Archiv pro štítek: Biomarker

Nanoelektronický test – nový diagnostický biomarker pro ME/CFS

Ronald W. Davis, PhD, profesor biochemie a genetiky, se svým týmem vyvinuli nadějný diagnostický krevní test pro ME/CFS, který nazvali nanoelektronický test (v orig. nanoelectronics assay). Dne 29. 4. 2019 se výsledky tohoto výzkumu objevily v jednom z nejprestižnějších vědeckých

Označeno s: , , ,

Nový důkaz kardio-pulmonálních abnormalit u lidí s ME/CFS

Nové nálezy objasňují potenciálně léčitelné aspekty ME/CFS Miriam E. Tucker Medscape Nový důkaz kardio-pulmonálních abnormalit a odchylek autonomní nervové soustavy u lidí s ME/CFS přináší indicie k etiologii jejich intolerance cvičení a naznačuje potenciální léčbu. Zjištění byla prezentována na nedávné

Označeno s: , , ,

Dr. Jonathan Kerr: Sedm genomických subtypů ME/CFS

Práce týmu Dr. Jonathana Kerra  z St George’s University v Londýně opět vzbudila pozornost médií. O dalších pokrocích ve výzkumu genové exprese u pacientů s ME/CFS informovaly stránky BBC NEWS.  Na našem webu jsme čtenáře s počátečními nadějnými výsledky z roku 2005 seznamovali článkem Odhalí genová exprese

Označeno s: ,

Australští výzkumníci identifikovali skupinu genů spojených s CFS – studie Dubbo

5. července 2007 Tým z Univerzity Nového Jižního Walesu v Sydney (UNSW) vedený profesorem Andrew Lloydem prověřil více než šest miliónů částí DNA informací ze vzorků krve od 15 pacientů s infekční mononukleózou, včetně těch, u nichž se rozvinul postinfekční

Označeno s: , , ,

Dr. John Gow a dr. Abhijit Chaudhuri podali žádost o patent na diagnostiku CFS

Zpráva z ImmuneSupport.com upozorňuje na nedávnou žádost, kterou podal Dr. John Gow a jeho spolupracující výzkumník na University of Glasgow Dr. Abhijit Chaudhuri, k Evropskému patentovému úřadu (European Patent Office) o patent na “diagnostický nástroj pro chronický únavový syndrom.” “Vynález,” který chtějí patentovat, zahrnuje “materiály a

Označeno s: , , ,

Slibný diagnostický nástroj – Visible-near infra-red NIR spectroscopy

Tým ověřil předpovídací (prediktivní) věrohodnost výsledného modelu na 54 skrytých (zamaskovaných) případech ve zdravé kontrolní skupině a 45 případech ve skupině s CFS. PCA byla úspěšná u všech skrytých vzorků, model SIMCA byl stoprocentně úspěšný u zdravých dárců a u vzorku s CFS vykázal přesnost 93.3%.

Označeno s: , , ,

Genové abnormality u lidí s podezřením na ME/CFS

Nedávné pokroky v analýze lidského genomu vyústily ve větší porozumění našeho ustrojení pro život a možností vypuknutí nemocí a stavů zapříčiněných přítomností určitých spouštěčů. Tyto znalosti umožnily odhalit abnormalitu genů, která je spojena s ME, což naopak umožňuje vývoj jak laboratorního PCR diagnostického testu, tak jednoduššího, na protilátkách založeného ELISA testu pro nalezení tohoto genu spojeného s ME a tím pomoc při přesnějším diagnostikování.

Označeno s: , , , ,

Polemika k výzkumu CDC

Úvod Výzkumný projekt nazvaný CFS Computational Challenge , nebo-li C3 (volně přeloženo „počítačová mise pro CFS“), vedený hlavními vědeckými pracovníky amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Center for Disease Control and Prevention, dále jen CDC) dr. Williamem Reevesem a dr. Suzanne Vernonovou, nesporně

Označeno s: , , , ,

R.E.D. laboratoře provádí test na chronický únavový syndrom

Úvod redakce ME/CFS.cz: V Belgii sídlí R.E.D. laboratoře. Jedná se o biotechnologickou společnost, která vyvíjí klinické diagnostické testy pro chronické imunitní nemoci jako jsou chronický únavový syndrom (CFS), skleróza multiplex (MS) a rakovina, tedy nemoci, které každoročně ovlivní na celém světě milióny lidí.

Označeno s: , , ,

Výtah z tiskové konference k výzkumnému projektu CDC o genetických faktorech CFS

Přeloženo z https://www.cdc.gov/media/transcripts/t060420.htm 20. dubna 2006 se uskutečnila tisková konference s představiteli amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Na dotazy odpovídali ředitelka CDC, dr. Julie Gerberding a dva přední výzkumníci CFS u CDC, dr. William Reeves a dr. Suzanne

Označeno s: , , , ,

Průlomový výzkumný projekt CFS Computational Challenge (C3)

Časopis Pharmacogenomics představil výsledky reprezentativního výzkumu vedeného CDC. Ty poskytly seriozní důkaz o tom, že CFS je podmíněn biologicky, a nikoli psychologicky! Studium ukázalo, že nemoc je způsobena genetickými mutacemi, které poškodí centrální nervovou soustavu a tím schopnost organismu přizpůsobit

Označeno s: , , ,

Perforin – nový imunitní marker může osvětlit patologii CFS

Přeloženo z http://cfidsreport.com Prosinec 2005 Podle autorů studie publikované v časopise Clinical and Experimental Imunology (Klinická a experimentální imunologie) byla u pacientů s chronickým únavovým syndromem (CFS) zjištěna nízká exprese specifické imunitní molekuly. Studie, publikovaná v prosinci 2005, testovala třicet pacientů s CFS na

Označeno s: , ,

Dr. Jonathan Kerr – odhalí genová exprese CFS?

Srpnové číslo prestižního amerického lékařského časopisu Journal of Clinical Pathology přineslo velmi nadějné výsledky porovnání genové exprese v bílých krvinkách u pacientů s CFS a zdravých jedinců, které by mohly vést ke stanovení diagnostického testu na CFS. O výsledcích tohoto výzkumu informoval již v červenci

Označeno s: , ,

Abnormality mozkomíšního moku u pacientů s chronickým únavovým syndromem

naše skupina si myslí, že někteří pacienti s CFS mohou trpět mozkovou dysfunkcí. Pro bližší prozkoumání naší encefalopatické hypotézy jsme provedli lumbální punkci u 31 žen a 13 mužů splňujících definici CFS z roku 1994 a u 8 žen a 5 mužů, kteří posloužili jako zdravá kontrolní skupina. Výsledkem našich měření byl …

Označeno s: , , , ,

‚Odemykají‘ vědci genetiku ME/CFS?

Přeloženo z ChronicFatiguesupport.com 3.6. 2005 V současné době neexistuje test na chronický únavový syndrom. Vědci identifikovali tisíce genů, které mohou hrát roli v chronickém únavovém syndromu (CFS). Tým z univerzity v Glasgowě nalezl mezi 50 lidmi s tímto onemocněním zvláštní typ genetické aktivity. Tento tým

Označeno s: ,
Top