Novinky z I. mezinárodního workshopu o retroviru XMRV

„I. mezinárodní workshop o retroviru XMRV: Patogeneze, klinické dopady a dopady na veřejné zdraví“

Tento workshop se konal ve dnech 7. – 8. září 2010 v Národním institutu zdraví (dále NIH) v Bethesda, ve státě Maryland v USA. Program workshopu naleznete zde:
https://www.virology-education.com/html/virology/document_download.cfm?doc=7B8A4161-945A-B176-59E650D0423712C5.PDF&doc_name=Program_final (odkaz již není funkční)

Abstrakty prezentací I. mezinárodního workshopu o XMRV byly aktuálně uveřejněny v Reviews in Antiviral Therapy & Infectious Diseases 2010 8 zde: http://regist2.virology-education.com/abstractbook/2010_8.pdf

Program konference s linky k některým dalším powerpointovým prezentacím ze 7. září 2010 naleznete zde:
http://regist2.virology-education.com/1XMRV/7_September.html

a z 8. září 2010 zde:
http://regist2.virology-education.com/1XMRV/8_September.html

Zde je článek Kennyho de Meirleira k otázce, zda je systémová imunitní aktivace u pacientů s ME/CFS pozitivních na XMRV podobná k aktivaci u osob pozitivních na HIV:
http://www.esme-eu.com/news/is-the-mechanism-of-systemic-immune-activation-in-xmrv-positive-cfs-patients-similar-to-that-observed-in-hiv-article419-7.html (odkaz již není funkční)

Zdroj: 1. mezinárodní workshop XMRV Abstract Book, Abstract P_20, pg. 36 Reviews in Antiviral Therapy & Infectious Diseases, Sep 2010; vol 8.
De Meirleir K, Metzger K, Fremont M, Roelant G. Vrije Universiteit Brussel, Medical physiology, Brussel; RED Laboratories, Science Department, Zellik;
Protea Biopharma, Science Department, Brussel, Belgium.

Mindy Kitei zveřejnila dne 13. září 2010 podrobnou zprávu o workshopu k tématu XMRV/MLV. Tato zpráva obsahuje mnoho novinek z dosud nezveřejněných studií – např. výsledky Judy Mikovits o stavu britských pacientů, kdy bylo na retrovirus XMRV/MLV pozitivně testováno 70 % nemocných a 4 % zdravých osob, dále z čínské studie, při které byl nalezen jeden nebo více druhů viru MLV u zdravých osob jakož i u mužů s rakovinou prostaty (14,5 %) a pozitivně testováno bylo rovněž 3,4 % zdravých dárců krve; ze studie Dr. Maureen Hanson, která m.j. vyšetřovala 10 pacientů Davida Bella a uvedla, že může potvrdit nálezy ze studie Lombardi/Mikovits a studie Alter/Lo. Dr. Nicole Fischer z UKE Hamburg-Eppendorf objevila virus XMRV jen u jednoho pacienta z 300 mužů s rakovinou prostaty a u jedné z testovaných osob.

Studie dochází stále k dosti protikladným výsledkům, přičemž převládá názor, že ony velké rozdíly ve výsledcích jsou důsledkem rozdílných metod odběrů krve a jejího následného zpracovávání a/nebo rozdílných a částečně nevěrohodných výzkumných metod. Někteří zastánci tvrdé linie jako např. Brigitte Huber diskutují stále o teorii kontaminace laboratoří myším virem MLV. Rozdíly mezi závěry výzkumníků byli velmi patrné. Je zřejmé, že se sice hodně zkoumá, ale stejně tak hodně zůstává neprozkoumáno.

Zdroj: http://www.cfscentral.com/2010/09/xmrv-conference.html

Amy Dockser Marcus píše ve Wall Street Journal: Ředitel Národního ústavu zdraví Francis Collins oznámil ve své úvodní řeči, že požádal Anthony Fauciho, vedoucího Národního institutu pro výzkum alergií a infekčních chorob, o provedení multicentrální studie na pacientech s CFS s cílem zjistit, proč došly uvedené studie v uplynulém roce k tak rozdílným závěrům. Collins zdůraznil, že vědci musí spolupracovat, aby dokázali tuto otázku zodpovědět.

Anthony Fauci pověřil vedením této studie W. Iana Lipkina, profesora epidemiologie na Columbia University’s Mailman School of Public Health. V případě prof. Lipkina se podle jeho názoru jedná o „lovce virů světového formátu“. Prof. Lipkin uvedl, že rozdíly mohou vyplývat z různých definic choroby, která se pak odráží na výběru skupin pacientů, nebo také z rozdílných metod zacházení se vzorky krve a jejich zkoumání.

V nové studii se zkoumají čerstvě odebrané vzorky krve 100 pacientů s CFS a 100 zdravých osob. Za účelem zajistit geografickou různorodost se odebírá po 25 vzorcích ze 4 různých oblastí USA, které pak dále zkoumá FDA (americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv), CDC (Centra pro kontrolu a prevenci chorob) a WPI (Whittemoreových Petersonův institut). Nezáleží na tom, zda je vzorek pozitivní nebo negativní, vždy jej testují všechny laboratoře. Pomocí této metody se pak mělo jednodušeji určit, která z laboratoří je schopna retrovirus lépe identifikovat.

Zdroj: https://blogs.wsj.com/health/2010/09/08/world-class-virus-hunter-to-head-up-the-latest-xmrv-study/?KEYWORDS=xmrv

Paul Cheney přidává svůj komentář: Účastnil jsem se právě ukončené konference o retroviru XMRV v NIH a sám jsem k ní přispěl jednou prezentací. Byla to fascinující konference, ze které jsem si udělal 30 stran poznámek. Ač zde byly celkem silně cítit bio-politické podtóny, musím konstatovat, že (čtyři) prezentace o souvislosti retroviru XMRV s CFS byly mnohem přesvědčivější než (čtyři) prezentace o neexistenci této souvislosti. Byly přesvědčivější zejména díky použitým metodám – nepracovaly pouze s PCR.

Prezentace Paula Cheneyho na konferenci o retroviru XMRV v NIH: “Detection of XMRV in a National Practice Specializing Exclusively in Chronic Fatigue Syndrome”:

Cheney testoval 47 pacientů (38 žen, 9 mužů) z 24 států USA, Kanady a Austrálie. Jejich symptomy odpovídaly definici od Fukudy. Průměrná délka onemocnění byla 19 let.

Ze 47 pacientů bylo 35, t.j. 74,5 % XMRV-pozitivních. Osm ze 16 zdravých rodinných příslušníků a přátel, kteří žili v těsném kontaktu s pacienty, bylo XMRV-pozitivních. 24 (51%) pacientů uvedlo, že chronickým únavovým syndromem nebo podobným onemocněním trpěli i jiní rodinní příslušníci. 22 (47%) pacientů uvádělo, že se v rodině vyskytuje nebo že sami trpěli rakovinou (zejména rakovinou prostaty, leukémií, rakovinou vaječníků, prsu, střeva a metastazující rakovinou kůže) a 13 (28%) pacientů uvedlo, že někdo z členů rodiny trpěl autoimunitním onemocněním. 45 pacientů (96%) trpělo diastolickou dysfunkcí. O této srdeční anomálii referoval Paul Cheney na konferenci o ME společnosti Invest in ME v Londýně v květnu 2010. Tuto dysfunkci odůvodňuje nedostatkem energie v buňkách.

Ze 47 pacientů této studie trpělo 31% chronickou lymskou boreliózou, 26% mělo symptomy související s expozicí plísním, 43% trpělo vícenásobnou přecitlivělostí na chemikálie, 63% fibromyalgií a syndromem dráždivého střeva a 71% trpělo alergiemi. Z pacientů trpících lymskou boreliózou a symptomy související s expozicí plísním bylo XMRV-pozitivních pouze 8%. Přihlédneme-li k těmto výsledkům, souhlasí čísla XMRV s těmi ve studii Lombardi/Mikovits a Alter/Lo ještě více.

CFIDS Association of America zveřejnila podrobnou zprávu o workshopu na http://www.cfids.org/xmrv/wrkshp-report.pdf (odkaz již není funkční)

Přeloženo z ME/CFS aktuell: http://www.cfs-aktuell.de/oktober10_3.htm

Překlad pro ME/CFS.cz připravila Eva Kováriková

Více o XMRV v českém jazyce: http://me-cfs.eu/caste-otazky-a-odpovedi-k-xmrv/

Důležitá aktualizace ze dne 20. 9. 2012: Závěry multicentrální studie NIH o XMRV, o níž informovala Amy Dockser Marcus, jsou k dispozici na http://me-cfs.eu/zavery-multicentralni-studie-nih-zadne-spojeni-cfs-s-retroviry-xmrv-a-pmlv/

Označeno s: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*