Zpráva o postavení zdravotně postižených ME/CFS

ME/CFS.cz: Generální petice 2006 před rozesláním

V letošním roce nadále panují poměry, kdy mnozí občané postižení myalgickou encefalomyelitídou/chronickým únavovým syndromem (dále ME/CFS) prožívají zklamání při hledání zdravotní péče a v případě těžší formy projevu choroby narážejí na nedůvodné komplikace při zajišťování sociálního zabezpečení.

Loni byly zorganizovány dvě stěžejní akce pacientů s ME/CFS. Protesty se obsahově zaměřily proti psychiatrizaci nemoci a možné diskriminaci nemocných v přístupu ke zdravotně-sociální péči. Na příslušné instituce občanští aktivisté odeslali:

V E Ř E J N Ý     P E T I Č N Í    P R O T E S T  (dále VP)

zdravotně postižených – chronickým únavovým a imunitním dysfunkčním syndromem CFIDS/CFS, jejich rodin, příbuzných a přátel.

a

G E N E R Á L N Í    P E T I C I –  ,, POMOZTE NÁM, NEBO ODEJDĚTE “ (dále GP)

zdravotně postižených – chronickým únavovým a imunitním dysfunkčním syndromem CFIDS/CFS, jejich rodin, příbuzných, přátel a široké veřejnosti  z 12.5.2006 (GP byla rozeslána dne 10. 11. 2006).

V rámci těchto dvou kampaní obdrželi obsáhlé podklady poslanci i senátoři ČR a řada státních institucí. Ze získaných odpovědí se podařilo zajistit zásadní informační materiál, který je volně dostupný v článcích na našich stránkách.

Abychom nemocným s ME/CFS usnadnili praktické uplatnění doposud shromážděných informací o přístupu k chorobě v ČR, sestavila skupina obhájců v návaznosti na předchozí projekty tzv. P o m ů c k u  2007, z níž si každý zájemce může pro řešení svého individuálního případu stáhnout a podle vlastních potřeb použít souborné podklady.

Jak pomůcku využít

Informace ve formátu PDF si můžete volně vytisknout a předložit jako pádný argument všude tam, kde se nejčastěji setkáváte s neústupností a neinformovaností o problematice CFS/CFIDS.

Nabízené informace podle potřeb využijte při řešení svých individuálních případů k informování ošetřujících lékařů, k dokazování ve správních i soudních řízení, k informování výkonných pracovníků ČSSZ, Lékařské posudkové služby a jejich kontrolních orgánů, Posudkové komise MPSV ČR, Veřejného ochránce práv, vládních i nevládních organizací.

Obsah Pomůcky 2007:

Zpráva o postavení zdravotně postižených CFS/CFIDS:

  • Text Zprávy o postavení zdravotně postižených CFIDS – ZDE
  • Příloha č. 1 – Klasifikace Světové zdravotnické organizace – ZDE
  • Příloha č. 2 – Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR k CFS – 1. strana, 2. strana
  • Příloha č. 3 – Vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – ZDE

Generální petice zdravotně postižených CFIDS:

  • Text Generální petice odeslaný dne 10. 11. 2006 – ZDE
  • Kopie občanské podpisové podpory Generální petice – ZDE

Právní upozornění: Informace nenahrazují právnická doporučení, uplatnění veškerých informací spočívá výhradně na vlastní zodpovědnosti občana.

Technické upozornění: Stahování PDF souborů může v závislosti na typu PDF readeru, který používáte na svém počítači, trvat delší dobu. Vyčkejte úplného načtení textu nebo fotokopií dokumentů.

Označeno s: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*