Jak se stanovuje diagnóza ME/CFS?

Jak se stanovuje diagnóza nemoci, když na to není žádný přesný test a někteří lékaři ji ani neuznávají?

Stanovuje se na základě shody příznaků s diagnostickými kritérii a vyloučením přítomnosti nemocí, které se projevují podobně. Lékaři mají k dispozici objektivní testování, které při stanovení správné diagnózy pomůže, ale zatím nemají k dispozici  jediný test, který nemoc potvrdí nebo vyloučí. Bohužel diagnosticko – léčebný postup stále není v ČR standardizován, čímž u nás postrádáme sjednocení odborných názorů na nemoc. Z těchto důvodů se většina pacientů obtížně dobírá diagnostiky a potažmo i léčby, neboť různí lékaři mají na ME/CFS různé názory. Bohužel, někteří nemoc dokonce zcela odmítají.

Co se týká nedostupnosti jednoznačného testu na potvrzení této nemoci, tak ME/CFS  zdaleka není jedinou nemocí, která se nedá odhalit jediným testem. Takových nemocí je celá řada. Stanovení diagnózy ME/CFS je pomalejší a složitější proces, ačkoliv by to tak zdlouhavé být nemuselo, kdyby, jak zmíněno výše, byl do praxe zaveden diagnostický a léčebný standard. Usilujeme o to mnoho let (viz zde).

Platnou diagnózu může stanovit jedině lékař, ale pro špatnou dostupnost lékařů kvalitně informovaných o ME/CFS  mají mnozí pacienti jen orientační  diagnózu, kdy jim lékař řekl, že by to mohl být CFS, ale ve zprávě tuto diagnózu písemně neuvedl. Popř. si sami srovnali své příznaky s diagnostickými kritérii a porovnali svoje zkušenosti s nemocí se zkušenostmi ostatních pacientů, kteří mají platnou diagnózu stanovenou lékařem a zapsanou ve své zdravotnické dokumentaci. Více informací o diagnostice najdete na našich stránkách zde a zde.


© ME/CFS.cz

Upozornění: Informace poskytované v tomto článku v žádném případě nenahrazují odbornou právní, zdravotní ani sociální pomoc! Slouží výhradně jako zdroj informací v oblasti ME/CFS a lidská podpora v nelehké životní situaci. Použití informací je na vlastní zodpovědnost. Pro osobní potřebu lze obsah použít bez omezení (§ 30 autorského zákona), jiné použití pouze s písemným souhlasem redakce ME/CFS.cz. Od písemného souhlasu redakce je osvobozeno nekomerční použití textů za účelem osvěty. Podmínkou je zveřejnit zdroj ME/CFS.cz! 
Označeno s:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*