Test na H2S

Dva pacienti z ČR si objednali test na H2S od společnosti Protea Biopharma a souhlasili se zveřejněním svých výsledků na našem webu pro ostatní nemocné myalgickou encefalomyelitidou/syndromem chronické únavy (ME/CFS). Jeden výsledek vyšel pozitivní a druhý negativní.

O testu společnosti Protea Biopharma

Jde o nový jednoduchý „domácí“ test na přítomnost sirovodíku (H2S) v moči. K nadprodukci H2S může docházet vlivem metabolických dysfunkcí, ale také z přerůstání určitých baktérií ve střevě (např. abnormálně vysoké hodnoty Streptococcus, Enterococcus, Prevotella nalezené u vyšetřovaných pacientů s ME/CFS).
Střeva přirozeně obsahují řadu bakterií, které napomáhají zažívání a metabolismu, musí však být obsaženy ve střevu. Vlivem zánětu může docházet k propustnosti střev, čímž se bakterie + některé jejich vedlejší produkty dostávají do organismu. Jedním z těchto produktů je H2S. Jde o důležitou chemikálii pro přenos signálu, avšak přespříliš H2S může být nebezpečné a mít toxické následky.

Průběh testování

Krok 1 – Odebrat vzorek moči do kádinky
Krok 2 – otevřít zkumavku s činidlem, pomocí pipety (součást zaslané soupravy) přidat malé množství moči z kádinky do zkumavky s činidlem a kapaliny jemně promísit
Krok 3 – ihned po třech minutách vyhodnotit výsledek – pozorovat změnu barvy tekutiny ve zkumavce a porovnat ji s barevným měřítkem pro interpretaci výsledků (součást zaslané soupravy).

Když je kapalina po třech minutách tmavě zbarvená, znamená to, že je výsledek silně pozitivní. V případě, že je po třech minutách kapalina jen slabě zbarvená, výsledek je středně pozitivní.
Pokud se kapalina do tří minut nezabarví vůbec, jedná se o negativní výsledek.
Konečný výsledek je hotov přesně po třech minutách – po delší době se ke změnám zbarvení již nepřihlíží.

Na stupeň závažnosti stavu může poukazovat kromě sytosti zbarvení i rychlost, jakou zabarvení tekutiny během prvních tří minut proběhne. U nemocných více se obsah zkumavky zbarví okamžitě (během několika sekund), u méně nemocných se zabarvuje v průběhu tří minut pomalu.

Upozornění: Tento test se nachází v experimentálním stádiu a jeho pozitivní výsledek zatím nelze pokládat za oficiální prokázání nemoci ME/CFS. Než k tomu dojde, bude nutné provést standardní ověřovací postupy.

Více o testu naleznete na:
http://www.me-cfs.cz/view.php?cisloclanku=2009062201 (Čj)
http://www.proteabiopharma.com/page/order-test.php (Aj)
http://www.proteabiopharma.com/page/frequently-asked-question.php (Aj)
http://www.proteabiopharma.com/page/diagnostics.php (Aj)

Výsledky prvního pacienta

Test vyšel negativní. Žádná změna barvy nebyla po třech minutách patrná. U pacienta převažují chronické imunitně dysfunkční a infekční potíže. Výsledek testu mohl být ovlivněn užíváním antibiotik a probiotik před testováním na H2S. Test bude proto proveden znovu s určitým časovým odstupem.

Obr. 1 – zkumavka se vzorkem po 3 minutách od promíchání s činidlem a v porovnání s barevným měřítkem pro interpretaci výsledku – žádná změna barevnosti vzorku ve zkumavce není patrná

Výsledky druhého pacienta

Test vyšel pozitivní. Vzorek moči se během tří minut zabarvil. Během první minuty se nestalo nic, během druhé minuty kapalina mírně zešedla a během třetí minuty dostala zřetelný barevný odstín. K zabarvování tedy docházelo pomalu, což odpovídá zdravotnímu stavu pacienta, který jej hodnotí jako střední postižení. Jeho zdravotní kondice kolísá, ale zdaleka není trvale upoután na lůžko. Mezi dominující potíže patří zažívací problémy, postupné prohlubování vyčerpanosti, nákaza kvasinkami, zhoršení alergií.

Obr. 2 – zkumavka se vzorkem po 3 minutách od promíchání s činidlem a v porovnání s barevným měřítkem pro interpretaci výsledku – nastala nápadná změna barevnosti vzorku ve zkumavce

Upozornění: Tento článek má výhradně informativní charakter. Informace zde uvedené nenahrazují odbornou péči a nejsou zamýšlené jako doporučení.

Technická poznámka: Barevnost obrázků je ovlivněna nasvícením snímků a nastavením monitoru každého počítače.

Označeno s:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*