Dr. Michael Snyderman: Pokus o léčbu CFS a CLL pomocí kombinace HIV léků

Dr. Michael Snyderman, který je pozitivní na retrovirus XMRV, trpí jak ME/CFS, tak chronickou lymfocytickou leukémií (CLL), jež se u pacientů s ME/CFS vyskytuje poměrně často. Vykazuje ji přibližně 5 % pacientů s ME/CFS ve srovnání s 0,02 % celkové populace.

Dne 13. října 2010 v 19 hod. vystoupí onkolog Michael Snyderman v MD Anderson Cancer Centre (středisko pro léčbu rakoviny) Houston, Texas, se svým nejnovějším příspěvkem týkajícím se jeho „sólového“ pokusu léčit ME/CFS a chronickou lymfocytickou leukémii pomocí HIV léčby. Přednášku naleznete zde: http://www.wpinstitute.org/news/docs/Snyderman_XMRV.pdf (odkaz již není funkční).

Dr. Snyderman začal pokusně užívat dva druhy léků určených k léčbě HIV, které dle studií založených na testování ve zkumavce vykazovaly účinnost při léčbě XMRV. Ve své přednášce vyvozuje Snyderman následující závěry:

„Ukázalo se, že u pacienta s CFS a CLL s nepříznivými prognostickými faktory byl XMRV přítomen v plazmě a CLL buňkách. Během prvních 100 dnů léčby preparáty AZT a raltegravir pacient zaznamenal společně s vymizením infekčního XMRV četná zlepšení. Tyto závěry naznačují, že XMRV je etiologickým jak pro CLL, tak CFS, a že léčba zacílená přímo na tento virus byla u tohoto pacienta prospěšná. Pacienti s CLL by měli být dále podrobeni zkoumání zejména proto, že CLL je statisticky spjata se zvýšeným rizikem další neoplazie (pozn. překl.: abnormální růst buněk, tvorba novotvaru). Mezi otázky, na něž je nutno hledat odpověď, patří tyto:
jaké novotvary jsou spjaty s XMRV, budou existující antiretrovirotika mít antineoplastický (pozn. překl.: protinádorový) účinek u těchto novotvarů a jaká je optimální kombinace antiretrovirových léčiv.“

MUDr. Snyderman má díky kombinaci léků i nadále více energie. Avšak lékařův marker trizómie 12 – který je u 25 % pacientů s CLL zvýšen – a který byl původně léčbou výrazně snížen, se začal opět zvyšovat.

Zdroj: Mindy Kitei, Dr. Michael Snyderman´s one-man drug trial, 29. 9. 2013, CFS Central, online: http://www.cfscentral.com/2010/09/dr-michael-snydermans-one-man-drug.html

Pro ME/CFS.cz přeložila: Ing. Jarmila Rýdlová, Ph.D.

Dne: 19. 10. 2010

Upozornění: Článek má výhradně informativní charakter a není návodem k léčbě. Než mohou být nové poznatky přijaty do praxe, musí projít náročným ověřovacím procesem. Věda vyžaduje čas. Stránky Klubu pacientů ME/CFS.cz nenahrazují odbornou pomoc. Použití uveřejněných informací je na vlastní zodpovědnost.

Důležitá aktualizace: http://me-cfs.eu/zavery-multicentralni-studie-nih-zadne-spojeni-cfs-s-retroviry-xmrv-a-pmlv/

Označeno s: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*