Interpelace poslankyně O. Richterové na ministryni práce a sociálních věcí J. Maláčovou a ministra zdravotnictví A. Vojtěcha ve věci ME/CFS

Vydáno: 9. 9. 2020
Datum poslední aktualizace: 3. 10. 2020
Příprava článku: Ing. Jan Choutka

Obsah článku:

  1. Zveřejnění interpelací
  2. Přehled událostí, které následovaly po doručení Otevřeného dopisu dne 22. 6. 2020
  3. Zveřejnění odpovědí na interpelace 

Kliknutím na vybraný řádek obsahu přejdete na zvolený článek.

1. Písemné interpelace ve věci ME/CFS

Interpelace byly podány v odezvě na náš Otevřený dopis adresovaný představitelům zdravotnického systému. Zde se můžete seznámit s jejich obsahem:

 

Scany lze zvětšit kliknutím, nebo níže použít odkaz na PDF formát.

  • Interpelace ve formátu PDF na MZ: ZDE
  • Interpelace ve formátu PDF na MPSV: ZDE

Ministerské odpovědi na obě interpelace spolu s naším komentářem zveřejníme v dohledné době.

Děkujeme paní poslankyni Olze Richterové a jejímu analytickému týmu pro zdravotnictví za upřímný zájem o lidi s ME/CFS.

Zpět na obsah

2. Přehled událostí, které následovaly po doručení Otevřeného dopisu dne 22. 6. 2020

Dostali jsme v odezvě na tento dopis několik reakcí a podnikli jsme několik kroků:

– 24. 6. 2020 paní ministryně J. Maláčová odepsala, že děkuje za dopis a bude se jím zabývat.
– 29. 6. 2020 proběhla v Poslanecké sněmovně schůzka Ing. Jana Choutky za Klub pacientů ME/CFS s analytickým týmem pro zdravotnictví paní poslankyně PhDr. Olgy Richterové PhD. za Piráty. Na základě našeho otevřeného dopisu a na základě usnesení EU parlamentu byly podány písemné interpelace na pana ministra zdravotnictví a paní ministryni práce a sociálních věcí ohledně ME/CFS. (Tyto interpelace jsou k dispozici výše.)
– 8. 7. 2020 byl na jednání Garanční komise o KDP (klinické doporučené postupy) prostřednictvím jejího předsedy prof. MUDr. Miroslava Rysky, CSc. za přítomnosti pana ministra Vojtěcha přednesen náš otevřený dopis a o věci bylo znovu jednáno (o prvním jednání komise čtěte zde). Dle informace od pana předsedy nebyla komise v názoru na zařazení ME/CFS do programu KDP jednotná, a proto nebylo rozhodnuto. Finální rozhodnutí komise o tvorbě KDP pro ME/CFS by mělo padnout na příštím jednání dne 22. září 2020.
– Paní profesorka Adámková, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny, přeposlala náš otevřený dopis členům výboru. Ti se budou  danou  problematikou dále zabývat dle svých odborností,  ve spolupráci s  odbornými  společnostmi, jejichž jsou členy. „Chronický únavový  syndrom není  jednoduchou záležitostí a jeho řešení je multioborové.“
– Paní poslankyně Pekarová Adamová předala náš podnět i panu poslanci Válkovi a budou se jím zabývat.
– Pan senátor Kantor, předseda senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, odpověděl, že bude otevřený dopis zařazen na program jednání výboru.
– Pan profesor Zeman, předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP, odepsal, že ME/CFS neexistuje (volně parafrázuji, pozn. JCh – red ME/CFS.cz).
– Ostatní zástupci odborných lékařských společností – bez odpovědi.
– Probíhají snahy o medializaci tématu ME/CFS.

Děkujeme všem, co se zúčastnili! Další kroky budeme průběžně aktualizovat.

Naše priority jsou:

Zdravotní oblast:
1. Sjednocení diagnostiky a léčby. Definice nemoci a shoda na diagnostických kritériích. Tvorba guidelines.
2. Výzkum a vzdělávání lékařů.
3. Vznik specializovaného centra (center).
4. Navždy zapomenout na název „chronický únavový syndrom“.

Sociální oblast:
1. Zařazení diagnózy G93.3 do vyhlášky o posuzování invalidity. Nechceme výhody, chceme spravedlnost a rovný přístup.

Zpět na obsah

Aktualizace 3. 10. 2020

Odpovědi na interpelace jsou nově k dispozici na následujících odkazech:

MZ – http://me-cfs.eu/odpoved-ministra-zdravotnictvi-a-vojtecha-na-interpelaci-poslankyne-o-richterove-s-komentarem/
MPSV – http://me-cfs.eu/odpoved-ministryne-prace-a-socialnich-veci-j-malacove-na-interpelaci-poslankyne-o-richterove-s-komentarem/

Zpět na obsah

Označeno s: , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*