Jak se stanovuje diagnóza ME/CFS?

Anketa ME/CFS.cz

Jak se stanovuje diagnóza nemoci, když na to není žádný přesný test a někteří lékaři ji ani neuznávají?

Stanovuje se na základě shody příznaků s diagnostickými kritérií a vyloučením přítomnosti nemocí, které se projevují podobně. Lékaři mají k dispozici objektivní testování, které při stanovení správné diagnózy pomůže, ale zatím nemají k dispozici  jediný test, který nemoc potvrdí nebo vyloučí. Bohužel diagnosticko – léčebný postup stále není v ČR standardizován, čímž u nás postrádáme sjednocení odborných názorů na nemoc. Z těchto důvodů se většina pacientů obtížně dobírá diagnostiky a potažmo i léčby, neboť různí lékaři mají na ME/CFS různé názory. Bohužel, někteří nemoc dokonce zcela odmítají.

Co se týká nedostupnosti jednoznačného testu na potvrzení této nemoci, tak ME/CFS  zdaleka není jedinou nemocí, která se nedá odhalit jediným testem. Takových nemocí je celá řada. Stanovení diagnózy ME/CFS je pomalejší a složitější proces, ačkoliv by to tak zdlouhavé být nemuselo, kdyby, jak zmíněno výše, byl do praxe zaveden diagnostický a léčebný standard. Usilujeme o to mnoho let (viz info zde). V roce 2018 jsme díky laskavému souhlasu National Academies Press (NAP) přeložili diagnostickou příručku pro lékaře amerického Institutu medicíny Národní akademie věd (IOM), nyní přejmenovaného na Národní akademii medicíny. K dispozici je zde:

Nezapomeňte se přihlásit k odběru novinek, ať vám žádná zpráva neunikne (formulář pro přihlášení najdete vpravo vedle článku, na mobilních zařízeních dole pod článkem).

Platnou diagnózu může stanovit jedině lékař, což však bývá problém. Mnozí pacienti tak často mívají jen orientační  diagnózu, kdy jim lékař řekl, že by to mohl být CFS, ale ve zprávě tuto diagnózu písemně neuvedl. Popř. si sami srovnali své příznaky s diagnostickými kritérii a porovnali svoje zkušenosti s nemocí se zkušenostmi ostatních pacientů, kteří mají platnou diagnózu stanovenou lékařem a zapsanou ve své zdravotnické dokumentaci. Více informací o diagnostice najdete na našich stránkách zde a zde.

Informace, jak pomocí diagnostické příručky IOM zlepšit svoji situaci, najdete zde: http://me-cfs.eu/prirucka_iom_do_kazde_ordinace


© ME/CFS.cz

Upozornění: Informace poskytované v tomto článku v žádném případě nenahrazují odbornou právní, zdravotní ani sociální pomoc! Slouží výhradně jako zdroj informací v oblasti ME/CFS a lidská podpora v nelehké životní situaci. Použití informací je na vlastní zodpovědnost. Pro osobní potřebu lze obsah použít bez omezení (§ 30 autorského zákona), jiné použití pouze s písemným souhlasem redakce ME/CFS.cz. Od písemného souhlasu redakce je osvobozeno nekomerční použití textů za účelem osvěty. Podmínkou je zveřejnit zdroj ME/CFS.cz! 
Označeno s:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*