Otevřený dopis ministru zdravotnictví Tomáši Julínkovi

Dne 15. 11. 2007 odvysílal Český rozhlas 2 – Praha pořad s názvem Volejte reportéry věnovaný problematice chronického únavového syndromu. Přehrát si ho můžete zde.

Reportérům se podařilo odkrýt jádro problémů provázejících toto onemocnění. Zároveň v pořadu zazněla některá šokující vyjádření institucí, jejichž kritika se objevila v průvodním článku naší redakce. Postoje Ministerstva zdravotnictví prezentované v pořadu jeho mluvčím panem Tomášem Cikrtem, např. aby se pacienti se svým ošetřujícím lékařem raději dohodli místo na diagnóze CFS na jiné nemoci, vyvolaly mezi pacienty a jejich rodinami vlnu rozhořčení. Událost vyústila v zaslání Otevřeného dopisu – veřejné petiční výzvy, která byla na MZ ČR odeslána dne 12. 12. 2007. S obsahem dopisu odeslaného paní Lenkou Královou se můžete seznámit níže a zároveň máte možnost se k otevřenému dopisu připojit. (Tato akce je již skončena.)

Prvním je zaslání e-mailu panu ministrovi Julínkovi:

Kontakt: ministr@mzcr.cz
Předmět: Podnět – k.r. pana ministra Tomáše Julínka

Text: Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci podpory otevřeného dopisu – petiční výzvy zaslané Vám dne 12. 12. 2007 paní Lenkou Královou k mediálnímu vystoupení tiskového mluvčího MZ ČR odvysílaného k nemoci chronický únavový syndrom – CFS, dg.G 93.3 dne 15. 11. 2007 http://media.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/00627565.mp3. Podle § 55 odst.1 zákona č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, je každý zdravotnický pracovník povinen vykonávat zdravotnické povolání svědomitě, poctivě a s vědomím odpovědnosti ke společnosti, podle §55 odst.2 cit.zákona je lékař povinen vykonávat své povolání v rozsahu a způsobem, pro něž zásady určuje Váš resort-ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s profesními organizacemi. Podle § 11 odst.1 cit.zákona jsou zdravotnická zařízení povinna poskytovat zdravotní péči v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy – tj. vykonávat své povolání lege artis. Pokud jsou postoje Vašeho resortu – MZ ČR v rozporu s dostupnými poznatky světové lékařské vědy, potom logicky dostáváme obraz péče o nás pacienty s CFS v ČR, který je non lege artis a pacienti budou nuceni vymáhat odpovědnost za škodu způsobenou na svém zdraví. K předejití této situace v masivnějším měřítku podávám podnět

  1. k okamžitému zastavení šíření dezinformací v ČR o neuvedení nemoci chronický únavový syndrom (CFS) V MKN-10;
  2. k okamžitému nastolení právního stavu v přístupu k nemoci CFS v ČR a zejména vydání směrnic pro péči o pacienty s CFS;
  3. k oficiálnímu vydání pravdivého tiskového prohlášení o nemoci CFS a prohlášení o její platnosti v České republice, prohlášení odpovídajícího dostupným poznatkům světové lékařské vědy.

S pozdravem ………………………………………………

a podepsat se pod návrh textu podnětu. Můžete připojit své další připomínky a názory. V závěru však nezapomeňte e-mail opatřit vaším podpisem. Anonymním podnětům by ministerstvo nevěnovalo pozornost. Podnět můžete odeslat i poštovní zásilkou. Text návrhu (totožný s e-mailovým podnětem) naleznete zde (PDF).

Čím více se vás – občanů zapojí, tím větší budou vyhlídky na důstojnější zacházení s vámi, vašimi rodinnými příslušníky či známými, kteří ne vlastním zaviněním onemocněli CFIDS.

Celý text Otevřeného dopisu čtěte zde  (PDF)

Technické upozornění: Stahování PDF souborů může v závislosti na typu PDF readeru, který používáte na svém počítači, trvat delší dobu. Vyčkejte úplného načtení textu.

Označeno s: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*