Oznámení nové výzkumné studie XMRV

Středa 31. 3. 2010

Informace poskytl britské ME asociaci Dr. Charles Lapp – z Hunter-Hopkins centra v Severní Karolíně, USA.

Pravděpodobně jste již slyšeli, že dr. Dan Peterson a Whittemorových-Petersonův institut (WPI) oznámili v Science (říjen 2009), že 97 % krevních vzorků uložených z doby epidemií syndromu chronické únavy (CFS) v letech 1984-1986 v Americe bylo pozitivních na nový retrovirus nazvaný XMRV. Tento objev vzbudil vlnu otázek:

(1) Je to skutečně pravda?
(2) Je XMRV příčinou nemoci CFS?
(3) A pokud způsobuje CFS, jakými léky se dá léčit?

Bohužel následné studie nedokázaly najít spojení XMRV s CFS (Erlwein, 2010; Groom, 2010, van Kuppeveld, 2010). Mnozí argumentují tím, že další studie mají problémy s výběrem pacientů s CFS a používanou metodikou. XMRV se např. může vyskytovat jen u podskupiny nemocných s těžkou formou CFS. Studované subjekty z pilotní studie (publikované v Science) trpěly vysilující únavou, kognitivními deficity a měly reprodukovatelné imunologické abnormality (abnormality RNase L, snížený počet a funkci NK buněk a zvýšené cytokiny).

XMRV může mít i rozdílný geografický výskyt. Například u pacientů s karcinomem prostaty byl XMRV zjištěn v Severní Americe, zatímco u evropských subjektů nebyl potvrzen. Obě negativní studie spojení XMRV s CFS byly provedeny ve Velké Británii (Erlwein, 2010; Groom, 2010), kde je výběr pacientů odlišný od USA.

A konečně tyto studie s negativními nálezy používaly k detekci XMRV diagnostické metody, které mohly být buďto odlišné nebo nedostatečné v porovnání s těmi, jež použili výzkumníci z USA.

Pomoci rozlousknout tento vědecký oříšek může nová plánovaná studie, kterou financuje farmaceutická společnost Glaxo Smith Kline v Research Triangle Park NC. Studie prozkoumá pacienty s CFS, kteří mají stejné charakteristické rysy jako subjekty z pilotní studie ze Science. Pacienti s CFS, u nichž byl v pilotní studii zjištěn XMRV, budou sloužit jako pozitivní kontrola. Studie bude zjišťovat prevalenci XMRV u jedinců s CFS (vybraných modifikovanými Fukudovými a Kanadskými kritérii) a u zdravé kontrolní skupiny.

Vzorky pro tuto studii budou získány prostřednictvím SolveCFS BioBank budované Americkou asociací pro CFIDS (nyní Solve ME/CFS Research) na základě vzorků získaných od pacientů z Hunter-Hopkins centra (Severní Karolína), pacientů MUDr. Klimasové (Miami), MUDr. Batemanové (Salt Lake City) a MUDr. Gluckmana (Philadelphia), tak aby pocházely z různých zeměpisných lokalit. Schválení biobanky etickým výborem se teprve vyřizuje, ale očekáváme, že studie odstartuje v nejbližší době.

Doposud nikdo nedokázal potvrdit Whittemorových-Petersonovy výsledky, ale nepřestáváme doufat, že výběrem správných subjektů a laboratorní techniky, bude tato připravovaná studie schopna potvrdit zjištění Dr. Petersona. Pak může započít práce na odhalení, jak XMRV ovlivňuje pacienty s CFS a jak by mohli být léčeni.

Zdroj: ME Association

Překlad pro ME/CFS.cz: RoTa

Důležitá aktualizace ze dne 20. 9. 2012: Závěry multicentrální studie NIH o XMRV
http://me-cfs.eu/zavery-multicentralni-studie-nih-zadne-spojeni-cfs-s-retroviry-xmrv-a-pmlv/

Více o XMRV na ME/CFS.cz zde: http://me-cfs.eu/tag/xmrv/

Označeno s: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*