Pomůže mi individuální psychoterapie?

Navštívit či nenavštívit psychologa, tohle řeší mnoho lidí s ME/CFS. Rozhodnout se musí každý sám. Jádro pudla je v očekáváních. Jestli čekáme pochopení, možnost s někým mluvit o problémech, které prožíváme, anebo zda čekáme uzdravení. To je bohužel nereálné očekávání, pokud trpíte fyzickým onemocněním.

Lidé s ME/CFS cítí problém primárně jako fyzický. K jejich překvapení (a často zklamání), je jim doporučena „jen“ návštěva psychologa nebo psychiatra (často psychosomatická poradna), protože se základní lékařské vyšetření většinou vrátí bez nálezu. Otázkou je to, co se stane, když se pacient rozhodne odmítnout toto doporučení. Z vašich zkušeností a od našich spolupracovníků z řad pacientů víme, že se odmítnutí velmi často obrátilo proti nim, právě jako důkaz toho, že se u nich jedná o psychický problém. Jinak by se přece psychoterapii nebránili a vítali by jakoukoliv pomoc, která se jim nabízí, tak jako nemocní s jinými chorobami. Je to zajisté složitá situace, avšak přesto se tento rozšířený argument ukazuje jako klamný. Více informací nabízíme v článku zde: http://me-cfs.eu/pomuze-mi-kognitivne-behavioralni-terapie-nebo-terapie-postupnym-navysovanim-cviceni/ 

Jsme toho názoru, že vyzkoušením psychoterapie, patrně nic neztratíte. Pokud tedy zvládnete někam pravidelně docházet nebo dojíždět a můžete si dovolit za cestu zaplatit. Psychoterapie může být plně hrazená ze zdravotního pojištění. Záleží na tom, zda má vybraný psycholog smlouvu s vaší pojišťovnou, dále potřebujete doporučení praktického lékaře nebo psychiatra.

Co můžete psychoterapií získat:                                                                      

  1. Vybudování dobrého vztahu se svým ošetřujícím lékařem. I v případě, že se cítíte nemocní fyzicky, váš lékař, který vám návštěvu psychologa doporučil, to bude přijímat kladně, že se řídíte jeho doporučením, když jím provedená vyšetření zatím neodhalila příčinu potíží a nabízí se tedy možnost, že může být příčina i psychická. Váš lékař potom může být mnohem ochotnější hledat další možnosti tělesných vyšetření a léčeb, když se k němu vrátíte s výsledky od psychologa.
  2. Může se vám díky psychoterapii například podstatně zlepšit nálada a tím se můžete začít cítit celkově lépe.
  3. Psycholog vás také může učit technikám, jak se vyrovnat s vážným onemocněním, se stresem aj. Z toho může těžit i vaše rodina, neboť onemocnění nedopadá jenom na postiženého, ale rovněž na blízké osoby, které mohou být pod neustálým přívalem problémů a bezvýchodnosti situace rovněž psychicky vyčerpáni. Udržet pozitivní naladění a konstruktivní postoj ve složitém životním období může přinášet prospěch všem.
  4. Psychoterapie pomáhá všude tam, kde se vedle ME/CFS vyskytují psychické problémy (např. úzkost, deprese, poruchy emoční regulace, kognitivní poruchy), ať už jako souběžné onemocnění (kdokoliv může onemocnět např. depresí i rakovinou), nebo jako následek chronického, život ničícího onemocnění, jakým ME/CFS bohužel je.

Pokud cítíte potřebu vyhledat psychologickou podporu, není se rozhodně za co stydět. Dobrý psycholog vám může být tolik postrádanou oporou a můžete získat nový náhled na svoji situaci. Psychoterapie prospívá i dalšími způsoby, které jsme zde nezmínili. Více o psychoterapii a hledání vhodného terapeuta například zde:       http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/pred_terapii.htm

Článek Šest mýtů o psychoterapii viz zde:
https://psychologie.cz/sest-mytu-o-psychoterapii/

K psychoterapii jako takové se v žádném případě není třeba stavět a priori negativně.

Ovšem pokud by měla zcela nahradit léčbu fyzických příznaků, které lze ošetřit efektivněji, potom jsou výhrady pochopitelně oprávněné.

Jde o to, že jakékoliv psychologické terapie jsou doplňkové či podpůrné součásti péče, nikoliv hlavní léčba fyzických nemocí.

Sdělené zkušenosti pacientů s ME/CFS a rizika přeceňování psychoterapie u ME/CFS

K otázce psychosociální podpory nám nemocní ME/CFS popisují různé zkušenosti s psychoterapiemi. Celkově z nich plyne, že ti, kteří pociťovali více doprovodných psychických potíží a sami vyhledali pomoc, těžili z této pomoci více, než ti, které k psychologovi odeslal lékař nebo posudkový lékař, aniž by jim psychický stav působil potíže. Tito nemocní se většinou vyjadřovali ve smyslu, že jim to k ničemu nebylo. Z výzkumu i zkušeností pacientů odvozujeme, že psychoterapie s největší pravděpodobností nemá přímý vliv na vývoj a průběh fyzických nemocí, ale může zlepšit kvalitu života, pokud ji vede zkušený terapeut, a pokud pacient z vlastní vůle pomoc vyhledá. Uškodit může v případě, kdy ji pacient nebo terapeut pokládá za léčbu základního fyzického onemocnění, a po nedostavení se očekávaných výsledků, se dává vina pacientovi. Nebo pokud je k různým psycho-intervencím nucen pacient s velmi vážným stupněm postižení ME.

Každý pacient musí mít právo svobodné volby, zda má, či nemá o tuto podpůrnou péči zájem. Neměl by být v žádném případě do terapií nucen. Protože potom se dostáváme na hranu práva každé svobodné bytosti a bohužel známe případy, kam až může porušování práv nemocných vést, a to i ve vyspělých demokratických státech.

Pohledem Světové zdravotnické organizace (SZO) a medicíny založené na důkazech (EBM)

SZO akceptuje bio-psycho-sociální model všech nemocí. To znamená, že každá nemoc má svoji biologickou, psychologickou a sociální složku. Přesto by např. rakovinu nikdo zodpovědný neléčil pouze psychoterapií. Je nepochybně prokázáno, že tělesné nemoci lze vyléčit čistě biologickými zásahy do organismu. Nikdy však nebylo prokázáno, že tělesné nemoci lze vyléčit čistě psychologickými zásahy. Otázka, jestli kombinace biologických zásahů s psychologickými zlepšuje výsledek léčby, zůstává nadále z vědeckého pohledu nedořešená. (Např. tvrzení, že psychoterapie podporuje přežití pacientů s nádorovým onemocněním, se nepodařilo prokázat (http://bit.ly/2sLhXG3).

Zatím víme, že psychosociální podpora může zlepšit kvalitu života, ale s největší pravděpodobností nemá přímý vliv na vývoj fyzických nemocí.

Autor článku: Redakce ME/CFS.cz

© ME/CFS.cz


Upozornění: Informace poskytované v tomto článku v žádném případě nenahrazují odbornou právní, zdravotní ani sociální pomoc! Slouží výhradně jako zdroj informací v oblasti ME/CFS a lidská podpora v nelehké životní situaci. Použití informací je na vlastní zodpovědnost. Pro osobní potřebu lze obsah použít bez omezení (§ 30 autorského zákona), jiné použití pouze s písemným souhlasem redakce ME/CFS.cz. Od písemného souhlasu redakce je osvobozeno nekomerční použití textů za účelem osvěty. Podmínkou je uvedení zdroje ME/CFS.cz! 

 

Označeno s: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*