Archiv pro štítek: Etiologie

ME a roztroušená skleróza – podobnosti a rozdíly

Obě nemoci, roztroušená skleróza mozkomíšní (roztroušená skleróza, dále RS) a benigní myalgická encefalomyelitida (myalgická encefalomyelitida, dále ME), jsou po mnoho desetiletí klasifikovány Světovou zdravotnickou organizací jako organická onemocnění centrálního nervového systému. RS je klasifikována kódem G 35 a ME kódem G 93.3…

Označeno s: , ,

Kdo může onemocnět a čím je nemoc vyvolána?

Odhaduje se, že až 40 tisíc lidí v ČR má ME/CFS. Tato nemoc nediskriminuje. Mohou onemocnět lidé každého věku, rasy i socioekonomické skupiny, o čemž svědčí i její výskyt ve zdokumentovaných ohniscích. Často postihuje lidi v nejproduktivnějším věku, tj. 25

Označeno s:

Tisková zpráva NIH o krocích pro posílení výzkumu ME/CFS

Národní ústav zdraví USA (NIH) dne 29. 10. 2015 informoval o nových krocích pro posílení výzkumu ME/CFS. Oznámil, že s ohledem na multi-systémovou povahu nemoci zahrne jeho nová pracovní skupina 23 ústavů, center a kanceláří. Tuto Trans-NIH pracovní skupinu povede

Označeno s: ,

Ani po třech letech nepřestává datová sada z programu CDC s názvem C3 přinášet vhled do podstaty CFS

Lidé s CFS mají imunitní genovou aktivitu, která se podobá chronickému zánětu. Toto pozmění imunitní funkce, a zpětně zase ovlivňuje neuroendokrinní funkce u lidí s CFS. Na základě přezkumu dat z několika systémů těla zároveň jde v tomto případě o první komplexní hodnocení, které demonstruje závažné poruchy různých fyziologických systémů. Tyto fyziologické poruchy pravděpodobně podporují symptomy u CFS.

Označeno s: , , ,

Viry u CFS a post-virová únava – shrnutí konference

Anthony Komaroff  MD z Harvardovy univerzity připravil přehledy dvou konferencí (vhodné pro laiky), které jsou v originále dostupné zde: Souhrn 6. mezinárodní konference o HHV-6 a 7, 20. – 23. června  2008 Souhrn:  Viry u CFS, 23.-24. června  2008  Následuje mírně zkrácený překlad souhrnu

Označeno s: , ,

Genové abnormality u lidí s podezřením na ME/CFS

Nedávné pokroky v analýze lidského genomu vyústily ve větší porozumění našeho ustrojení pro život a možností vypuknutí nemocí a stavů zapříčiněných přítomností určitých spouštěčů. Tyto znalosti umožnily odhalit abnormalitu genů, která je spojena s ME, což naopak umožňuje vývoj jak laboratorního PCR diagnostického testu, tak jednoduššího, na protilátkách založeného ELISA testu pro nalezení tohoto genu spojeného s ME a tím pomoc při přesnějším diagnostikování.

Označeno s: , ,

Potenciální zoonotický virus identifikován u pacientů s chronickým únavovým syndromem, roztroušenou sklerózou a epilepsií

Dr. Steven J. Robbins, virolog a generální ředitel společnosti Cryptic Afflictions, LLC, objevil důležitý neuropatogen, identifikovaný jako RNA vir a označený jako kryptovir (tajný vir).
NCF provedla vlastní předběžný výzkum možné role kryptoviru a viru Parainfluenza Virus-5, který se kryptoviru pravděpodobně nejvíce podobá, v onemocnění CFS. Profesor Alan Cocchetto, lékařský ředitel Nadace, uvedl: „Náš výzkum poprvé potvrdil nedostatek životně důležitého proteinu, známého jako Stat-1, v krvi pacientů s CFS. Stat-1 má v imunitě nezbytnou roli.“

Označeno s: , , ,

Průlomový výzkumný projekt CFS Computational Challenge (C3)

Časopis Pharmacogenomics představil výsledky reprezentativního výzkumu vedeného CDC. Ty poskytly seriozní důkaz o tom, že CFS je podmíněn biologicky, a nikoli psychologicky! Studium ukázalo, že nemoc je způsobena genetickými mutacemi, které poškodí centrální nervovou soustavu a tím schopnost organismu přizpůsobit

Označeno s: , ,

Možné příčiny CFS – překlad z oficiálního webu CDC k 11. 5. 2005

Navzdory intenzivnímu bádání zůstávají příčina nebo příčiny CFS neznámé. Jedinečná příčina CFS může být ještě odhalena, jinou možností je, že CFS je společným výsledkem nemoci vznikající z více rozhodujících příčin. Proto by se nemělo usuzovat, že kterákoliv z možných níže uvedených příčin byla formálně vyloučena, nebo že tyto většinou nepropojené možné příčiny jsou vzájemně nezávislé a jedinečné (exkluzivní). Zkoumané stavy spouštějící rozvoj CFS zahrnují virovou infekci nebo jiné dočasné traumatické stavy, stres a toxiny (tj. bakteriální jedy).

Označeno s: , ,
Top