Nový důkaz kardio-pulmonálních abnormalit u lidí s ME/CFS

Vydáno: 10. 4. 2019
Překlad pro ME/CFS.cz: RoTa

Nové nálezy objasňují potenciálně léčitelné aspekty ME/CFS

Miriam E. Tucker
Medscape

Nový důkaz kardio-pulmonálních abnormalit a odchylek autonomní nervové soustavy u lidí s ME/CFS přináší indicie k etiologii jejich intolerance cvičení a naznačuje potenciální léčbu. Zjištění byla prezentována na nedávné konferenci  amerického Národního ústavu zdraví (NIH).

MUDr. David M. Systrom, specialista na pulmonální a krizovou péči a ředitel Invazivní kardiopulmonální laboratoře v nemocnici Brigham and Women’s Hospital v Bostonu, popsal výsledky invazivního kardio-pulmonálního testování, které ukazují, že pacienti s ME/CFS mají zřetelné defekty jak v biventrikulárním plnicím tlaku, tak v extrakci kyslíku ze svalů. Tento jev nelze odůvodnit dekondicí při nečinnosti související s nemocí.

Dr. Systrom nyní provádí u pacientů s ME/CFS klinické hodnocení fáze 3 s pyridostigmini bromidum (lék Mestinon), který pomáhá přenášet informace z mozku na svaly, tak aby mohly správně pracovat. Lék je v současné době schválen pro léčbu onemocnění myasthenia gravis.

Zdroj: New Findings Elucidate Potentially Treatable Aspects of ME/CFS – Medscape – Apr 10, 2019. https://www.medscape.com/viewarticle/911666

Pozn. red. ME/CFS.cz: Každá studie je pouze dílčím poznatkem vědy a než mohou být nové poznatky přijaty do praxe, musí projít procesem ověřování jinými vědci, v jiných lokalitách a ve velkých studiích. Věda potřebuje čas.
Na této stránce neposkytujeme žádná doporučení ohledně léčby, ani pacientům v léčbě neradíme. Veškeré publikované příspěvky mají výhradně informativní charakter a nenahrazují odbornou pomoc!

Označeno s: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*