Přeshraniční zdravotní péče

Zdroj obr.: Centrum mezistátních úhrad

V březnu 2014 byla plně transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2011/24/EU týkající se přeshraniční zdravotní péče. V praxi to znamená, že pojištěnec může čerpat péči v jiném členském státě Evropské unie, a to nejen péči akutní, ale také péči plánovanou. Česká republika měla směrnici transponovat již k 25. 10. 2013, vzhledem k politické situaci se tak ale nestalo.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR

Prezident republiky Miloš Zeman 25. března 2014 podepsal zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Jeho součástí je také transpoziční novela, která do českého právního řádu zanesla evropskou směrnici o přeshraniční péči (Informace o nárocích pojištěnců a právech pacientů vyplývajících ze směrnice EP a Rady 2011/24/EU ze dne 9. 3. 2011, o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči).

Národní kontaktní místo

Doposud byla přeshraniční, zejména ambulantní péče hrazena prostřednictvím Centra mezistátních úhrad (CMU), které je tzv. styčným orgánem ČR pro provádění přímo závazných koordinačních nařízení EU. Ročně spravuje asi 250 tisíc případů ošetření našich pojištěnců v zahraničí nebo zahraničních pacientů u nás, v celkové výši 1,5 miliardy korun. CMU je také správcem informačního systému pro mezinárodní přenos elektronických dat, ve kterém zdravotní pojišťovny zpracovávají evropskou agendu.

(…)

Komunikace ve vlastním zájmu

Díky zákonu nyní čeští pacienti mohou cestovat za plánovanou operativou do okolních zemí EU, aniž by k tomu potřebovali souhlas pojišťovny. Výkon si v cizí zemi zaplatí v hotovosti a česká zdravotní pojišťovna jim poté zákrok proplatí do výše stanovené sazebníkem pro daný výkon v Česku.

Situaci ovšem komplikuje fakt, že ceny výkonů nejsou ani v jednotlivých zemích, natož v rámci EU jednotné. Informace o kvalitě a ceně péče by měla poskytovat národní kontaktní místa jednotlivých států, systémy a klasifikace jednotlivých systémů zdravotní péče jsou však mnohdy složité, a pokud by pacienti skutečně bez konzultací vyjížděli za péčí mimo ČR, pojišťovny se obávají následných komplikací zpětné úhrady.

„Reálně hrozí, že se pacienti budou na úhradě velkou měrou podílet z vlastních zdrojů, zejména v případech, kdy by například daná léčba nebyla v Česku z českého veřejného zdravotního pojištění z větší části nebo vůbec hrazena. Klienti by měli ve svém vlastním zájmu předem vše konzultovat se svou zdravotní pojišťovnou, aby pak nebyli nepříjemně překvapeni,“ uvedl pro ČTK mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

Zdroj: Nová éra přeshraniční péče pro evropské pacienty, Zdravotnictví a medicíny, 7/2014

Více informací: http://www.cmu.cz/cs/vycestovani-zdr-pece/cz-poj-do-zahr

Autor příspěvku: Redakce ME/CFS.cz

O cestování českých pacientů s ME/CFS za zdravotní péčí do zahraničí najdete naše články zde:

ČR: Martin-léčba Belgie

SR: Michal-léčba Belgie

Označeno s:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*