Jak poznám, že jsou moje lékařská vyšetření dostatečná?

Vydáno: 8. 1. 2019
Autor: Redakce ME/CFS.cz
Být dostatečně vyšetřený/á znamená, že praktický lékař uplatnil všechny své znalosti a zkušenosti k tomu, aby stanovil správnou diagnózu. V ordinaci nás obvykle vyslechne (zeptá se na různé podrobnosti o našem zdravotním problému) a tělesně nás vyšetří (změří tlak, vyšetří pohledem, pohmatem, poklepem, podle vybavení ordinace může udělat např. EKG). Provede pečlivou diferenciálně diagnostickou rozvahu (rozhoduje, zda dané příznaky mohou být projevem dalších nemocí) a nechá nám udělat příslušné laboratorní testy krve a moči, odešle na sono a rentgen, podle potřeby doporučí na další vyšetření ke specialistům (např. infekční, imunologie, neurologie, gastroenterologie, endokrinologie, psychiatrie – pro vyloučení některých podobně se projevujících nemocí a pro objasnění nejhorších příznaků a projevů nemoci, které nás trápí). Pokud je lékař informovaný o diagnostice ME/CFS, tak srovná naše příznaky s diagnostickými kritérii.

Jak se stanovuje diagnóza ME/CFS čtete zde: http://me-cfs.eu/jak-se-stanovuje-diagnoza-mecfs/

Bohužel znovu narážíme na problém nejednotnosti odborných názorů a absenci zavedení diagnosticko-léčebného standardu pro tuto nemoc do klinické praxe v České republice. Takže pokud lékař tuto diagnózu vůbec akceptuje a nakonec se k ní i přikloní, ale je-li zastáncem nesprávného názoru, že ME/CFS je psychosomatické onemocnění, bude se patrně více zajímat o psychosociální složku, než o biologickou. To nese svá rizika. Pacient obdrží nesprávná doporučení – že se nemá tolik pozorovat, protože příznaky i když jsou skutečné (pacient je cítí), tak ale neodrážejí žádné fyzické poruchy, tudíž nejsou nebezpečné a není potřeba se jim přizpůsobovat. To je samozřejmě u nemoci ME/CFS, která se vyznačuje nevolností po námaze, špatně. Ignorování příznaků má za následek zhoršení nemoci. Dále hrozí, že příznaky jiné vážné nemoci mohou být mylně považované za „psychosomatický projev“ CFS.

Jak tedy poznat, že testy a vyšetření, které máme za sebou, jsou dostačující a nemohlo dojít k přehlédnutí nějaké vážné nemoci?

Diagnostika ME/CFS není jednorázová záležitost, ale proces, který nějakou dobu trvá. Pokud si nejste jistí:

  1. Máte právo požádat o druhý odborný názor. Víme, že vyškolení odborníci na ME/CFS chybí. Je tedy vhodné pokusit se najít zkušeného lékaře, který je pečlivý a jeho rozhodování pokud možno není zatíženo předsudky. Jak říká lidové rčení: „Víc hlav, víc ví.“ Tento lékař může např. ještě nějaká další vyšetření doplnit, anebo předchozí vyšetřovací postup potvrdit jako dostatečný. Určitě u složitějších zdravotních potíží není vůbec od věci chtít poznat další názor a přinese nám to větší jistotu, že se nepřehlédlo nějaké jiné vážné onemocnění.
  2. Můžete svá dosavadní vyšetření porovnat s doporučeními od předních světových autorit, jako je např.:

Přitom jedno nevylučuje druhé. To znamená, že můžete požádat o druhý názor a zároveň konzultovat doporučení autorit s tímto specialistou, na kterého jste se obrátili s prosbou o druhý názor.

Bohužel, velmi často se stává, že nemocní opravdu neví o žádném lékaři, na kterého by se mohli s prosbou o tuto konzultaci obrátit. Pak tedy zkuste zapátrat v širší rodině, mezi známými nebo v komunitě stejně nemocných lidí. Ze zkušenosti pacientů máme potvrzeno, že se nakonec většinou podaří lékaře na konzultaci nebo na získání druhého názoru najít. Ale vyžaduje to nějaké úsilí, proto je určitě vhodná pomoc rodiny. Bez potřebných odborných medicínských znalostí a bez pochopení výsledků laboratorních testů a jiných vyšetření (např. zobrazovacích) totiž nikdy nebudete mít dostatečnou jistotu, jako když se na to s vámi podívá lékař.

Pro většinu z nás nemocných není kvůli nedostatku potřebných znalostí reálné vzít si nějakou tabulku se seznamem testů a vyšetření a v ní si sami odškrtat, které z nich už máme a chtít po svém lékaři, aby nechal udělat všechna, která nám chybí. O rozumnosti takového postupu lze pochybovat. Jiná situace by nastala v případě, kdybychom měli k dispozici oficiální české guidelines, jak o to usilujeme již od roku 2008, které by obsahovaly doporučená vyšetření. Ale za stávajícího stavu (bez oficiálních guidelines) by šlo něco takového uskutečnit patrně jedině jako samoplátce, protože neindikované testy/vyšetření pojišťovny nehradí.  Lékař nás zkrátka nemůže poslat na všechny existující testy. Pojišťovny hradí pouze péči poskytnutou s cílem zlepšit nebo zachovat pacientův zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení, pokud odpovídají jeho zdravotnímu stavu a účelu, jehož má být jejich poskytnutím dosaženo, jsou pro pacienta přiměřeně bezpečné, jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy a existují důkazy o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování, přičemž pojišťovny stanovují lékařům limity. Za vyžádanou péči odpovídá indikující lékař. Těžko může za naše testy doplácet ze svého. Ale víme o pacientech, kteří si na svoje náklady nechali udělat další testy jako samoplátci. Nejčastěji se jednalo o testování přítomnosti různých infekcí za použití sofistikovanějších metod detekce.

Naše zdraví je v životě jednou z hlavních priorit. Rezignace asi není nejlepší způsob, jak řešit situaci, kdy nás zdravotní potíže těžce omezují v pracovním a osobním životě. Samozřejmě neříkáme, že je dobré donekonečna obíhat lékaře a vyčerpávat na to zbytky svých sil. Ale určitě je rozumné nechat se dobře vyšetřit a ujistit se, že vyšetření bylo skutečně důkladné. Docházet na pravidelné kontroly. A jít k lékaři znovu, pokud se objeví neobvyklé zhoršení stavu nebo nové příznaky, protože by mohly pocházet od jiné nemoci, kterou je potřeba včas léčit.  Vědět, že jsme udělali vše, co se dalo, vede k většímu klidu. Lépe se pak můžeme soustředit na to, jak svoji nemoc co nejlépe zvládat. 

 


© ME/CFS.cz

Upozornění: Informace poskytované v tomto článku v žádném případě nenahrazují odbornou právní, zdravotní ani sociální pomoc! Slouží výhradně jako zdroj informací v oblasti ME/CFS a lidská podpora v nelehké životní situaci. Použití informací je na vlastní zodpovědnost. Pro osobní potřebu lze obsah použít bez omezení (§ 30 autorského zákona), jiné použití pouze s písemným souhlasem redakce ME/CFS.cz. Od písemného souhlasu redakce je osvobozeno nekomerční použití textů za účelem osvěty. Podmínkou je zveřejnit zdroj ME/CFS.cz! 
Označeno s:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*