Rozhovor s RNDr. Jiřím Hejnarem CSc. z Ústavu molekulární genetiky AV ČR o XMRV

Důležitá aktualizace ze dne 20. 9. 2012: Závěry multicentrální studie NIH o XMRV k dispozici na http://me-cfs.eu/zavery-multicentralni-studie-nih-zadne-spojeni-cfs-s-retroviry-xmrv-a-pmlv/

EXKLUZIVNĚ PRO ME/CFS.CZ O MOŽNOSTECH BUDOUCÍHO TESTOVÁNÍ NA RETROVIRUS XMRV V ČR, O TESTOVÁNÍ NA XMRV V USA A O PRAKTICKÉM PŘÍNOSU INFORMACE O POZITIVITĚ ČI NEGATIVITĚ NA VIRUS XMRV PRO PACIENTY.

Oslovili jsme RNDr. Jiřího Hejnara, CSc. z Ústavu molekulární genetiky AV ČR a zeptali jsme se ho, jak vidí do blízké budoucnosti možnosti testování na retrovirus XMRV v české republice. RNDr. Jiří Hejnar je místopředsedou Rady Ústavu molekulární genetiky a vedoucí oddělení virové a buněčné genetiky. V nedávno otištěném článku v Lidových novinách vyjádřil svoje názory ke studii Whittemore-Peterson Institutu o viru XMRV (Lombardi et al., Science 326: 585-589, 2009) a jeho možné souvislosti s nemocí ME/CFS.

Máte představu, kdy by u nás mohlo být dostupné testování na XMRV?
Klíčovým momentem bude prokázání příčinné souvislosti mezi onemocněním a pozitivitou na XMRV. Do té doby je možné testování organizovat jen formou klinických studii, ze kterých se vyšetřované osoby nedozví, zda jsou pozitivní či nikoliv. Vychází se z úvahy, že bez znalosti o příčinné souvislosti viru a onemocnění a bez možnosti účinné terapie nemá tato informace pro pacienta praktickou hodnotu.

Jak rychle může postupovat poznání v této oblasti – ve zjištění příčinné souvislosti XMRV a nemoci ME/CFS?
Myslím si, že pokrok v poznání XMRV bude postupovat rychle, přesto nemusí být virová etiologie prokázána jednoznačně. Očekávám mj., že se v USA zorganizuje klinická studie, která bude sledovat vliv antiretrovirové terapie (podobně jako při pozitivitě na HIV-1) na příznaky onemocnění ME/CFS. To by mohl byt pádný argument pro testování na XMRV.

Můžeme očekávat výsledky v horizontu měsíců či spíše let?
Definitivní odpověď si jistě vyžádá několik let, dílčí znalosti mohou přijít velmi brzy. 29. dubna až 4. května 2010 bude náš ústav hostit mezinárodní konferenci o retrovirech (www.crm2010.org), kde bude speciální sekce věnována XMRV. Budeme tedy mít nejčerstvější informace.

Jak je složitý test na XMRV?
Testování VIP Dx není zatím schváleno úřadem FDA [FDA – The Food and Drug Administration je Americký úřad pro potraviny a léčiva, který v USA schvaluje uvedení léků na trh či zavedení léčebných postupů – pozn. red.]. Test pomocí PCR není technicky nijak složitý a může jej provést téměř okamžitě jakákoliv laboratoř s celkem minimálním vybavením a elementární zkušeností s vyšetřováním DNA.
Složitější je spíše preanalytická fáze, tj. odběr vzorku (krev, mozkomíšní mok, biopsie z karcinomu prostaty), který musí provádět akreditované klinické pracoviště, nikoli laboratoř v ústavu pro základní výzkum.

Můžete vysvětlit podrobněji, proč je preanalytická fáze důležitá?
Test pomocí PCR sice není technicky příliš složitý, přesto to není tak jednoduché jako např. stanovit cukr v moči. Nabízí se stanovení viru integrovaného v buňkách ve formě DNA nebo stanovení cirkulujícího viru pomocí RNA. Vyšetření pomocí PCR vyžaduje systém pozitivních a negativních kontrol, protože výsledky mohou být dubiosní. Např. HIV se stanovuje rutinně detekcí jeho strukturních bílkovin. To ale není srovnatelné s XMRV, protože HIV produkuje velké množství virových partikulí, XMRV je ve srovnání s HIV na hranici možné detekce.
Samozřejmě, HIV se vyšetřuje již od konce 80. let. XMRV lze prokázat v krvi, možná by bylo účinnější stanovit jej v mozkomíšním moku, a ten mohou odebírat jen velmi specializovaná pracoviště. Preanalytická fáze je velmi důležitá: zejména pro stanovení RNA musí být vzorek správně odebírán, skladován a transportován. To vyžaduje souhru a dobrou domluvu s kliniky, kteří provádějí odběr.

Jaké jsou tedy konkrétně možnosti zavedení testování u nás?
Pro zavedení testování v ČR by asi bylo nejlepší, kdyby se na provedení klinické studie dohodlo klinické pracoviště s možností zajistit odběr dostatečného počtu pacientů s virologickou nebo molekulárně genetickou laboratoří. Je též možné, že z minulosti již existuje kolekce odebraných vzorků, které by bylo možno ihned použít pro klinickou studii.

Bude se na tom podílet vaše pracoviště?
Máme nyní sice jiné projekty, ale pokud by bylo získání dostatečného množství vzorků schůdné, nevylučuji, že bychom mohli v této věci něco udělat. Osobně jsem velmi nakloněn takovému projektu, promyslím naše možnosti (finanční i personální) a možná se na detekci XMRV podíváme. Bude též záležet na vývoji situace ohledně financování AV ČR. Bude-li vláda v budoucnu dále krátit rozpočet na základní výzkum a přesouvat prostředky na tzv. výzkum aplikovaný, který mají ve skutečnosti financovat podniky, nebudeme si moci dovolit rozšiřovat naše projekty.

Pokud bude taková detekce možná, budete testovat pacienty s ME/CFS?
Jako první krok bychom se pokusili o detekci z prostatických karcinomů – zde je snazší získat materiál, čerstvý i archivní. Bude-li detekce fungovat, můžeme pak využít tuto expertízu a nabídnout ji pro studii na ME/CFS.

Nemůže být v takovém případě problém, že XMRV je možná více spojen s nemocí ME/CFS než s karcinomem prostaty? V nedávno zveřejněné studii německých vědců bylo uvedeno, že XMRV nebyl nalezen u žádných pacientů s rakovinou prostaty (zařazených do této studie). Jednalo se o 589 vzorků nádorů prostaty.
Ano, může se ukázat, že pozitivita na XMRV je např. geograficky omezená. Stejně tak je možné, že čeští pacienti s ME/CFS budou negativní. Asociace nejsou 100% ani u karcinomu prostaty, ani u ME/CFS. Tento syndrom navíc může mít více příčin a nedivil bych se, kdyby další studie z jiných zemí nepotvrdily nález z Nevady (WPI). Je to onemocnění s dosud neujednoceným popisem a klasifikací, diagnostika je v různých zemích odlišná…

Co si myslíte o tom, že již nyní je test na XMRV nabízen laboratoří VIP Dx na komerční bázi?
Američané mají jiný přístup k informacím o nemocech a léčbě a také jiné zákonodárství v této oblasti. U nás v Evropě se více dbá na etiku a prospěch pacienta, lékaři mají též větší autoritu než jen inženýři či opraváři lidského těla. Pravda může být někde uprostřed a naše zdravotnictví se tímto směrem vyvíjí. V případě XMRV jsem ovšem přesvědčen, že informace o pozitivitě na tento virus dnes pacientovi nepřinese žádný benefit: nedává mu to ani prognózu ani terapii. Neznáme-li souvislost viru a onemocnění, nelze se s nálezem XMRV odvolávat proti případné bagatelizaci onemocnění. Průkaz XMRV bude pacienta spíše zneklidňovat a může jej vystavit obavám z přenosu viru na blízké osoby…

Není ale právě toto jednou z důležitých věcí na novém objevu? Existuje velká pravděpodobnost (podle studie WP Institutu), že pacient
s ME/CFS může mít XMRV a zároveň je tento virus pravděpodobně také přenosný. Neměl by tedy pacient co nejdříve vědět, zda je pozitivní či negativní na XMRV, minimálně právě kvůli možnému přenosu na své blízké?
V současnosti není vůbec jasné, zda virus může být přenesen z člověka na člověka. I když byl zaznamenán výskyt ME/CFS a XMRV v rodinách, nabízí se spíše vysvětlení paralelní nákazy z rezervoáru v populaci myší, kterému byli všichni nakažení společně vystaveni.

Vraťme se k nabízené možnosti testování na XMRV americkými laboratořemi. Pokud si myslíte, že to nyní pacientovi nepřinese velký užitek, proč to již v této fázi VIP Dx laboratoře nabízejí?
Komerční laboratoře v USA mohou nabídnout testování čehokoliv a komukoliv, samozřejmě za plnou úhradu a bez záruky jakékoliv klinické relevance.
Nemám v této oblasti osobní zkušenost, spíše na základě doslechu si dokáži představit, že taková expertiza může být v USA použita u soudu např. ve sporu se zaměstnavatelem, který dá pracovníkovi výpověď zdůvodněnou leností a nerespektuje, že se možná jedná o organické onemocnění.
Pro srovnání: diskutuje se vhodnost sdělovat lidem, že jsou geneticky predisponováni k určitému typu nádoru. Je to rovněž zneklidňující a stigmatizující informace, která má jen pravděpodobnostní podklad. Může ale přivést daného člověka k pravidelným a specifickým prohlídkám, které zachytí nemoc v rané a léčitelné fázi.
Jsou to složité problémy, které vyžadují individuální přístup…

Není to u pacientů s ME/CFS přece jen jiné než u „pouhé“ predispozice k nádoru? ME/CFS pacienti totiž již vážně nemocní jsou. Navíc doposud bez zjevné příčiny.
Genetické predispozice k nádorovým onemocněním jsou dobře dokumentované a procentuálně vyjádřené, známe mechanismy, jakými jsou nádory vyvolávány. Souvislost XMRV s ME/CFS je naproti tomu zatím nedoložená. Naprosto souhlasím, že výzkum XMRV (a podobně MSRV, viru nacházeného u pacientů s roztroušenou sklerosou a HMTV, viru nacházeného u pacientů s biliární cirrhosou) by měl urychleně pokračovat. Jen jsem zatím opatrný vůči komerčním testům a sdělování výsledků pacientům ve fázi, kdy jim to nijak nepomůže.

Na slyšení před poradním orgánem amerického ministerstva zdravotnictví ohledně XMRV a ME/CFS [toto zasedání proběhlo 29.-30. října 2009 –pozn. red. ME/CFS.cz] se odborník na retroviry Dr. John M. Coffin mimo jiné vyjádřil, že „komerční test, který VIP Dx již nabízejí, není v této chvíli dobrý nápad.“ Myslíte si, že je to spíše proto, že test nemusí být přesný, nebo z toho důvodu, který jste sám zmínil – že zatím nemá pro pacienta praktický význam?
Jeho odmítavý postoj pramení jistě z etických důvodů, určitě nezpochybňuje kvalitu testování. I když Dr. John Coffin zároveň naznačuje složitost a absenci standardů při porovnání výsledků z jednotlivých laboratoří.

Pro ME/CFS.cz připravil Martin Ch.

Další články o XMRV na ME/CFS.cz: http://me-cfs.eu/tag/xmrv/

Označeno s: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*