Abnormality mozkomíšního moku u pacientů se syndromem chronické únavy

Přeloženo z ImmuneSupport.com
20-01-2005
Clin Diagn Lab Immunol. 2005 Jan;12(1):52-5. Natelson BH, Weaver SA, Tseng CL, Ottenweller JE.
Fatigue Research Center (129), VA Medical Center, 385 Tremont Ave., East Orange, NJ 07018. bhn@njneuromed.org.

O příčinách vzniku CFS (syndromu chronické únavy) se vedou spory. Někteří se domnívají, že jde o příklad zesíleného symptomu indikujícího funkční nebo psychogenní onemocnění, zatímco naše skupina si myslí, že někteří pacienti s CFS mohou trpět mozkovou dysfunkcí. Pro bližší prozkoumání naší encefalopatické hypotézy jsme provedli lumbální punkci u 31 žen a 13 mužů splňujících definici CFS z roku 1994 a u 8 žen a 5 mužů, kteří posloužili jako zdravá kontrolní skupina. Výsledkem našich měření byl počet bílých krvinek, koncentrace proteinu v míšní tekutině a cytokiny odhalené v míšní tekutině.

Zjistili jsme, že významně větší počet CFS pacientů měl buď zvýšenou hladinu proteinu nebo počet krvinek než zdravá kontrolní skupina (30 oproti 0%!) a 13 CFS pacientů mělo hladinu proteinu a počet krvinek vyšší, než jsou laboratorní normy. Pacienti s abnormální tekutinou měli nižší výskyt chorobných („komorbidních“) depresí než pacienti s normální tekutinou.

Dále jsme z 11 odhalitelných cytokinů zjistili:

(i)hladiny faktoru stimulujícího (bakteriální) kolonie granulocytního makrofágu (buňka schopná pohltit a usmrtit mikroby a jiné cizorodé částice) byly nižší u CFS pacientů než u kontrolní skupiny,

(ii)hladiny interleukinu-8 (IL-8) byly vyšší u CFS pacientů s náhlým nástupem onemocnění podobným chřipce než u pacientů s postupným nástupem nebo u kontrolní skupiny,

(iii)hladiny IL-10 byly vyšší u pacientů s abnormálním míšním mokem než u pacientů s normálním míšním mokem nebo u kontrolní skupiny.

Výsledky podporují dvě hypotézy:

  1. někteří CFS pacienti mají neurologické abnormality, které mohou přispívat ke klinickému obrazu nemoci
  2. tohoto procesu mohou být účastny poruchy imunitní regulace v centrálním nervovém systému.

PMID: 15642984 [PubMed – v procesu zpracování]

Překlad: PaD

Pozn.ME/CFS.cz: Spory o  existenci chronického únavového syndromu lze považovat za bezpředmětné. Na čistě vědecké úrovni máme víc než dost informací a kdyby zde byla vůle a finance, lékaři by ihned mohli dostat informace k postupům v diagnostice a ošetření případů podezřelých z ME/CFS. Odborně by s ME/CFS nebyl o nic větší problém, než je s jinými nemocemi jako roztroušená skleróza nebo lupus.

Zdroj: 

1. Institute of Medicine. 2015. Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/19012. ×, On line:https://www.nap.edu/catalog/19012/beyond-myalgic-encephalomyelitischronic-fatigue-syndrome-redefining-an-illness 
2. Institute of Medicine. 2015. Report Quide for Clinicians 

Označeno s: , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*