Odpověď ministryně vlády ČR MUDr. Džamily Stehlíkové na petici proti porušování lidských a občanských práv pacientů s ME/CFS 2007

Dne 30. 6. 2008 petiční výbor konečně obdržel odpověď na petici, jež byla na Úřadu vlády oficiálně předána v pátek dne 16. listopadu 2007 v 09:15 hodin do rukou BcA. Miroslava Korandy, asistenta Ministryně vlády České republiky pro oblast lidských práv a národnostních menšin MUDr. Džamily Stehlíkové.

Dle vymezení zák. č. 85/1990 Sb. je státní orgán, který petici přijal, povinen do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. Jak je zřejmé z výše uvedených termínů, petentům nebylo odpovězeno v zákonné lhůtě. Písemné vyrozumění přišlo s půlročním zpožděním až po několika urgencích (konkrétně po pěti písemných a třech telefonických upomínkách).

Odpověď paní ministryně souhlasí s nálezem Vládního výboru pro lidská práva a biomedicínu  i Vládního výboru pro zdravotně postižené občany  ze dne 20. 12. 2007 (č.j.: 18333/07 VVZ), že je třeba, aby se řešení úkolu, s ohledem na jeho medicínskou povahu, ujalo Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ) a vypracovalo směrnice diagnostiky a léčby CFS. MZ přislíbilo zástupcům pacientů při jejich tvorbě spolupráci.

Návrh Standardu diagnostiky a léčby CFS byl přednostně zaslán odborným společnostem a až dne 11. června 2008 obdrželi návrh standardu ve stejné podobě jako odborné společnosti i zástupci zdravotně postižených ME/CFS k vyjádření svých připomínek. Termín na jejich odeslání byl stanoven do konce července 2008. Po obdržení všech pozměňovacích návrhů a připomínek bude problematika CFS předložena k diskusi Odbornému kolegiu MZ a Standard by měl být zveřejněn ve Věstníku MZ.

Scan odpovědi na Petici 2007:

Označeno s: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*