Veřejný ochránce práv – odpověď z 9. 11. 2010 o ukončení vyřizování podnětu k ME/CFS

Níže předáváme nemocným s ME/CFS a jejich pečovatelům zprávy o dění, které následovalo od posledního článku vydaného na našem webu ZDE. Kancelář VOP jako jediná z oslovených institucí dělala v rámci svých kompetencí ve věci lidí postižených ME/CFS skutečné maximum. Bohužel vývoj dalších událostí nebyl pro pacienty příznivý.

Dne 9. 5. 2010 náhle zemřel první český ombudsman JUDr. Otakar Motejl, který se s velkou pečlivostí a zájmem věnoval se svými spolupracovníky šetření podnětu Zdravotně postižených ME/CFS-ČR. Svou svědomitou prací dával pacientům naději na spravedlivé řešení a pomoc.

Dne 13. 9. 2010 složil slib do rukou předsedkyně sněmovny Miroslavy Němcové (ODS) nový ombudsman Pavel Varvařovský a ujal se úřadu. Pro JUDr. Varvařovského hlasovalo 98 poslanců. Veřejně mu deklarovaly podporu strany vládní koalice: ODS, TOP 09 a VV (Věci veřejné). Levice považovala JUDr. Varvařovského za příliš pravicového kandidáta, který nebude dostatečně hájit zájmy některých skupin lidí.
„Považuji se za středového liberála a rozumím tomu i onomu. Rozhodně si nemyslím, že lidi, se kterými jsem pracoval, by mě zařadili mezi ty, kteří nemají sociální cítění, spíš naopak,“ uvedl nový ombudsman pro Lidové noviny.
Pavel Varvařovský byl v letech 1994 až 2004 soudcem Ústavního soudu. Věnoval se problematice správního soudnictví, medicínskému a pracovnímu právu.

Dne 21. 9. 2010 přišlo z kanceláře VOP elektronické oznámení o ukončení vyřizování podnětu Zdravotně postižených ME/CFS-ČR, a to z důvodu vyčerpání veškerých možností úřadu veřejného ochránce k podpoře úsilí o vydání diagnosticko-léčebného pokynu k ME/CFS ministerstvem zdravotnictví. Celé oznámení kanceláře VOP je k dispozici ZDE.

Dne 30. 9. 2010 zaslali ZP ME/CFS-ČR do kanceláře VOP své Vyjádření k rozhodnutí ukončit vyřizování podnětu 4479/2009/VOP/JŠL. K nahlédnutí je ZDE. Pacienti v něm upozornili zejména na přijaté mezinárodní úmluvy – Evropskou chartu práv pacienta států EU, Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením vydanou v ČR pod č. 10/2010. Informovali VOP o skutečnosti, že výzkum ME/CFS/PVFS za posledních 10 let velmi pokročil a odborníci Ministerstva zdravotnictví ČR mají dostatek podkladů k tomu, aby posoudili návrh Standardu diagnostiky, léčby a dispenzární péče k nemoci ME/CFS/PVFS podaný ZP ME/CFS-ČR dne 14. 6. 2010 a tento Standard vydali ve svém Věstníku.

Dne 9. 11. 2010 obdrželi ZP ME/CFS-ČR definitivní stanovisko kanceláře VOP o ukončení vyřizování jejich podnětu. K dispozici je ZDE.

Dne 10. 11. 2010 ZP ME/CFS-ČR zaslali pro RNDr. Jitku Seitlovou a Mgr. Jitku Šalomounovou níže uvedené poděkování:

Vážená paní
RNDr. Jitka Seitlová
sp. zn. VOP 4479/2009 VOP
Zástupkyně veřejného ochránce práv
sp. zn.: 4479/2009/VOP/JŠL
Údolní 39, 602 00 Brno
podatelna@ochrance.cz

Vážené paní RNDr. Jitko Seitlová a Mgr. Jitko Šalomounová,

potvrzuji Vám přijetí Vaší zprávy ze dne 8. listopadu 2010 pod sp. zn.: 4479/2009/VOP/JŠL s přiloženým souborem Králová 4479-09-JŠL-14.

Chápeme Vaši situaci a plně ji respektujeme, neboť víme, kolik obětavé práce bylo tomuto podnětu z Vaší strany a ze strany JUDr. Otakara Motejla věnováno.

Velmi si vážíme a oceňujeme Vaši upřímnou nabídku, že rozhodneme-li se na Vás kdykoliv v budoucnu obrátit s podnětem náležejícím do působnosti veřejného ochránce práv, že se jím budete ráda zabývat.

Bylo nám potěšením s Vámi spolupracovat.

V úctě

pověřená zástupkyně Zdravotně postižených ME/CFS – ČR
Lenka Králová v. r.
přiložen autoriz. elektron. podpis

Zdr. postižení ME/CFS – ČR
Ing. Jana Outratová CSc.
Mgr. Alena Kostrejová Dis.
Mgr. Jana Tabášková
Jana Vaňková
Lenka Králová

 

Označeno s: , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*