitní nemoci jako kolagenní cévní nemoc, lupus a chronické oslabující nemoci jako Alzheimerova choroba.“

Jak mohl SHYH-CHING LO tohle vědět už v r. 1986??? (Obzvláště když název CFS vznikl dokonce až v r. 1988!)

Tyto jedinečné mykoplazmy byly uloženy do sbírky typů kultur „American Type Culture Collection“ v Rockville v Marylandu (jinak známé jako úschovna ministerstva obrany pro biologické zbraně.). Navíc je podle mne velmi zajímavé, že Dr. Lo používal jako hlavní metodu pro odhalení organismů studovaných v jeho patentech polymerázovou řetězovou reakci (PCR). Nevyužil testování protilátek. Jeho patenty vysvětlují schopnost patogenů bydlet uvnitř lidských tkáňových buněk a vyhýbat se detekci imunitním systémem.

Avšak, když pracoval na studii se třemi výzkumníky CFIDS (Anthony Komaroff, MD, David Bell, MD a Paul Cheney, MD), bylo konstatováno, že pacienti s CFIDS neměli mykoplazmatické nákazy založené na protilátkových testech. [Nepřítomnost protilátek vůči mykoplazmatickým fermentantům u pacientů s chronickým únavovým syndromem, Klinické infekční nemoci, 17(6): 1074-75 prosinec, 1993.]) Byli lékaři specializovaní na CFIDS napáleni? Tyto tři nezávislé laboratoře, které ohlásily vysoké pozitivní výsledky, věděly, že testy na protilátky jsou u těchto druhů mykoplazmy bezcenné, protože tyto mykoplazmy jsou vnitrobuněčné.

Možná právě to je důvod, proč Lo spolupracoval s výzkumníky: aby falešně potvrdil nepřítomnost mykoplazmat u CFS pacientů, což by znamenalo hledat příčinu jinde. Současně výsledky společné studie odborníků na CFIDS a Lo velmi ztížily možnost přesvědčit další vědce na poli CFIDS, aby pátrali po přítomnosti mykoplazmy u svých pacientů. Odmítají věřit, že vysoké procento nemocných je mykoplazma pozitivní (metodou PCR), jak udávají tři nezávislé laboratoře. (Institut pro molekulární Medicínu = 75%, Univerzita California-Irvine = 70%, Laboratoř imunitního výzkumu = 55%.)

Závěr

Jak si můžeme být tak jistí, že CFIDS není infekční, jestliže vláda nefinancuje nezávislé výzkumníky, aby zkoumaly patogenní organismy, které mohou být přítomny? Mnoho z nás s CFIDS, obzvláště po četbě historické ságy Osler’s Web (Oslerova pavučina) od Hillary Johnsonové, začíná podezřívat z nedostatečného zájmu a snad i zakrývání informací o epidemii CFS orgány jako CDC (Centrum pro kontrolu nemocí), Ministerstvo obrany, Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb (U.S. Department of Health and Human Services).

Po 25 letech od prvního ohlášeného ohniska stále víme o CFIDS málo. Otázky zůstávají:

Co je jeho příčinou? Jak se přenáší? Jaké testy ho mohou diagnostikovat? Jaké jsou rizikové skupiny? Jak může být léčen? Jak předcházet nemoci? Kolik lidí je nakaženo? Jak velká je to hrozba pro veřejné zdraví? Proč pokračuje její šíření? Jak ho zastavit? Proč se šíří „ve shlucích“ uvnitř domácností a na pracovištích? Může se přenášet z matky na dítě, nebo v mateřském mléku? Může se přenášet z domácích zvířat? Mohou osoby s CFIDS darovat krev, krevní produkty, nebo orgány? Toto jsou jen některé z otázek, na které bychom měli vyžadovat odpověď od naší vlády.

Existuje rostoucí síť podpůrných skupin, které spojují informace a síly k objasnění původu našich nemocí. Mezi nejaktivnější patří:

o      The Mykoplazma Registry, 303 47th Street, No. J-10, San Diego, CA 92102-4801, (619)266-1116

o      Candida & Dysbiosis Information Foundation, PO Drawer JF, College Station, TX, 77841-5146, (409) 694-8687

o      The Road Back Foundation, 4985 N. Lake Hill Road, Delaware, OH, 43015-9249, www.roadback.org

o      Keep Hope Alive, PO Box 27041, West Allis, WI 53227

Jsem nemocná CFIDS od r. 1981, což mi dovoluje jedinečný pohled z perspektivy. Z první ruky jsem mohla sledovat chronologii rozvoje CFIDS. Setkala jsem se s množstvím předních výzkumníků a moje krev byla poslána k četným výzkumům do řady laboratoří po celém světě.

Můj osobní specialista je Daniel Peterson, MD, z Incline Village v Nevadě. Studovala jsem knihy a odborné články, navštěvovala lékařské konference, mluvila s dalšími, kdo mají tuto nemoc a současně jsou vedoucími sítě podpůrných skupin, která se šíří po celém světě. Můj výzkum nebyl omezený na CFS, ale zahrnuje fibromyalgii, rozmanité chemické citlivosti, nemoc veteránů ze Zálivu, lymskou nemoc, lupus, roztroušenou sklerózu a jiné. Považuji svou nemoc za jedinečnou příležitost pro rozšíření mé základny znalostí v oblasti, o kterou mám extrémní zájem. Pokouším se podat vám popis mého chápání hlavních událostí v naději, že tak budete mít také lepší rozhled.

Doufám, že můj pohled přinejmenším vyprovokoval váš zájem. Ráda bych také doufala, že se začínáte zabývat vlastním výzkumem, udržujíce vaši mysl otevřenou novým myšlenkám a teoriím a myslíte na sebe. Doporučuji vám číst časopisy národních podpůrných skupin a vytvořit si síť dobře informovaných obhájců CFIDS. Nespoléhejte se na vašeho osobního lékaře a jeho odpovědi na všechny vaše otázky. On nejspíš nemůže znát odpovědi, jestliže tu není obecná informovanost v lékařském prostředí. Nehrajte si na pštrosa s hlavou zabodnutou do písku. Kdybych to tak sama dělala, nebyla bych na tom tak dobře jako dnes!

Napsala Sharon Briggsová

Překlad pro ME/CFS.cz: PaD

Upozornění red. ME/CFS.cz: Tento článek vyjadřuje názory jeho autorky Sharon Briggsové. Má výhradně informativní charakter a nelze jej považovat za odborné doporučení.

Označeno s: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*