Osmá mezinárodní konference o chronickém únavovém syndromu Mezinárodní asociace pro CFS, Fibromyalgii a příbuzné poruchy/IACFS

Mezinárodní asociace CFS, zkr. IACFS (dřívější Americká asociace CFS – zkr. AACFS), uskutečnila ve dnech 12.-14.ledna 2007 vědeckovýzkumnou konferenci, která navázala na dvoudenní pacientskou konferenci konanou 10.-12. ledna 2007. Setkání přinesla užitek jak pracovníkům ve výzkumu, tak v klinické praxi, i všem poskytovatelům zdravotní péče a pacientům.

Profesionální část konference se soustředila na patofyziologii, léčbu a na hledání složitých souvztažností imunologických, neurologických, endokrinologických a kardiovaskulárních abnormalit. Součástí konference byly přednášky o nejnovějším výzkumu, nových klinických protokolech i o tom, co nás může naučit studium genů. Dále byly poskytnuty informace o stavu poznání CFS a o výhledu, jakým směrem se výzkum bude dále ubírat. Na závěr došlo ke shrnutí vzdělávacích prezentací.

Pacientská konference, která předcházela vědecké konferenci, obsahovala výše zmíněná témata a navíc speciální přednášky pro pacienty na témata: Jak rozumět zdravotním problémům a jak usilovat o optimální zdraví.

Stručně z nejsledovanějších oborů:

Srdeční postižení a CFS
Několik přednášek o studiích vlivu srdečního postižení a CFS bylo přijato s nadějí. Byly představeny práce o virech, které pravděpodobně útočí na srdeční tkáň (přednášející A. Martin Lerner, MD), o zánětech a arteriální ztuhlosti u pacientů s kardiovaskulárními riziky (Vance A. Spence, PhD) a Paul Cheney, MD uvedl komplexní přednášku na téma “Evidence diastolické dysfunkce u CFS pacientů doložená ultrazvukovou echokardiografií.“

[Prezentace lze nalézt a zakoupit na DVD.]

Studie imunologických/infekčních onemocnění jsou zpět!

Výzkumník, který se nově zabývá CFS, znamenitě vysvětlil způsob, jak se lékaři učí o CFS. MUDr. Jose Montoya z lékařské fakulty Univerzity ve Stanfordu řekl, že tradiční výuka se točí kolem modelu krátkého průběhu nemoci. Osoba vážně onemocní, pokud je to možné, je léčena, potom žije dál, nebo umře. Nemoci s prudkým infekčním nástupem, které vyústí v dlouhodobé chronické onemocnění nejsou obvyklé a ve výuce budoucích lékařů na ně není kladen důraz.

Takže proč chronické nemoci s prudkým infekčním nástupem? Vědci musí zkoumat genové rozdíly a snažit se hledat odchylky a společné rysy u pacientů s CFS, aby porozuměli průběhu nemoci.

Montoya také hovořil o změně pohledu na viry. Předpokládalo se, že jeden vir odpovídá jednomu typu nemoci. (Epstein-Barr vir způsobuje mononukleózu). Po mnoha výzkumech virových infekcí, virů obecně a po odhalení nových virů nyní víme, že několik druhů virů nebo jejich kombinací může způsobit velmi podobná onemocnění. Viry mutují a přizpůsobují se svému hostiteli.

Genetika/Proteomika

Jaký vztah ke genetice má variabilita reakcí hostitele na virovou infekci? Výzkumy v této oblasti v mnoha zemích rychle postupují. Tento problém je velmi složitý, ale výsledky bádání v této oblasti jsou nadějí pro lidi s CFS. (zkráceno – pozn. překl.)

Proteomika se zabývá strukturálními a funkčními vlastnostmi proteinů a jejich exprese. Jedna z výzkumných prací uvádí, že specifický proteom spojený s CFS (jako profil) nasvědčuje společné patofyziologii CFS, FM a nemoci z Perského zálivu. Tato výzkumná práce vznikla ve spolupráci tří akademických ústavů – Federálního technologického ústavu sídlícího v Curychu ve Švýcarsku, Michiganské univerzity v Ann Arbor a Georgetownské univerzity (odkud byl vedoucí výzkumník této práce MUDr. James Baraniuk).

Z Immunesuport.com: http://www.immunesupport.com/library/showarticle.cfm?id=7688&T=CFIDS_FM (odkaz není vzhledem ke stáří článku funkční)

Překlad: PaD

O 7. mezinárodní konferenci IACFS čtěte na: http://me-cfs.eu/sedma-mezinarodni-konference-o-chronickem-unavovem-syndromu/

Další informace o 8. konferenci IACFS přináší:

Cfidsreport.com:

http://cfidsreport.com/News/07-IACFS_Conference_2007_Research_Summary.htm

Phoenix Rising Special Edition: A Layman’s Guide to The 2007 P.A.N.D.O.R.A. International IACFS Patient Conference

http://sacfs.asn.au/download/IACFS Patient Conference 2007 I.pdf (PDF, 99KB)

http://sacfs.asn.au/download/IACFS Patient Conference 2007 II.pdf (PDF, 68KB)

http://sacfs.asn.au/download/2007_iacfs_conference_vallings.pdf (PDF, 108KB)

The Professional Conference: Part I
http://sacfs.asn.au/download/IACFS Professional Conference 2007 I.pdf (69KB

The Professional Conference: Part II
http://sacfs.asn.au/download/IACFS Professional Conference 2007 II.pdf (56KB)

The Professional Conference: Part III
http://sacfs.asn.au/download/IACFS Professional Conference 2007 III.pdf (60KB)

The Professional Conference: Part IV
http://sacfs.asn.au/download/IACFS Professional Conference 2007 IV.pdf (51KB)

The Professional Conference: Part V
http://sacfs.asn.au/download/IACFS Professional Conference 2007 V.pdf (74KB)

 

 

Označeno s: , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*