Ekonomický dopad a prevalence chronického únavového syndromu v USA

Ekonomický (hospodářský) dopad chronického únavového syndromu (CFS) je ohromující

Studie publikovaná 8. dubna 2008 v časopisu Dynamic Medicine (Dynamická medicína) přináší další potvrzení, že CFS klade značnou ekonomickou zátěž na Spojené státy. Studie vedená Dr. Leonardem JasonemUniverzity DePaul, zkoumala jednak vzorky osob vybrané z obecné populace, jednak vzorky pacientů terciální péče (tj. specializované péče poskytované na specializovaných pracovištích, pozn. překl.) a zjistila, že každoroční ekonomický dopad CFS byl 18.7 miliardy dolarů pro namátkou vybraný vzorek z populace a 23.9 miliard dolarů pro vzorek pacientů terciální péče. Toto je teprve druhá studie měřící ekonomický dopad CFS ve Spojených státech. První, publikovaná výzkumníky CDC v roce 2004, shledala, že celková hodnota ztracené produktivity činí každoročně 9.1 miliard dolarů. Studie pořízená CDC nezahrnovala v těchto odhadech náklady na zdravotní péči. Ale tento nový výzkum z r. 2008 zahrnuje obojí – přímé i nepřímé náklady určující ekonomický dopad nemoci. Přímé náklady se vztahují na zdravotní výdaje, jako jsou poplatky za návštěvu ordinace, lékařská vyšetření a výlohy za léky. Nepřímé náklady se vztahují na ztráty produktivity práce, úhrady za pracovní neschopnost a invaliditu, náklady za pečovatelské domácí služby, dopravu a ostatní nepřímé léčebné výdaje. Pro kompletní text studie klikněte na http://www.dynamic-med.com/content/7/1/6.

Měření počtů případů (prevalence) CFS publikovaná výzkumníky CDC
Studie prevalence (tj. počet všech případů určitého onemocnění vztažený obvykle na 100 000 obyvatel a kalendářní rok, pozn. překl.) zveřejněná 8. června 2007 v Population Health Metrics (Měření (metriky) zdraví populace ) poskytuje důkazy, že CFS je významným problémem veřejného zdraví, který se dotýká miliónů lidí ve Spojených státech. Výzkumníci z amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se dotázali více než 19 000 obyvatel ve státě Georgia a zjistili, že 2.54% lidí ve věku 18-59 splnilo kritéria pro diagnostiku CFS. To je desetkrát vyšší míra, než ta, kterou výzkumníci zjistili v 90. letech, když vyšetřovali obyvatele Wichity, Kansasu, a šestkrát vyšší množství, než počty případů zjištěné v Chicagu, stát Illinois. Kompletní text článku je dostupný na http://www.pophealthmetrics.com/content/5/1/5.

Vydáno dne 25. 08. 2008

Označeno s:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*