Dr. Jonathan Kerr: Sedm genomických subtypů ME/CFS

Práce týmu Dr. Jonathana Kerra  z St George’s University v Londýně opět vzbudila pozornost médií. O dalších pokrocích ve výzkumu genové exprese u pacientů s ME/CFS informovaly stránky BBC NEWS.  Na našem webu jsme čtenáře s počátečními nadějnými výsledky z roku 2005 seznamovali článkem Odhalí genová exprese CFS?

Začátkem května 2008 se v Cambridge ve Velké Británii konala vědecká konference, organizovaná ME Research UK a Irish ME Trust, dvěma charitativními organizacemi pomáhajícími financovat výzkum a podporovat trpící. Na konferenci se setkali vědci zkoumající, co je příčinou nemoci, a způsoby, jakými by mohla být léčena. Jonathan Kerr referoval, že se svými kolegy identifikovali v krvi pacientů diagnostikovaných na ME 88 genů, které mají odchylnou genovou expresi. Kromě toho zjistili při studiu záznamů 55 pacientů s ME, že tyto pacienty mohou rozdělit do sedmi subtypů, které konzistentně párují zřetelné genetické vzorce s jistou kombinací symptomů a jejich závažností. Tým už zahájil práci na nové studii s cílem vyvinout test, který by u jednotlivců dokázal spolehlivě určit subtyp nemoci.

Dne 22. a 23. června 2008 hostilo americké město Baltimore Mezinárodní symposium o virech u syndromu chronické únavy a post-virové únavy. Dr. Jonathan Kerr zde uvedl prezentaci s názvem “Subtypy genové exprese u CFS”. Video z přednášky bylo k dispozici na http://www.scivee.tv/node/6642(Pozn.: Nahrávka má špatnou technickou kvalitu.)

Publikované abstrakty výzkumné práce týmu dr. J. Kerra:

1/ J Infect Dis. 2008 Apr 15;197 (8):1171-1184 18462164 (P,S,E,B)

Subtypy genové exprese u pacientů s CFS/ME
(v originálu Gene Expression Subtypes in Patients with Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis).

Jonathan R Kerr, Robert Petty, Beverley Burke, John Gough, David Fear, Lindsey I Sinclair, Derek L Mattey, Selwyn C M Richards, Jane Montgomery, Don A Baldwin, Paul Kellam, Tim J Harrison, George E Griffin, Janice Main, Derek Enlander, David J Nutt, Stephen T Holgate

Syndrom chronické únavy/myalgická encefalomyelitida (CFS/ME) je multisystémové onemocnění, jehož patogeneze zůstává neurčena. Naším cílem je přesné stanovení abnormalit genové exprese v krvi pacientů s CFS/ME.

Pomocí mikropole se soubory s rozdílem exprese >/=2.5 (microarray with a cutoff fold difference of expression of >/=2.5) jsme analyzovali genovou expresi v krevním oběhu 25 pacientů s CFS/ME, kteří byli diagnostikováni podle kritérií Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a 50 zdravých dárců krve.

Geny vykazující rozdílnou expresi byly pomocí kvantitativní polymerasové řetězové reakce (techniky, umožňující získat velké množství kopií určité sekvence DNA – pozn. překl.) dále analyzovány u 55 pacientů s CFS/ME a 75 zdravých dárců krve. Rozdílná exprese byla potvrzena u 88 genů, 85 bylo „přeregulováno“ (upregulated) a 3 „podregulovány“ (downregulated). často bylo reprezentováno hematologické onemocnění, imunologické onemocnění, rakovina, buněčná smrt, imunitní odezva a infekce. Seskupení dat kvantitativní polymerasové řetězové reakce pacientů s CFS/ME odhalilo 7 subtypů se zřetelnými rozdíly v  Medical Outcomes Survey Short Form (SF)“ – 36), klinických fenotypech a závažnosti nemoci.

2/ J Clin Pathol. 2008 Jun; 61 (6): 730-9. Epub 2007 Dec 5.

Sedm genomických subtypů CFS/ME: Podrobná analýza genetických sítí a klinických fenotypů
(v originálu Seven genomic subtypes of Chronic Fatigue Syndrome / Myalgic Encephalomyelitis (CFS/ME): a detailed analysis of gene networks and clinical phenotypes).

Jonathan Kerr, Beverley Burke, Robert Petty, John Gough, David Fear, Mattey David, John Axford, Angus Dalgleish, David Nutt

Syndrom chronické únavy/myalgická encefalomyelitida (CFS/ME) je multisystémové onemocnění, jehož patogeneze zůstává neurčena.

V nedávno vydané studii o genové expresi jsme u CFS/ME pacientů identifikovali rozdílné exprese u 88 lidských genů. Seskupení dat kvantitativní polymerasové řetězové reakce pacientů s CFS/ME odhalilo 7 zřetelných subtypů s výraznými rozdíly v „SF-36 skóre,“ klinických fenotypech a krutosti nemoci. V této studii jsme pro každý CFS/ME subtyp specifikovali ty geny, jejichž exprese se významně (signifikantně) odlišovala od genů normálních dárců krve a poté jsme určili genové interakce, asociace onemocnění a molekulární a buněčné funkce těchto sad genů. Poté byla ke klinickým datům každého CFS/ME subtypu vztažena genomická analýza. Genomická analýza odhalila některé běžné (neurologické, rakovinné, imunologické, zánětové, hematologické) a některé odlišné (metabolické, endokrinní, dermatologické, kardiovaskulární, pojivé tkáně ) asociace nemoci mezi subtypy.

Subtypy 1, 2 a 7 byly nejhorší, subtyp 3 nejmírnější. Klinické známky každého subtypu byly tyto:

  • subtyp 1 (kognitivní, muskuloskeletární, spánek, úzkost / deprese);
  • subtyp 2 (muskuloskeletární, bolest, úzkost / deprese);
  • subtyp 3 (mírný);
  • subtyp 4 (kognitivní);
  • subtyp 5 (muskuloskeletární, gastrointestinální);
  • subtyp 6 (únava po námaze);
  • subtyp 7 (bolest, infekční, muskuloskeletární, spánek, neurologický, gastrointestinální, neurokognitivní, úzkost / deprese).

Je zajímavé, že tyto genomicky odvozené subtypy byly sdružené se zřetelnými klinickými syndromy, a že nejzávažnější subtypy byly ty s úzkostí/depresí, jak by se dalo očekávat u nemoci s biologickým základem.

Zdroj: Kerr JR, Burke B, Petty R, et al. Seven genomic subtypes of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: a detailed analysis of gene networks and clinical phenotypes. Journal of Clinical Pathology 2008;61:730-739.

https://jcp.bmj.com/content/61/6/730

Překlad pro ME/CFS.cz: PaD

Označeno s: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*